Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
49517 Materials Science University of Rennes 1
32984 Master Diploma, “Aircraft Control System” and obtained qualification of Research Engineer. Department of Aviation and Space systems
11657 iсторiя Полтавський державний педагогiчний iнститут iменi В. Г. Короленка, iсторичний факультет
11658 iсторiя Полтавський державний педагогiчний iнститут iменi В. Г. Короленка, iсторичний факультет
20083 iнженер-фiзик Харкiвський полiтехнiчний Iнститут
43349 Germanic languages Department of Germanic Studies, Institute of Linguistics of Taras Shevchenko National University of Kyiv
43350 General Pedagogy and History of Pedagogy National Aviation University, Institute of Higher Education of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
11705 foobar foobar
12975 Electronic Systems Університет Кумамото, Японія
32612 DFSADAS DSADSA
28771 Cоціологія КПІ ім. Сікорського
31551 Cистеми керування ЛА та комплексами Факультет авіаційних та космічних систем
38105 cінформатика факультет кібернетики
17772 Computational mechanics of materials and structures Universität Stuttgart, Fakultät 2: Bau- und Umweltingenieurwissenschaften
47772 Business administration Long Island University, NY, NY
13499 8050201 - менеджмент організацій Харківський національний автомобільно-дорожній університет, факультет управління і бізнесу
48566 8.130102 "Агрономія", спеціалізація "Агрономічний менеджмент" Білоцерківський державний аграрний університет, агрономічний
32081 8.092203 - "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", факультет електроенерготехніки та автоматики
50317 8.090701 - радіотехніка Вінницький державний технічний університет, Факультет радіоелектроніки
44820 8.090506 "Турбіни" Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Машинобудівний)