Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф77
Дата публікації Назва запиту
25/04/2017 - 13:21 Засоби конструювання історичної пам’яті: проблеми та перспективи (історичний та політичний аспекти)
23/04/2017 - 02:35 Віденський архів гетьманського роду Розумовських (середина XVIII – початок ХХ ст.): склад, репрезентативність, археографія
22/04/2017 - 12:52 Національно-визвольний рух в першій половині ХХ ст.: історичні погляди на спільну історію України та її сусідів, проблеми та уроки для сучасності
21/04/2017 - 20:12 Геоінформаційні та геофізичні дослідження курганів та навколокурганного простору західного крила Великої Скіфії Євразії
21/04/2017 - 13:29 Подесення в історії України: історико-археологічний аспект
21/04/2017 - 10:19 Більське городище – місто Гелон Геродота
20/04/2017 - 10:38 Художня та епістолярна спадщина Ярослава Стельмаха: наукове та редакційне опрацювання
20/04/2017 - 10:13 Розробка і створення програмного комплексу онлайн-видання «Іван Франко. Тексти. Листи»
19/04/2017 - 22:58 Найдавніші палеолітичні стоянки України в контексті початкової колонізації Європи
14/04/2017 - 11:37 Роль органів влади Російської імперії та Другої Речі Посполитої у суспільно-політичному та соціально-економічному житті Волині у 1900-1939 рр.: порівняльний аналіз минулого і сучасності
13/04/2017 - 13:53 Національна політика іноземних держав на західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): практика, досвід, уроки для сучасності
12/04/2017 - 21:47 Літературне Криворіжжя як культурно-етнографічний феномен
31/03/2017 - 16:29 Кордони та територіальні конфлікти в українсько-російських відносинах: історичний зріз, сучасні реалії
Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
25/04/2017 - 12:56 ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ ТІОСУЛЬФОНАТІВ І БІОСУРФАКТАНТІВ З АНТИМІКРОБНОЮ ТА АНТИВІРУСНОЮ АКТИВНОСТЯМИ
25/04/2017 - 12:56 Амідразони як перспективні системи для створення нових біологічно активних металовмісних та 1,2,4-триазолвмісних препаратів.
25/04/2017 - 12:03 Фундаментальні засади інженерії новітніх функціональних композиційних матеріалів на основі нітриду алюмінію для мікрохвильової електроніки
25/04/2017 - 11:50 Інноваційні інформаційні технології для забезпечення точного землеробства
25/04/2017 - 11:43 Концепція складних мереж у задачах квантової фізики та космології
25/04/2017 - 11:29 Нанолазери з керованою частотою випромінювання для прецизійних вимірювань часу та частоти
25/04/2017 - 11:16 Розробка способу синтезу легованих нанокристалів та гібридних наноструктур для керування їх випромінюванням
25/04/2017 - 10:49 Нові матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання на основі складних галогенідів талію
25/04/2017 - 08:42 Детектори випромінювання мікрохвильового та терагерцового діапазону частот на основі новітніх функціональних спінтронних матеріалів
25/04/2017 - 08:19 Вплив просторової неоднорідності та залежних від часу збурень на властивості надпровідних контактів
25/04/2017 - 07:54 Інформаційні технології прогнозування погоди для сільського господарства
25/04/2017 - 07:44 Механізми люмінесценції кріогенних сцинтиляційних кристалів Li2MoO4 і ZnSe.
25/04/2017 - 07:43 Отримання епітаксійних гетеросистем ITO-GeSn-Si та вивчення механізмів керування їх зонною структурою для ефективного перетворення в ІЧ діапазоні
25/04/2017 - 03:35 Пошук нових біологічно активних похідних і метаболітів тіаміну, перспективних для використання в лікуванні кардіологічних і нейродегенеративних патологій
25/04/2017 - 00:31 Фотоелектронні процеси в нових кремнієвих і металооксидних наноматеріалах та розроблення сенсорів на їх основі
25/04/2017 - 00:27 Уніфікований метод дослідження ex vivo властивостей біоматеріалів для інженерії кісткової тканини
25/04/2017 - 00:11 Ефекти пам'яті в легованих "high-k" діелектриках
24/04/2017 - 23:31 Сучасний стан та перспективи існування опрісненого лиману південно-західного Причорномор’я в умовах глобальних кліматичних змін
24/04/2017 - 17:28 test1
24/04/2017 - 17:26 Розробка фізичних принципів технології виготовлення плівок широкозонного кремнію для сонячних батарей на основі ефекту нано-кристалізації аморфного кремнію, індукованої оловом.
24/04/2017 - 17:15 Кон’югати тритерпеноїдів лупанової низки з нітрогеновмісними гетероциклами як потенційні засоби подолання множинної лікарської резистентності у хіміотерапії онкозахворювань
24/04/2017 - 15:51 Розробка нових матеріалів на основі склокерамік з оксидними нанокристалами для лазерної техніки
24/04/2017 - 14:49 Оптимізація параметрів динамічних процесів реакційної пайки матеріалів з високою теплопровідністю в умовах різких градієнтів температур
24/04/2017 - 14:21 Застосування деформації кристалічного поля для керування спектральним діапазоном люмінесценції іонів хрому та заліза в активних середовищах AIIBVI для ІЧ лазерів
24/04/2017 - 13:02 Функціональні матеріали на основі наноструктур кремнію для емісійної електроніки
24/04/2017 - 12:58 Розроблення інтегрованих органічних електроних пристроїв на базі системи органічний фотодетектор - органічні світлодіоди для візуалізації ближнього інфрачервоного випромінювання.
24/04/2017 - 12:51 Дослідження протипухлинних властивостей біологічно-активних речовин цитокінінової природи з міцеліальної біомаси базидієвих грибів.

Сторінки