Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
26221 12.00.01 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
41241 113 При Кафедра статистики, Факультет прикладної математики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
22769 11.00.04 - Геоморфологія і палеогеографія Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова, географічний факультет
23298 11.00.02 - Економічна та соціальна географія Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет
23827 11.00.02 - економічна та соціальна географія Інститут географії НАН України
38215 11.00.02 - економічна та соціальна географія Інститут географії НАН України
23782 11.00.02 - економічна та соціальна географія Інститут географії НАН України
7570 11 11
33282 104 фізика та астрономія Фізичний факультет Київський національний університет імені Тараса Шевченка
35843 101 - "Екологія" ДВНЗ "ХДАУ", факультет рибного господарства та природокористування
19414 10.02.21 Український мовно-інформаційний фонд НАН України
11813 10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії КНУ імені Тараса Шевченка, філологічний
28948 10.02.03 - словянські мови ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
26863 10.02.01 - українська мова ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Факультет філології
39489 10.01.05 - порівняльне літературознавство Ізмаїльський державний гуманітрний університет (факультет іноземних мов)
39485 10.01.02 іноземних мов
11771 10.01.01 українська література Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, філологічний факультет
11772 10.01.01 українська література Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, філологічний факультет
28239 1.04.07 Фізика твердого тіла Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
26347 1. Мости та транспортні тунелі; 2. Менеджмент та адміністрування Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Факультети: 1. Мости та тунелі; 2. Економіко-Гуманітарний