Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф81
Дата публікації Назва запиту
23/11/2017 - 20:52 Оптичні явища зумовлені чутливою до локальних полів перебудовою в рідких кристалах, молекули яких мають вигнуту основу
23/11/2017 - 17:50 Надійні оптимальні керування нелінійними рівняннями в частинних похідних та їх застосування: релаксація, апроксимація, керованість та умови оптимальності
23/11/2017 - 15:05 Контрольована передача квантової інформації в надпровідних мережах
19/11/2017 - 00:12 Glass
21/10/2017 - 23:12 Модифікування електротранспортних властивостей графену комбінуванням механічних деформацій із розподілом дефектів
10/10/2017 - 21:59 Надпровідні нано-структури на основі квантових когерентних явищ
Назва конкурсу: Запит Ф80
Дата публікації Назва запиту
06/09/2017 - 03:46 Розробка нових адсорбентів і вдосконаленого електрокінетичного методу ремедіації від радіоактивних речовин
06/09/2017 - 00:20 Cучасні інтегровані моделюючі засоби для прогнозування повеней і управління водними ресурсами для великої річкової системи з водосховищами: розробка і впровадження для р.Дніпро
05/09/2017 - 15:50 Розсіяння терагерцевих хвиль на періодичних структурах з графена: розробка потужних чисельних розв’язків та застосування у мета матеріалах та лазерах
05/09/2017 - 13:29 ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХАРЧОВИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПАТОГЕНІВ
04/09/2017 - 16:05 Органіко- неорганічні гібридні кристали для перетворення ближнього інфрачервоного світла до видимого.
04/09/2017 - 15:14 Явища склування зарядів в теплових властивостях низьковимірних органічних провідних кристалів
04/09/2017 - 01:23 Японсько-Українська інтернет платформа для низькочастотної Радіоастрономії
03/09/2017 - 21:00 Розробка методології підтримки прийняття рішень про заходи із захисту здоров’я у випадку радіологічної надзвичайної ситуації
02/09/2017 - 19:30 Розробка моделі опромінення щитоподібної залози in utero радіоізотопами йоду
01/09/2017 - 13:29 Дослідження регенерації травмованого периферійного нерва за умов застосування пористої хітозан-сілоксанової мембрани та ниткодібних кристалів кремнію
31/08/2017 - 20:11 Формалізація моделей програм та методи верифікації в системі MIZAR
31/08/2017 - 17:31 Формування діодних структур на основі Cd(Zn)Te лазерними та іонно-плазмовими методами для детекторів рентгенівського і гамма випромінювання з високою роздільною здатністю і стабільними параметрами
29/08/2017 - 15:49 Моделювання поведінки компонентів, що контактуватимуть з плазмою у повністю вольфрамових термоядерних пристроях та ІТЕР.
18/08/2017 - 16:24 Підсилена плазмонами фотопольова емісія з напівпровідникових нанокристалів