Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
5613 05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин НТУУ "КПІ" Приладобудівний факультет
16963 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи Приазовськй державний технічний університет
19428 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Кіровоградський національний технічний університет, 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
9376 05.05.03 Двигуни та енергетичні установки Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, спеціалізація "Експлуатація суднових енергетичних установок" (факультет судноводіння)
11920 05.05.02 Будівельні матеріали і конструкції КНУБА
16162 05.05.01 - Машини і процеси поліграфічного виробництва НТУУ "КПІ"
15561 05.03.07 - процеси фізико-технічної обробки НТУУ "КПІ", факультет хімічного машинобудування
3976 05.02.09 динамика и прочность машин Харківський політехнічний інститут (інженерно-фізичний)
40211 05.02.08 - технологія машинобудування Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", машинобудівний факультет
13644 05.02.08 - технологія машинобудування Чернігівський державний технологічний університет
17974 05.02.02 Машинознавство Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
18654 05.02.02 Машинобудування НТУУ "КПІ"
16367 05.02.02 - машинознавство Механіко-машинобудівний інститут
31653 05.02.01-матеріалознавство ХНУ ім. В.Н.Каразіна, хімічний
15955 05.02.01 матеріалознавство Херсонська державна морська академія
33852 05.02.01 - матеріалознавство Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
16119 05.02.01 - Матеріалознавство Херсонська державна морська академія (Факультет суднової енергетики)
3427 05-13-06 Інформаційні технології Сумський державний університет
6331 05,14,06 технічна теплофізика та промислова теплоенергетика Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
4231 05,14,06 - технічна теплофізика та промислова тепоенергетика Інститут проблем машинобудування ім А.М.Пыдгорного НАН України