Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф86
Дата публікації Назва запиту
15/01/2019 - 17:41 Ресурсозбережна технологія логістичного управління матеріальними потоками в транспортних системах міст
15/01/2019 - 15:33 Спрямований синтез нових похідних 1,3-оксазолу та дослідження їх противірусної активності
15/01/2019 - 13:50 Зміни у спеціалізації сільського господарства України
15/01/2019 - 02:29 Інноваційні засади ресурсозберігаючих рішень для отримання цінних металів та графіту з відпрацьованих літій-іонних акумуляторів
13/01/2019 - 18:03 Робітництво УРСР в повоєнне двадцятиріччя (1946-1965 рр.): історіографія проблеми
06/01/2019 - 16:53 Розроблення епоксикомпозитних матеріалів для підвищення зносостійкості деталей та вузлів тертя військової техніки і суднобудування
04/01/2019 - 12:10 ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ
24/12/2018 - 19:44 Правий радикалізм в Україні: сутність, ідейно-політичні характеристики, загрози для безпеки суспільства і держави
15/12/2018 - 14:16 Геометричні та аналітичні методи дослідження екстремальних задач та рівнянь з частинними похідними
14/12/2018 - 11:55 Розробка та флуоресцентне і мікроскопічне дослідження фізико-хімічних властивостей амілоїдних гідрогелів - потенційних стабілізаторів активності ферментів у біосенсорах
Назва конкурсу: Запит Ф85
Дата публікації Назва запиту
20/09/2018 - 12:36 Визначення закономірностей формування високорозгалуджених металевих мезо- та наноструктур для створення плазмонно-активних підкладок з високим ступенем підсилення сигналу комбінаційного розсіяння світла
20/09/2018 - 12:26 Розробка ефективних методів нелінійної спектрально-часової трансформації фемтосекундних лазерних імпульсів у матеріалах, перспективних для фотонних та оптоелектронних застосувань: моделювання і експеримент
20/09/2018 - 11:48 Нові підходи для подолання стійкості пухлин до хіміотерапії, що базуються на застосуванні тіол-таргетних чинників
20/09/2018 - 11:14 Обгрунтування складу комплексних протианемійних, стимулюючих і антистресових ветеринарних препаратів на основі наночастинок заліза, білкових гідролізатів і біофлавоноїдів
19/09/2018 - 23:38 Фізичні механізми активації процесів деформаційно-індукованого масопереносу і теплофізичні ефекти при створенні титанових сплавів методами інтенсивної пластичної деформації
19/09/2018 - 23:27 Давньоруська архітектура ХІІ ст. Чернігова та Гродно: вивчення, збереження та використання у культурному просторі міста.
19/09/2018 - 20:36 Нанорозмірні ефекти в системах з конкуруючими взаємодіями: структура, термодинаміка і явища переносу
19/09/2018 - 20:33 Підвищення енергоефективності технологічних процесів термічної обробки термолабільних матеріалів з використанням теплових насосів та теплових труб.
19/09/2018 - 18:21 Комплексне використання дистанційних та наземних спектро- і газометричних даних для прогнозування кліматичних змін на урбанізованих територіях України і Білорусі
19/09/2018 - 17:42 Зелена економіка як стратегія адаптації до зміни клімату: глобальні тенденції, національні особливості та перспективи транскордонного співробітництва Білорусі та України