Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф85
Дата публікації Назва запиту
15/08/2018 - 13:04 Фізіолого-біохімічні механізми впливу новітніх наноаквахелатів біогенних елементів на формування продуктивності та резистентності тварин
13/08/2018 - 16:15 Функціональні матеріали з контрольованими властивостями для біомедичних застосувань
13/08/2018 - 13:17 Функціональні матеріали з контрольованими властивостями для біомедичних застосувань
13/08/2018 - 12:45 Функціональні матеріали з контрольованими властивостями для біомедичних застосувань
12/08/2018 - 17:08 ФОТОННІ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ З НЕЗВИЧАЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
12/08/2018 - 15:13 ФОТОННІ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ З НЕТРАДИЦЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
09/08/2018 - 20:38 Динаміка і кліматичні характеристики основних антропогенних парникових газів і атмосферних аерозолів над територією Білорусько-Українського регіону
03/08/2018 - 19:54 Дослідження функціональної ролі окремих регіонів молекули фібриногену за допомогою обмеженого протеолізу високоспецифічними протеїназами
02/08/2018 - 08:58 Розробка та дослідження технології обержання чистого карбіду кремнію та нових речовин в ЕТКШ
02/08/2018 - 08:53 Розробка та дослідження технології обержання чистого карбіду кремнію та нових речовин в ЕТКШ
16/07/2018 - 08:28 Функціонально анізотропні композити
Назва конкурсу: Запит Ф84
Дата публікації Назва запиту
16/08/2018 - 07:26 Розробка ключових елементів технологій розрахункової оцінки працездатності тепловиділяючих елементів для обґрунтування технічних рішень щодо удосконалення конструкцій та режимів експлуатації енергетичних ядерних реакторів
14/08/2018 - 16:36 Традиції українського військово-патріотичного виховання молоді на західноукраїнських землях (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.): практичний досвід, уроки для сучасності
14/08/2018 - 16:02 Євреї Східної Галичини в роки Голокосту (1941 – 1944): механізм геноциду, стратегії порятунку, історична пам’ять
13/08/2018 - 07:06 Динамічне демпфірування поздовжніх автоколивань вібраційного горіння в камерах горіння промислових агрегатів
07/08/2018 - 12:04 Динамічні процеси в природних ієрархічних системах
03/08/2018 - 14:23 Розробка нових гідроксаматних та тіосечовинних комплексів благородних металів з протипухлинною, антиметастатичною та метаболічною функцією як прекурсорів лікарських препаратів нового покоління з подоланою резистентністю патогенних клітин до їх дії.
31/07/2018 - 12:36 Створення нових сортових ресурсів пшениці і тритикале, адаптованих до глобальних змін клімату в рамках продовольчої безпеки України
29/07/2018 - 11:07 Розроблення інноваційних науково-практичних концептів механічних систем вагоноконструкцій з потенціалом їх реалізації в інших транспортних засобах
27/07/2018 - 18:42 Геомоделювання природно-антропогенної обумовленості зміни структурно-функціонального стану басейну ріки Дніпро