Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф83
Дата публікації Назва запиту
22/02/2018 - 15:42 Моделювання аномального гальмування антипротонів при розсіянні на електронах магнітоактивної плазми
22/02/2018 - 15:40 СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ СПИННОГО МОЗКУ МИШЕЙ У НОВОРОЗРОБЛЕНІЙ МОДЕЛІ ЛІВОБІЧНОГО ПОЛОВИННОГО ПЕРЕТИНУ
22/02/2018 - 15:35 Гармонізаційний розвиток агропродовольчого підкомплексу Півдня України на інноваційних засадах
22/02/2018 - 15:29 Розробка способу визначення РАІ-1 як діагностичного маркера тромбогенних патологій та прогресії пухлин
22/02/2018 - 15:17 Гармонізаційний розвиток агропродовольчого підкомплексу Півдня України на інноваційних засадах
22/02/2018 - 15:16 Гармонізаційний розвиток агропродовольчого підкомплексу Півдня України на інноваційних засадах
22/02/2018 - 15:08 Реконструкція радіаційного забруднення Чорного моря до та після аварії на ЧАЕС та прогноз його очищення до 2100 року з урахуванням сценаріїв зміни клімату
22/02/2018 - 14:59 Інформаційне забезпечення управління сільськогосподарськими землями на території Рівненського району Рівненської області
22/02/2018 - 14:52 Дорожня карта сталого розвитку об’єднаних територіальних громад щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням (на прикладі Одеської області)
22/02/2018 - 14:43 Бровченко Ігор Олександрович
22/02/2018 - 14:37 Аналіз і систематизація колекції архітектурно-декоративної кераміки Батурина XVII – XVIII ст. (за результатами археологічних досліджень 1995 – 2017 рр.)
22/02/2018 - 14:31 Синтез та фотоелектричні дослідження композитних структур на основі органічних матриць з напівпровідниковими нановключеннями.
22/02/2018 - 14:07 Структура та фізичні властивості бімолекулярних воднево-зв’язаних комплексів
22/02/2018 - 14:07 Сучасні субурбанізаційні процеси в Україні
22/02/2018 - 13:57 1
22/02/2018 - 13:44 Розробка основ технології фільтраційного сушіння відходів сільського господарства для отримання твердого біопалива
22/02/2018 - 13:41 Писемна спадщина Василя Назаровича Каразіна (1773–1842): архівно-музейно-бібліотечна евристика, археографічна обробка, підготовка до видання
22/02/2018 - 13:10 Розроблення інтерферометричної технології прогнозування місця старту втомної тріщини.
22/02/2018 - 13:06 Розвиток наукових уявлень про структурний стан шлакових розплавів для обґрунтованого вибору їх хімічного складу, що забезпечить ефективність процесу ЕШП
22/02/2018 - 12:43 Розроблення інтегрованих органічних електроних пристроїв на базі системи органічний фотодетектор - органічні світлодіоди для візуалізації ближнього інфрачервоного випромінювання