Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
47475 8.04010401 Географія Херсонський державний університет, факультет біології географії і екології
47492 8.04010401 Географія Херсонський державний університет, факультет біології географії і екології
47501 8.04010401 Географія Херсонський державний університет, факультет біології географії і екології
24299 8.04010101 Хімія Біологічний факультет, ЗНУ, Аналітична хімія
43044 8.04010101 - хімія Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
27874 8.01020201 Спорт Львівський державний університет фізичної культури, факультет спорту
43683 8.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Математика Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського (фізико-математичний факультет)
44828 8.000003 - Управління проектами ЧДТУ. Факультет електронних технології
4807 7.090511 теплофізика Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Теплоенергетичний факультет)
15908 7.090221 Обладнання переробних і харчових виробництв ЧДТУ, Факультет компютеризованих технологій машинобудування
13950 7.08.01.01 - математика Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет прикладної математики
43356 7.050106 "Облік і аудит" Східноєвропейський університет економіки і менеджменту / факультет перепідготовки
44827 7.050104 - Фінанси ЧДТУ. Факультет перепідголовки фахівців
50910 7.040203 - фізика* Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, фізико-математичний факультет
24298 7.04010101 Хімія Біологічний факультет, ЗНУ, Біоорганічна хімія
26804 7.030401 Українська академія банківської справи НБУ, юридичний факультет
43357 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики" Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини / фізико-математичний факультет
12598 7.010103 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Інженерно-педагогічний факультет
12601 7.010103 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Інженерно-педагогічний факультет
12604 7.010103 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Інженерно-педагогічний факультет