Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф86
Дата публікації Назва запиту
20/02/2019 - 16:45 Дослідження функціонального стану ендотелію за експериментального цукрового діабету. Коригуючий ефект вітаміну D3.
20/02/2019 - 15:50 Україна у суспільно-політичному дискурсі та зовнішньополітичних доктринах Російської Федерації
20/02/2019 - 14:30 Синтез нових азагетероциклічних сполук за реакцією [3+2]-циклоприєднання для застосування в медичній хімії та агрохімії
20/02/2019 - 13:26 Новий підхід для виявлення амілоїдних фібрил в модельних і живих системах
20/02/2019 - 12:54 Нові азо- та азометинвмістні полімерні матеріали для інформаційних технологій і чистої енергетики
20/02/2019 - 12:37 Роль термічного розширення в формуванні структури металевих сплавів при кристалізації
20/02/2019 - 12:25 Застосування методів відслідковування точки максимальної потужності в процесі генерації електричної енергії термоелектричними елементами
20/02/2019 - 12:21 Нові азо- та азометинвмістні полімерні матеріали для інформаційних технологій і чистої енергетики
20/02/2019 - 12:18 Адаптивна пластичність сучасних інтенсивних сортів м’якої пшениці та диких попередників цієї культури за дії екстремальних факторів довкілля
20/02/2019 - 09:55 Створення багатофункціональної комплексної системи керування трибологічною системою «колесо-гальмо-рейка» для підвищення енерго- та ресурсозбереження, безпеки і рентабельності залізничного транспорту
20/02/2019 - 02:56 Механізми консолідації українського суспільства в умовах сепаратистської загрози
19/02/2019 - 20:02 Синтез нанодисперсних ZnO-MoO3 каталізаторів селективного окиснення етанолу нетрадиційнимим методами
19/02/2019 - 17:23 Електрохімічне формування неплатинових мультишарових електродних матеріалів для альтернативної енергетики
19/02/2019 - 17:06 Розробка адаптованих протоколів кріозбереження стовбурових клітин людини з використанням кріорозчинів з вмістом моно- та дисахаридів
19/02/2019 - 16:09 Проект розробки чатбота в месенджері "Телеграм"
19/02/2019 - 16:03 Дослідження алгебр симетричних функцій на деяких банахових просторах
19/02/2019 - 15:45 Підвищення ефективності та надійності експлуатації повітряних ліній з захищеними проводами в грозовий сезон.
19/02/2019 - 14:15 Шляхи покращення агрохімічних та токсикологічних показників ґрунту в умовах забруднення важкими металами
19/02/2019 - 13:19 Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздання повітових старост та комісарів, градоначальників міст Києва, Одеси, Миколаєва (1918–1920): оприлюднення колекції архівних документів.
19/02/2019 - 12:50 Комунікаційні технології у релігійних ЗМІ в часи становлення Православної церкви України: психолінгвістичний аналіз