Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
58566 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
29193 08.00.04. - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. ТУган-Барановського
28460 08.00.04-Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)) Сумський державний університет, ННІ ФЕМ
30721 08.00.04 –Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності). Запорізький національний університет, економічний факультет
30719 08.00.04 –Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності). Запорізький національний університет (економічний)
44258 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Вінницький національний аграрний університет
43176 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
30062 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)) Уманський національний університет садівництва
58527 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
27081 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (економічний факультет)
25086 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Сумський державний університет, Навчально науковий інститут "Фінансів, економіки та менеджменту" імені Олега Балацького
25087 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Сумський державний університет, Навчально науковий інститут "Фінансів, економіки та менеджменту" імені Олега Балацького
51189 08.00.04 - Економіка та управління підприємтвами (за видами економічної діяльності) Національний універсистет біоресурсів та природокористування України
13575 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Національний університет "Львівська політехніка", кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2332 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Сумський державний університет, факультет економіки та менеджменту
53562 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Хмельницький національний університет
56378 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Національний університет харчових технологій (факультет економіки і управління)
13912 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Національний університет "Львівська політехніка"
13149 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Національний університет "Львівська політехніка", кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2146 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Сумський державний університет, факультет економіки та менеджменту