Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф77
Дата публікації Назва запиту
05/05/2017 - 13:23 Соціокультурні та соціополітичні процеси у прикордонні України-Румунії--Молдови: історична пам’ять, міжетнічні контакти, потенціал
05/05/2017 - 13:05 Релігійний простір як засіб етнокультурного розвитку регіонів України
05/05/2017 - 10:52 Впровадження інноваційних технологій у дослідженні мовних явищ у контексті сучасних міжнародних відносин та інтеграційних процесів між Україною та Угорщиною
05/05/2017 - 09:24 Проблеми популяризації гуманітарної спадщини в структурах сучасної масової культури
04/05/2017 - 20:21 Внесок П.П. Курінного в розвиток археології та музейної справи України (1894-1972 рр.)
04/05/2017 - 16:30 Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів: археологічні дослідження та музеєфікація
04/05/2017 - 12:20 Розвиток системи охорони та дослідження археологічної спадщини: український та європейський досвід
04/05/2017 - 11:21 Збереження української ідентичності за кордоном через освітнє середовище
04/05/2017 - 10:37 Українська етнокультура в контексті сучасних глобалізаційних викликів: проблеми вивчення, збереження і трансляції
04/05/2017 - 09:31 Удосконалення механізму фінансування проектів з ревіталізації об’єктів національної нематеріальної культурної спадщини в процесі інтеграції з ЄС
03/05/2017 - 13:55 Порівняльний аналіз політики сусідства та транскордонного співробітництва (українсько-угорський вимір)
03/05/2017 - 12:56 Актуальні проблеми середньовічної та ранньомодерної історії Верхнього Потисся
02/05/2017 - 16:58 Формування лексичного фонду української мови від ранньомодерної доби до нашого часу: міжкультурні, територіальні, соціо- та етнолінгвальні аспекти
02/05/2017 - 13:21 Культурно-просвітницька діяльність Никанора Онацького на Слобожанщині.
29/04/2017 - 02:26 Проблема збереження національної культурної та мовної спадщини України в умовах глобалізації
28/04/2017 - 18:00 Новітня історія транскордонного співробітництва в Карпатському регіоні
28/04/2017 - 14:23 Монументальні пам’ятки Чернігівщини ранньомодерного часу (ХVII-ХVІІІ ст.) в контексті актуальних проблем дослідження, збереження, охорони та популяризації історико-культурної спадщини України
28/04/2017 - 14:11 Актуальні аспекти та інноваційні підходи формування позитивного іміджу НАТО в Україні на основі досвіду сусідніх країн Європейського Союзу
27/04/2017 - 22:39 Етнокультурні процеси в Українському Подунав'ї: трансформація, взаємовпливи, збереження пам'яток в умовах пограниччя
27/04/2017 - 17:02 Онтологічний реєстр архівних документів, пов’язаних з життям, творчістю та вшануванням пам’яті Тараса Григоровича Шевченка
27/04/2017 - 14:57 Енциклопедія українознавства: історіографічна частина
27/04/2017 - 14:05 Збереження пам’ятки європейської культурної спадщини – будинку, в якому жив М. М. Коцюбинський у 1874 – 1876 роках у м. Бар Вінницької області в процесі інтеграції України у європейський соціокультурний простір.
27/04/2017 - 12:39 Образи "сусідів" на прикордонні України, Польщі, Білорусі: конфліктні історичні дискурси про минуле та моделі примирення"
27/04/2017 - 12:07 Конкуренція республіканських та загальнорадянських друкованих видань на україно-російському прикордонні у 1941-1991 роках (на прикладі сатиричних журналів)
27/04/2017 - 11:22 «Дослідження матеріалів про життєвий шлях та наукову і громадську діяльність західноукраїнських кооперативних діячів, активних учасників Української національної революції»
26/04/2017 - 18:42 Мовна спадщина Галичини в контексті сучасних лінгвосоціокультурного та дидактичного дискурсів
26/04/2017 - 16:25 «Комплексне опрацювання архівно-бібліотечно-музейних фондів для укладання Енциклопедії "Наукове товариство ім. Шевченка" (4 том)»
25/04/2017 - 22:32 Археологічна спадщина України: сучасний стан, ключові проблеми, візії майбутнього
25/04/2017 - 13:21 Засоби конструювання історичної пам’яті: проблеми та перспективи (історичний та політичний аспекти)
23/04/2017 - 02:35 Віденський архів гетьманського роду Розумовських (середина XVIII – початок ХХ ст.): склад, репрезентативність, археографія
22/04/2017 - 12:52 Національно-визвольний рух в першій половині ХХ ст.: історичні погляди на спільну історію України та її сусідів, проблеми та уроки для сучасності
21/04/2017 - 20:12 Геоінформаційні та геофізичні дослідження курганів та навколокурганного простору західного крила Великої Скіфії Євразії
21/04/2017 - 13:29 Подесення в історії України: історико-археологічний аспект
21/04/2017 - 10:19 Більське городище – місто Гелон Геродота
20/04/2017 - 10:38 Художня та епістолярна спадщина Ярослава Стельмаха: наукове та редакційне опрацювання
20/04/2017 - 10:13 Розробка і створення програмного комплексу онлайн-видання «Іван Франко. Тексти. Листи»
19/04/2017 - 22:58 Найдавніші палеолітичні стоянки України в контексті початкової колонізації Європи
14/04/2017 - 11:37 Роль органів влади Російської імперії та Другої Речі Посполитої у суспільно-політичному та соціально-економічному житті Волині у 1900-1939 рр.: порівняльний аналіз минулого і сучасності
13/04/2017 - 13:53 Національна політика іноземних держав на західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): практика, досвід, уроки для сучасності
12/04/2017 - 21:47 Літературне Криворіжжя як культурно-етнографічний феномен

Сторінки