Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф75
Дата публікації Назва запиту
20/01/2017 - 16:15 Біологічні ефекти N-ацилетаноламінів на пухлинні та нормальні клітини
20/01/2017 - 13:35 Роль диацигліцерол кіназ в реалізації біологічної дії брасиностероїдів в процесі формування захисної реакції від патогенних бактерій
19/01/2017 - 22:32 Демпфер протезу колінного суглобу
19/01/2017 - 14:31 Вирішення проблеми практичного впровадження новітніх функціональних можливостей фазоваріаційної діагностики металічних матеріалів
17/01/2017 - 19:17 Підвищення рівня конкурентоспроможності регіональних ринків нерухомості шляхом модернізації механізмів їх регулювання
16/01/2017 - 20:34 Дослідження асимптотичної та графічної структур заданих класів метричних просторів
11/01/2017 - 11:45 Розроблення програмного комплексу тифлокоментування відеоконтенту для осіб з вадами зору
04/01/2017 - 16:20 Енергоефективні напівпровідникові перетворювачі в системах електропостачання та електричної тяги на залізничному транспорті і метрополітені
30/12/2016 - 12:09 Патогенез генералізованого пародонтиту: порушення імуно-цитокінових, некротичних та апоптичних процесів та їх корекція
29/12/2016 - 18:18 Концепція фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом
22/12/2016 - 14:47 НАУКОВІ ОСНОВИ АПАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАДІЙ КУЛЬТИВУВАННЯ КЛІТИННИХ І ТКАНЕВИХ КУЛЬТУР
20/12/2016 - 17:10 Систематизація даних антарктичних досліджень з використанням інтелектуальних засобів представлення знань
20/12/2016 - 17:07 Синтез ресурсозберігаючих технологій підвищення стійкості виробок в умовах слабометаморфізованих порід.
15/12/2016 - 20:00 Нелінійні задачі оптимізації та стабілізації динамічних систем зі швидкоосцілюючими компонентами
14/12/2016 - 17:20 Дослідження напруженого стану в зонах концентрації напружень стикових зварних з’єднань з одностороннім підсиленням
12/12/2016 - 01:14 Стратегія відновлення інноваційного потенціалу промисловості Донбасу в аспекті забезпечення економічної безпеки та національних інтересів України
22/11/2016 - 19:33 Формування системи стратегічного управління будівельним підприємством та оцінка ефективності її забезпечення
Назва конкурсу: Запит Ф74
Дата публікації Назва запиту
20/09/2016 - 20:43 Комплексне забезпечення технічного рівня обладнання просторових каркасних конструкцій для обробки матеріалів
20/09/2016 - 16:40 Нова квантова фізика надтонкої і електрослабкої взаємодії у важких Фермі-системах за межами Стандартної Моделі і теоретичні основи нової кооперативної електрон-гамма-бета-гразерної оптики
20/09/2016 - 15:24 Фізіолого-біохімічні механізми токсичності фосфорорганічних сполук та розробка нових методів їх оцінки на предмет біологічної, екологічної і медичної безпеки
20/09/2016 - 15:12 Функціональне обстеження та адаптація системи і структури сил охорони правопорядку до стандартів Європейського Союзу
20/09/2016 - 13:26 Адміністративно-правове регулювання надання приватних охоронних послуг
20/09/2016 - 10:58 Правове забезпечення економії енергоресурсів в Україні
20/09/2016 - 10:28 Принципи демократизму, транспарентності та гендерної рівності в діяльності органів публічної влади України
20/09/2016 - 08:23 Розроблення сучасної концепції позашкільної освіти в умовах децентралізації
20/09/2016 - 06:23 Визначення нейротоксичного впливу імплантації нитковидних мікро - та нано-кристалів кремнію
20/09/2016 - 02:10 Оптичні та нелінійно оптичні дослідження нанокомпозитних матеріалів, інтеркальованих твердотільними та рідкокристалічними наносубстанціями
20/09/2016 - 01:37 Розробка критеріїв оцінки рівня бережливості технологічних потоків розкрою пиломатеріалів на етапах їх проектування і експлуатації
19/09/2016 - 22:18 Стратегія державного регулювання розвитку інвестиційного ринку України
19/09/2016 - 19:57 Теоретичні засади та новітні методи оцінювання біопродуктивності лісових екосистем за умов змін клімату
19/09/2016 - 19:39 Імуногенні властивості навантажених антигеном носіїв на основі полі(лактид-ко-гліколіду) для пероральної імунізації
19/09/2016 - 15:24 Фізико-хімічні засади створення нових нанопористих та композитних матеріалів на основі нітриду вуглецю – каталізаторів синтезу біологічно активних речовин для фармацевтики
19/09/2016 - 14:00 Вплив протеазаактивованих рецепторів на патогенез поведінкових розладів при епілепсії.
19/09/2016 - 13:47 Структурно-енергетичні та таутомерно-конформаційні властивості всеможливих пар нуклеотидних основ: комплексне квантово-хімічне дослідження
19/09/2016 - 12:33 Інтегральна оцінка економічної безпеки об'єднаних територіальних громад
19/09/2016 - 11:39 Екологічне миробудівництво як основа формування моделі сталого розвитку територіальних громад
19/09/2016 - 11:31 Формування міжнародно-політичної суб’єктності спільнот, що постають в процесі економічної інтеграції (на прикладі Європейського Союзу)
19/09/2016 - 08:28 Особливості викликаної мозкової активності людини в умовах зупинки і переключення моторних програм маніпуляторних рухів.
19/09/2016 - 02:00 Популяційне моделювання масових видів страхування на суперкомпьютері
19/09/2016 - 01:58 Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі (приклад Харкова)

Сторінки