Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
37735 "Облік і аудит" Українська державна академія водного господарства
21876 "Менеджмент організацій та адміністрування" ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", факультет економіки та управління
22322 "Електричні системи і мережі" диплом з відзнакою (наукового спрямування) Вінницький національний технічний університет
28140 "Економічна теорія та історія еконмічної думки" ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", факультет економіки та управління
17134 "Державне управління" Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, магістратура державного управління
37734 "Гідромеліорація" Українська державна академія водного господарства
55744 "Біологія і хімія" кваліфікація вчитель біології, хімії, валеології та основ екології Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка
24893 "Адміністративний менеджмент" Рівненський державний технічний університет
36701 "Адміністративний менеджмент" Нацціональний університет водного господарства та природокористування, факультет економіки та менеджменту
46790 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів Національний авіаційний університет. Інститут екологічної безпеки.
4804 хімік, викладач Сімферопольський Державний університет ім.М.В.Фрунзе, факультет природничних наук
38612 фізика напівпровідників і діелектриків Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
41992 Фізика конденсованого стану ЛНУ імені Івана Франка, Фізичний Факультет
20763 фізика Донецький державний університет фізика
34749 фізик Київськогий державний університет, фізичний факультет
44469 Технологія відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій Національний університет "Львівська політехніка", Інститут інженерної механіки та транспорту, кафедра "Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій"
55582 теорія та історія культури (філософські науки) Київський національний університет імені Тараса Шевченка
7983 спеціальність - біологія, кваліфікація - біолог, клітинний біолог і генний інженер. Викладач біології та хімії. кафедра клітинної біології та генетичної інженерії біологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка
43305 Прикладне матеріалознавство Донецький національний технічний університет, Фізико-металургійний факультет
46072 Практична психологія Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної педагогіки та практичної психології