Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
12510 7.010103 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Інженерно-педагогічний факультет
12513 7.010103 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Інженерно-педагогічний факультет
12516 7.010103 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Інженерно-педагогічний факультет
12519 7.010103 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Інженерно-педагогічний факультет
8549 6816 Московський державний університет, хімічний факультет
44826 6.091500 - Комп'ютерна інженерія ЧДТУ. Факультет інформаційних технологій і систем
31729 6.0913 «Метрологія та вимірювальна техніка» НУ "Львівська політехніка" (ІКТА)
57186 6.090220 - «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів Сумський державний університет, інженерний факультет
13657 6.050202 Інженерна механіка Чернігівський національний технологічний університет (механіко-технологічний факультет)
34685 6.040204 прикладна фізика факультет радіофізики, електро
28984 6.030503 Міжнародна економіка Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва
30823 6,040104 - географія Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет геології, географії, рекреації і туризму, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства
26190 5.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
57187 5.05050311 - Хімічне і нафтове машинобудування Машинобудівний коледж Сумського державного університету
15558 5.03040101 "Правознавство" Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури
21886 29.04 Гідротехнічне будівництво Український інститут інженерів водного господарства, гідротехнічний університет
45933 273 Залізничний транспорт Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Вагони та вагонне господарство)
55623 25.00.02 - механізми державного управління Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
55624 25.00.02 - механізми державного управління Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
5231 25.00.02 - механізми державного управління Сумський державний університет, факультет економіки та менеджменту