Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф80
Дата публікації Назва запиту
10/07/2017 - 10:49 иии
23/06/2017 - 14:49 ибиби
Назва конкурсу: Запит Ф79
Дата публікації Назва запиту
06/07/2017 - 19:18 Розробка системи вимірювання просторового розподілу дози випромінювання на базі новітніх металевих мікродетекторів
06/07/2017 - 12:55 Розробка гібридної детекторної панелі для фазоконтрастної рентгенографії
05/07/2017 - 18:54 Створення ефективної системи колективного використання універсальної тестової платформи для досліджень і розробки сучасних детектуючих систем іонізуючого випромінювання
04/07/2017 - 21:15 Нові сцинтиляційні композиційні детектори для медичної рентгенівської діагностики
04/07/2017 - 12:15 Спектрометрична детектуюча система та методика вимірювання щільності потоку теплових нейтронів для застосування в ядерної фізиці і медичних прикладеннях
20/06/2017 - 12:29 Розробка на основі антропометричних фантомів системи підвищення якості лікування онкологічних захворювань з використанням джерел іонізуючого випромінювання та контролю і гарантування цієї якості
Назва конкурсу: Запит Ф78
Дата публікації Назва запиту
21/07/2017 - 09:37 Розробка органо-неорганічних сорбентів для перетворювачів теплової енергії в енергоефективних системах тепло та холодопостачання
13/07/2017 - 11:16 Транспортні, динамічні та інтерференційні ефекти в мезоскопічних системах
12/07/2017 - 16:57 Розробка високоефективних агентів для запобігання патологічній агрегації білків при нейродегенеративних захворюваннях та амілоїдозах.
04/07/2017 - 15:05 Екзотичні статистики в ефективному моделюванні фізичних систем та в міждисциплінарних дослідженнях
29/06/2017 - 16:00 Статистичне оцінювання та моделювання випадкових процесів із застосуваннями у фінансовій та страховій діяльності
23/06/2017 - 21:19 Інноваційний розвиток Карпатського регіону в умовах посилення процесів інтелектуалізації суспільства
21/06/2017 - 12:22 Розробка здатних до самоорганізації суперструктур на основі комбінаторно модифікованих поліфенолів – засобів для відновлення антибіотикочутливості мультирезистентних мікроорганізмів
14/06/2017 - 20:27 Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств, як складова виведення вітчизняної продукції на міжнародні ринки
03/06/2017 - 08:53 Відносно вільні n-кратні напівгрупи
31/05/2017 - 11:49 Побудова онтології граматики української мови для розв’язування задач комп’ютерної лінгвістики
Назва конкурсу: Запит Ф77
Дата публікації Назва запиту
05/05/2017 - 13:23 Соціокультурні та соціополітичні процеси у прикордонні України-Румунії--Молдови: історична пам’ять, міжетнічні контакти, потенціал
05/05/2017 - 13:05 Релігійний простір як засіб етнокультурного розвитку регіонів України