Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
43603 вчитель історії Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
50681 вчитель історії Історичний факультет ТНПУ ім. Володимира Гнатюка
6371 вчений-агроном Луганський сільськогосподарський інститут, факультет агрономічний
35812 вчений агроном, кваліфікація – агрохімік - ґрунтознавець (фізіолог рослин) факультет агрохімії та ґрунтознавства Української сільськогосподарської академії
36451 Вчений агроном, агрохімік-грунтознавець, фізіолог і біохімік рослин Українська сільськогосподарська академія
13345 вчений агроном С/Г Академія (факультет захист рослин)
5945 Вчений агроном ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (Агрономічний)
31667 вчений агроном Львівський агрономічний інститут
6903 Вчений агроном Харківський сільськогосподарський інститут імені В.В. Докучаєва (агрономічний)
55593 всесвітня історія та народознавство Миколаївський державний педагогічний інститут, історичний факультет
38144 всесвітня історія Донецький національний університет, "Всесвітня історія"
11537 всесвітня історія Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова, історичний факультет
38488 всесвітня історія УЖНУ всесвітня історія
31578 всесвітня історія ДВНЗ "Ужгородський Національний Університет"
11876 Всесвітня історія НПУ імені М. П. Драгоманова інститут історичної освіти
11881 всесвітня історія Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, всесвітня історія
11628 всесвітня історія Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, Інститут історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського
22973 Всесвітня історія Ужгородський державний університет. Історичний факультет
47300 Всесвітня історія Інститут української археографії і джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України
38124 всесвітня історія ДВНЗ "УжНУ", ф-ет історії та міжнародних відносин