Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
45793 Холодильні машини та установки Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Енергомашинобудування
43830 Холодильні машини та установки Український державний морський технічний університет, факультет енерготехнічний
46097 Холодильні машини і установки Системи кондиціонування і життєзабезпечення
46022 холодильні машини і установки Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (645)
45729 Холодильні машини і установки Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
45067 Холодильні машини і установки Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова
44631 Холодильні машини і установки Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Машинобудівний інститут
43863 Холодильні машини і установки Національний університет кораблебудування
43441 Херсонський державний університет Факультет біології, географії і екології, кафедра юотаніки
61700 Харчові технології та інженерія Харківський Державний Університетхарчування та торгівлі, Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу
40820 харчові технології Одеська національна академія харчових технологій
15113 харчові технології НУХТ
47336 харчові техногії Харчові технології
47188 Харчові науки і інженерія ОНАХТ- технологія питної води
26133 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна соціологічний
5690 Харківський державний університет ім. А.М. Горького Харківській державний університет ім. А.М. Горького, 01.04.05 оптика, лазерна фізика
26955 хірургія Національний медичний унверистет ім. Богомольця лікувальний факультет
3527 хімична фізика Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, фізичний факультет
53723 хімія. методика середньої освіти Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М.Коцюбинського (кафедра хімії природничо-географічного факультету)
34522 Хімія. Викладач хімії. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, хімічний факультет