Jump to Navigation

Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф74
Дата публікації Назва запиту
18/07/2016 - 22:59 Розробка енергоефективної системи генерації електричної енергії – «Енергогенеруюча сходинка»
13/07/2016 - 09:00 Дослідження процесів тріщиноутворення і розробка методів оцінювання опору руйнуванню та міцності трубопроводів за дії агресивних експлуатаційних середовищах
12/07/2016 - 22:11 Бюджетно-фінансові наслідки членства України в Європейському Союзі та бюджетна модель балансування політичних інтересів в оновленому ЄС
12/07/2016 - 13:16 СКРИТНА ДИСЛОКАЦІЯ БОЙОВИХ МАШИН, ПОРОДЖУЮЧА НЕСПОДІВАНІСТЬ ВИВЕРЖЕННЯ ВОГНЕВОЇ МІЦІ І УДАРНОЇ СИЛИ АТАКУЮЧИХ ДІЙ – ЗАПОРУКА ТАКТИКИ ЗВИТЯГИ
12/07/2016 - 00:19 Дослідження впливу гідравлічних гасників коливань на якість руху пасажирського рухомого складу
30/06/2016 - 18:43 Екстремальні задачі теорії наближення голоморфних функцій
29/06/2016 - 11:41 Дослідження впливу інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток організації як складної соціотехнологічної системи в умовах стохастичності інформаційного суспільства і мережевої економіки
Назва конкурсу: Запит Ф73
Дата публікації Назва запиту
04/07/2016 - 16:49 Соціальні фактори та індикатори етнокультурного радикалізму: естимація ризиків для Білорусі та України
04/07/2016 - 16:11 Дослідження властивостей композиційних матеріалів на основі нових типів епоксидованного натурального каучуку
04/07/2016 - 13:44 Вивчення сомаклональної мінливості Betula spp. й Populus spp. як джерела стійких до абіотичних стресових чинників форм для умов Білорусії та України
04/07/2016 - 12:51 Встановити закономірності біоконверсії відходів при промисловому виробництві свинини в возобновляемую енергію із застосуванням механіко біологічних методів
04/07/2016 - 12:44 Молекулярно-генетичні характеристики вакцинних штамів і природних ізолятів збудників найбільш поширених вірусних захворювань свиней на прикладі вірусів репродуктивно-респіраторного синдрому, парво- і цирковірусної інфекці
04/07/2016 - 12:28 Інноваційний регіон як учасник міжрегіональних економічних зв’язків Білорусі і України: теорія і практика в минулому, сучасному і майбутньому
04/07/2016 - 02:08 Етнокультурна спадщина народів України та Білорусі в контексті сучасного соціокультурного дискурсу
03/07/2016 - 23:25 Визначення статусу та розробка стратегії охорони глобально рідкісних видів тварин долини р. Дніпро (у межах Білорусії і України)
03/07/2016 - 22:23 Статут Великого князівства Литовського 1566 року в цивілізаційному розвитку України і Білорусі: переосмислення історичного досвіду правотворчості та правореалізації.
03/07/2016 - 19:13 Електрохімічне формування гетероструктур з наноструктурованих плівок кремнію та діоксиду титану для електро-оптичних приладів
03/07/2016 - 19:12 Ментальні синергізми у формуванні інтеграційної інфраструктури розвитку підприємництва в прикордонних регіонах України і Республіки Білорусь
03/07/2016 - 13:13 Україна і Республіка Білорусь в міжнародних інтеграційних процесах
02/07/2016 - 17:25 Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України і Білорусі як фактор розвитку національних економік
02/07/2016 - 17:22 Регуляторний вплив світла та фітогормонів на гравітропізм рослин.
02/07/2016 - 16:58 Електророзрядний синтез нанорозмірних матеріалів для збільшення ефективності фотовольтаїчних елементів
02/07/2016 - 15:45 Трансформовані брасиностероїди: синтез, фізико-хімічні характеристики, клітинний сигналінг, регуляція метаболізму та вплив на стійкість рослин до несприятливих факторів середовища.
02/07/2016 - 15:40 Моделювання та дослідження потенційних радіопротекторних субстанцій на основі ендогенних тіолів, їх похідних та водних екстрактів культивованих лікарських базидіоміцетів
02/07/2016 - 13:20 Фізичні механізми активації процесів деформаційно-індукованого масопереносу і теплофізичні ефекти в порошкових заготовках при створенні титанових сплавів методом гвинтової екструзії
02/07/2016 - 12:29 Оцінка експресії різних генів бета-тубуліну і хітиназоподібних генів при біогенезі волокон льону
02/07/2016 - 11:43 Особливості формування економічного менталітету студентів вищих навчальних закладів і його вплив на мобільність робочої сили
01/07/2016 - 22:19 Теоретичні основи та експериментальне оцінювання закономірностей розподілу 137Cs в мортмасі соснових біогеоценозів на території Чорнобильської зони відчуження
01/07/2016 - 19:07 Українсько-білоруське прикордоння: минуле, сучасне, майбутнє в контексті оптимального (стійкого) розвитку
01/07/2016 - 18:30 Роль мікорізостворюючих грибів в кореневому надходженні трансуранових елементів
01/07/2016 - 18:01 Поєднана дія похідних тіаміну і холекальциферолу у корекції метаболічних порушень за цукрового діабету
01/07/2016 - 18:00 Демографічний розвиток українсько-білоруського прикордоння в умовах соціально-економічної трансформації суспільства
01/07/2016 - 16:08 Вплив LED-освітлення різного спектрального складу на антиоксидантні системи і синтез фармакологічно цінних вторинних метаболітів в лікарських рослинах in vivo і культурах in vitro
01/07/2016 - 14:35 Смарт - грід технології - основа модернізації системи водопостачання для майбутнього сталого розвитку суспільства
01/07/2016 - 13:44 Склад і окисна здатність гранульованого активного мулу та біоплівки в біореакторах очищення стічних вод
01/07/2016 - 13:40 Редокс-модуляція системи глутатіону в пухлинних клітинах з різною чутливістю до хіміотерапії
01/07/2016 - 13:39 Теплова та електронна динаміка в низькорозмірних системах на основі сполук Pb(Sn) -Ag-Sb-Te для термоелектричних мікрогенераторів енергії підвищеної добротності
01/07/2016 - 13:15 Зображення побуту жителів Білорусі та України в книжкових джерелах
01/07/2016 - 13:09 Спінові переходи та колосальний магнітоопір у кобальтітах
01/07/2016 - 13:03 Екологічні аспекти формування нативних популяцій і реституції раритетних видів риб в річкових басейнах України та Білорусі

СторінкиГоловне меню 2

by Dr. Radut