Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
32793 01.04.18-фізика і хімія поверхні ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", фізико-технічний факультет
34131 01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху Фізичний
51455 01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху Фізичний факультет, спеціальність теоретичная фізика
18367 01.04.16 Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій Національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
6038 01.04.16 фізика ядра елементарних частинок і високих енергій Інститут прикладної фізики НАН України
50802 01.04.15 - Фізика молекулярних та рідких кристалів Інститут фізики НАН України
44441 01.04.13 фізика металів Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, фізика металів
24634 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України
12219 01.04.10 - Фізика твердого тіла Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
39946 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет
39947 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
34600 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків
50037 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, фізичний факультет
49329 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків Національний університет "Львівська політехніка", Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
3968 01.04.09 - фізика низьких температур Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України
30460 01.04.09 - фізика низьких температур Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
34337 01.04.08-фізика плазми ХНУ ім. Каразіна, фізико-технічний факультет
12994 01.04.08- фізика плазми Харківський Державний Університет ім. В.Н.Каразіна, фізико-математичних факультет
32176 01.04.07-фізика твердого тіла фізико-технічний
8505 01.04.07 фізика твердого тіла Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкакрьова НАНУ