Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
55957 сільськогосподарські меліорації (технічні науки) Національний університет водного господарства та природокористування
43305 Прикладне матеріалознавство Донецький національний технічний університет, Фізико-металургійний факультет
46072 Практична психологія Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної педагогіки та практичної психології
21349 Педагогічна та вікова психологія Інститут психології ім. Г. С. Костюка
33532 математика і фізика Вінницьций державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, фізико-математичний факультет
39094 Математика Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, математик, викладач математики
15994 мікробіологія та вірусологія Київський національний університет імені Тараса Шевченко, біологічний факультет
24727 Зооінженерія Вінницький державний сільськогосподарський інститут, Зооінженерний факультет
36880 закінчив навчання на геологічному факультеті київського університету ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність – геолог-гідрогеолог геологічний факультет Київського університету ім. Т.Г.Шевченка,
44320 Експлуатація та ремонт засобів транспорту Вінницький національний технічний університет, факультет машинобудування та транспорту
56051 демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика класичний приватний університет
18161 Геофізика ННІ "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка
51077 ветеринарна медицина ЖНАЕУ, факультет ветеринарноі медицини
33868 Біохімія Київський національний університет ім Т.Г. Шеченко
11626 історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни історичний факультет ЧДПУ
10360 8.05070108 Енергетичний менеджмент Тернопільський державний технічний унівеситет
24401 22.00.03 - Соціальні структури та соціальні відносини НТУУ "КПІ", Факультет соціології і права
30158 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами Сумський державний університет
3095 03.00.12 - фізіологія рослин Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
44495 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України (відділ чисельних і експериментальних методів дослідження конструкційної міцності)