Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
13943 01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень НТУУ "КПІ", ННК "ІПСА", кафедра математичних методів системного аналізу
13944 01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ"
41461 01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики
41322 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи Iнститут проблем моделювання в енергетиці iм. Г.Є. Пухова НАН України
28608 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, факультет математики і інформатики (механіко-математичний факультет)
24928 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики
48226 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
21765 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи Дніпропетровський національний університет, механіко-математичний факультет
48690 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, механіко-математичний факультет
49515 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, механіко-математичний факультет
56993 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи НТУУ КПІ (факультет прикладної математики)
56182 01.05.02 - математическое моделирование и вычислительные методы Інститут проблем моделювання в енергетике ім. Г.Е. Пухова НАН України: Киев, Украина
54649 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи ТНЕУ, Факультет комп'ютерних інформаційних технологій
26098 01.05.01-теоретичні основи інформатики та кібернетики Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 01.05.01-теоретичні основи інформатики та кібернетики
28914 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики Донецький національний університет, факультет математики та інформаційних технологій
24561 01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики Київський національний університет імені Тараса Шевченка (факультет кібернетики)
46731 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
2142 01.04.22 -- надпровідність Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, Харків
51887 01.04.20 - фізика пучків заряджених частинок Інститут прикладної фізики НАН України
5036 01.04.18. Фізика і хімія поверхні Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, фізико-технічний факульет.