Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
41992 Фізика конденсованого стану ЛНУ імені Івана Франка, Фізичний Факультет
20763 фізика Донецький державний університет фізика
34749 фізик Київськогий державний університет, фізичний факультет
7983 спеціальність - біологія, кваліфікація - біолог, клітинний біолог і генний інженер. Викладач біології та хімії. кафедра клітинної біології та генетичної інженерії біологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка
21349 Педагогічна та вікова психологія Інститут психології ім. Г. С. Костюка
33532 математика і фізика Вінницьций державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, фізико-математичний факультет
39094 Математика Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, математик, викладач математики
15994 мікробіологія та вірусологія Київський національний університет імені Тараса Шевченко, біологічний факультет
24727 Зооінженерія Вінницький державний сільськогосподарський інститут, Зооінженерний факультет
36880 закінчив навчання на геологічному факультеті київського університету ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність – геолог-гідрогеолог геологічний факультет Київського університету ім. Т.Г.Шевченка,
18161 Геофізика ННІ "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка
33868 Біохімія Київський національний університет ім Т.Г. Шеченко
11626 історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни історичний факультет ЧДПУ
10360 8.05070108 Енергетичний менеджмент Тернопільський державний технічний унівеситет
24401 22.00.03 - Соціальні структури та соціальні відносини НТУУ "КПІ", Факультет соціології і права
30158 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами Сумський державний університет
3095 03.00.12 - фізіологія рослин Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
38268 - Вища. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Історичний факультет 2005 р. - Аспірантура. ДАКККМ ''Культурологія'' 2008р. ДАКККМ ''Культурологія''
22743 художнє оформлення, моделювання виробів текстильної та легкої промисловості, Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва,факультет декоративно-прикладного мистецтва
42182 фізика низьких температур ХНУ ім.В.Н.Каразіна, фізичний факультет