Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
40275 Гроші, фінанси і кредит Сумський державний університет, економічний факультет
57688 Гроші, фінанси і кредит Українська академія банківської справи
46176 Гроші, фінанси і кредит Волинський національний університет ім. Лесі Українки
40308 Гроші, фінанси і кредит Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", банківських технологій
40312 Гроші, фінанси і кредит Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"
14209 Гроші, фінанси і кредит Київський національний університет імені Тараса Шевченка
43179 Гроші, фінанси і кредит Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Економічний факультет
26848 гроші, фінанси і кредит НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління" при МФУ
29408 Гроші, фінанси і кредит Інститут регіональних досліджень
51681 гроші, фінанси і кредит Інституті економіки та прогнозування НАН України
42237 Гроші, фінанси і кредит ВНЗ "ПОлтавський університет економіки і торгівлі"
31922 Гроші національнийекономічний університет імені Вадима Гетьмана
17090 Господарське право, господарсько-процесуальне Інститут економіко-правових досліджень НАН України
58856 Горна інженерія Київський політехнічний інститут (факультет гірничої елетромеханікі і автоматики)
24978 Годівля тварин і технологія кормів Львівський національний університет ветеренарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького
51530 гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка НТУУ "КПІ" ім.Сікорського, факультет інформатики та обчислювальної техніки
58012 гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
51706 гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка КПІ ім. Ігоря Сікорського, факультет інформатики та обчислювальної техніки
24956 Гнучкі комп'ютеризовані системи і робототехніка Факультет інформатики і обчислювальної техніки
27714 Гидромеханика Институт Гидромеханики Национальной Академии Наук, Киев, Украина