Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
56203 13.00.04 теорія і методика професійної освіти ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" професійна підготовка; інститут психології та педагогіки
49336 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
11428 13.00.04 ЛНУ
55642 13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова) Херсонський державний університет (факультет філології та журналістики)
39949 13.00.02 - теорія і методика навчання (технічні дисципліни) Рівненський державний гуманітарний університет
39950 13.00.02 - теорія і методика навчання (технічні дисципліни) Національний педагогічний університет імені М.П Драгоманова
27661 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет психології, кафедра педагогіки
36656 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
38626 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
43354 122 "Інформаційні технології" Черкаський державний технологічний університет / факультет інформаційних технологій та систем
44340 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Львівський державний університет внутрішніх справ. Факультет підготовка фахівців для підрозділів слідства.
21551 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Харківський національний університет внутрішніх справ, адміністративне право
49233 12.00.07 адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності
29065 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національний університет ДПС України, факультет податкової міліції
44554 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Ужгородський національний університет, юридичний факультет
29768 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Національний університет ДПС України
26740 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, факультет міліції громадської безпеки
43098 12.00.07 12.00.07
18423 12.00.06. – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", юридичний інститут
21550 12.00.06 3емельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право Національний аграрний університет, правознавство, юридичний факультет