Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
34131 01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху Фізичний
51455 01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху Фізичний факультет, спеціальність теоретичная фізика
18367 01.04.16 Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій Національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
6038 01.04.16 фізика ядра елементарних частинок і високих енергій Інститут прикладної фізики НАН України
50802 01.04.15 - Фізика молекулярних та рідких кристалів Інститут фізики НАН України
44441 01.04.13 фізика металів Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, фізика металів
24634 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України
12219 01.04.10 - Фізика твердого тіла Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
39946 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет
39947 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
34600 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків
50037 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, фізичний факультет
49329 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків Національний університет "Львівська політехніка", Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
3968 01.04.09 - фізика низьких температур Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України
30460 01.04.09 - фізика низьких температур Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
34337 01.04.08-фізика плазми ХНУ ім. Каразіна, фізико-технічний факультет
12994 01.04.08- фізика плазми Харківський Державний Університет ім. В.Н.Каразіна, фізико-математичних факультет
32176 01.04.07-фізика твердого тіла фізико-технічний
8505 01.04.07 фізика твердого тіла Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкакрьова НАНУ
60316 01.04.07 фізика твердого тіла Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут, фізика твердого тіла (фізико-технічний факультет)