Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
6337 05.14.06 технічна теплофізика та промислова теплоенергетика Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України
15717 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика Інститут технічної теплофізики НАН України
4808 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України
4230 05.14.05 - теоретична теплотехніка Інститут проблем машинобудування НАН України
28570 05.14.02 Електричні станції, системи і мережі Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Інститут енергозбереження та енергоменеджменту)
59270 05.14.02 Електричні станції, мережі та системи Чернігівський державний технологічний університет (факультет інформаційних та електронних технологій)
61871 05.14.02 електричні станції, мережі та системи Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
56377 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи Вінницький національний технічний університет (факультет електроенергетики та електромеханіки)
22394 05.14.02 "Електричні станції, системі і мережі" ВНТУ
43042 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"
51705 05.13.07 - Автоматизація процесів управління КПІ ім. Ігоря Сікорського, факультет інформатики та обчислювальної техніки
12340 05.13.07 - Автоматизація процесів керуваня Національний технічний університет України "Киівський політехнічний інститут", Хіміко-технологіний факультет
52030 05.13.06. Інформаційні технології Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
52114 05.13.06. Інформаційні технології Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
34604 05.13.06 інформаційні технології Інституту проблем математичних машин і систем
52771 05.13.06 - Інформаційні технології Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
44181 05.13.06 - Інформаційні технології ЧДТУ. Факультет інформаційних технологій і систем
59345 05.13.06 - Інформаційні технології Херсонський національний технічний університет
43355 05.13.06 "Інформаційні технології" Черкаський державний технологічний університет / факультет інформаційних технологій та систем
28067 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти Черкаський державний технологічний університет, Факультет електронних технологій