Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф75
Дата публікації Назва запиту
22/11/2016 - 19:33 Формування системи стратегічного управління будівельним підприємством та оцінка ефективності її забезпечення
Назва конкурсу: Запит Ф74
Дата публікації Назва запиту
20/09/2016 - 20:43 Комплексне забезпечення технічного рівня обладнання просторових каркасних конструкцій для обробки матеріалів
20/09/2016 - 16:40 Нова квантова фізика надтонкої і електрослабкої взаємодії у важких Фермі-системах за межами Стандартної Моделі і теоретичні основи нової кооперативної електрон-гамма-бета-гразерної оптики
20/09/2016 - 15:24 Фізіолого-біохімічні механізми токсичності фосфорорганічних сполук та розробка нових методів їх оцінки на предмет біологічної, екологічної і медичної безпеки
20/09/2016 - 15:12 Функціональне обстеження та адаптація системи і структури сил охорони правопорядку до стандартів Європейського Союзу
20/09/2016 - 13:26 Адміністративно-правове регулювання надання приватних охоронних послуг
20/09/2016 - 10:58 Правове забезпечення економії енергоресурсів в Україні
20/09/2016 - 10:28 Принципи демократизму, транспарентності та гендерної рівності в діяльності органів публічної влади України
20/09/2016 - 08:23 Розроблення сучасної концепції позашкільної освіти в умовах децентралізації
20/09/2016 - 06:23 Визначення нейротоксичного впливу імплантації нитковидних мікро - та нано-кристалів кремнію
20/09/2016 - 02:10 Оптичні та нелінійно оптичні дослідження нанокомпозитних матеріалів, інтеркальованих твердотільними та рідкокристалічними наносубстанціями
20/09/2016 - 01:37 Розробка критеріїв оцінки рівня бережливості технологічних потоків розкрою пиломатеріалів на етапах їх проектування і експлуатації
19/09/2016 - 22:18 Стратегія державного регулювання розвитку інвестиційного ринку України
19/09/2016 - 19:57 Теоретичні засади та новітні методи оцінювання біопродуктивності лісових екосистем за умов змін клімату
19/09/2016 - 19:39 Імуногенні властивості навантажених антигеном носіїв на основі полі(лактид-ко-гліколіду) для пероральної імунізації
19/09/2016 - 15:24 Фізико-хімічні засади створення нових нанопористих та композитних матеріалів на основі нітриду вуглецю – каталізаторів синтезу біологічно активних речовин для фармацевтики
19/09/2016 - 14:00 Вплив протеазаактивованих рецепторів на патогенез поведінкових розладів при епілепсії.
19/09/2016 - 13:47 Структурно-енергетичні та таутомерно-конформаційні властивості всеможливих пар нуклеотидних основ: комплексне квантово-хімічне дослідження
19/09/2016 - 12:33 Інтегральна оцінка економічної безпеки об'єднаних територіальних громад
19/09/2016 - 11:39 Екологічне миробудівництво як основа формування моделі сталого розвитку територіальних громад
19/09/2016 - 11:31 Формування міжнародно-політичної суб’єктності спільнот, що постають в процесі економічної інтеграції (на прикладі Європейського Союзу)
19/09/2016 - 08:28 Особливості викликаної мозкової активності людини в умовах зупинки і переключення моторних програм маніпуляторних рухів.
19/09/2016 - 02:00 Популяційне моделювання масових видів страхування на суперкомпьютері
19/09/2016 - 01:58 Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі (приклад Харкова)
19/09/2016 - 01:42 Симетричний аналіз діагональних границь дискретних структур
19/09/2016 - 00:43 Нові інформаційні оператори в цифровій обробці сигналів
19/09/2016 - 00:05 Формування стратегії інноваційного розвитку України на основі енергозбереження
18/09/2016 - 23:18 Модифіковані функціональні середовища на основі наноструктурованих стекол та кераміки для широких приладних застосувань
18/09/2016 - 23:08 моніторинг українсько-російських взаємних образів в медіа в умовах гібридного конфлікту
18/09/2016 - 22:22 Розвиток інноваційних механізмів збереження та використання людського потенціалу в умовах модернізації суспільних відносин в Україні
18/09/2016 - 21:19 Розробка економіко-правового механізму взаємодії суб’єктів перевізної діяльності та колійної інфраструктури залізничного транспорту (Лібералізація доступу)
18/09/2016 - 21:09 Урахування структурно-механічної неоднорідності, при оцінюванні технічного стану зварних швів магістральних газопроводів за підходами фізичної мезомеханіки
18/09/2016 - 20:33 Індивідуалізація фізичної підготовки, медичного контролю і реабілітації спортсменів високої кваліфікації на основі створення їхніх молекулярно-генетичних паспортів
18/09/2016 - 19:14 Розробка методологічних засад контролю та мінімізації ризиків поширення паразитарних хвороб людини, що передаються через воду та гідробіонтів
17/09/2016 - 23:18 Механізми та інструменти вирівнювання критичних просторово-структурних деформацій соціально-економічної безпеки в контексті інтеграції України до ЄС
17/09/2016 - 12:51 БАГАТОПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНОЇ ТОМОГРАФІЇ ОПТИЧНО-АНІЗОТРОПНИХ ШАРІВ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН І РІДИН
16/09/2016 - 17:11 Прогнозування перспективних напрямів соціально-економічного розвитку прикордонних територій країни на основі аналізу та оцінки реалізації потенціалу транскордонних регіонів України та ЄС
16/09/2016 - 15:52 Методи аналізу та розпізнавання дискретних об'єктів. Комп'ютерні методи діагностики захворювань.
16/09/2016 - 11:59 Розробка та апробація економіко-математичної моделі регулювання природно-ресурсних конфліктів в Україні
16/09/2016 - 09:44 Розробка багатокомпонентних моделей антикризового регулювання соціально-економічного розвитку: гуманістично-ноосферна концепція постіндустріального поступу

Сторінки