Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
46490 Військова історія Національний університет "Львівська політехніка"
47324 Військова історія Національний університет "Львівська політехніка"
2504 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій Вінницький національний технічний університет, факультет автомобілів, їх ремонту та відновлення
43929 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій Національний університет "Львівська політехніка" кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
46381 відкриті гірничі роботи Національний гіринчий університет, Гірничий факультет
37942 відкриті гірничі роботи НТТУ "Київський політехнічний інститут", гірничий
51824 Быологія ННЦ "Інститут біології та медицини"
38319 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит за видами економічної діяльності ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
44363 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) ДВНЗ "Київський націоанльний економічний університет імені Вадима Гетьмана", факультет економіки АПК
48318 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
17033 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Національний університет біоресурсів та природокористування України
17034 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Національний університет бухгалтерського обліку, економічний
30629 Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) Київський національний університет; економічний факультет
51389 Бухгалтерський облік і аудит Національний університет "Львівська політехніка" (Інститут післядипломної освіти, факультет економіки і менеджменту)
45000 Бухгалтерський облік і аудит Національний університет "Львівська політехніка" (Інститут післядипломної освіти)
33144 Бухгалтерський облік Львівський ордена Леніна державний університет ім. І. Франка
21751 бухгалтер-економіст у галузі сільського господарства Одеський кредитно-економічний інститут
26587 бухалтер нубіп
4354 буріння свердловин Національний гірничий університет, Геологорозвідувальний факультет, кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалин
29797 Буріння свердловин Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу