Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
56993 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи НТУУ КПІ (факультет прикладної математики)
56182 01.05.02 - математическое моделирование и вычислительные методы Інститут проблем моделювання в енергетике ім. Г.Е. Пухова НАН України: Киев, Украина
54649 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи ТНЕУ, Факультет комп'ютерних інформаційних технологій
26098 01.05.01-теоретичні основи інформатики та кібернетики Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 01.05.01-теоретичні основи інформатики та кібернетики
28914 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики Донецький національний університет, факультет математики та інформаційних технологій
24561 01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики Київський національний університет імені Тараса Шевченка (факультет кібернетики)
46731 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
2142 01.04.22 -- надпровідність Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, Харків
51887 01.04.20 - фізика пучків заряджених частинок Інститут прикладної фізики НАН України
5036 01.04.18. Фізика і хімія поверхні Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, фізико-технічний факульет.
13559 01.04.18. Фізика і хімія поверхні Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, фізико-технічний факульет.
32793 01.04.18-фізика і хімія поверхні ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", фізико-технічний факультет
34131 01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху Фізичний
51455 01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху Фізичний факультет, спеціальність теоретичная фізика
18367 01.04.16 Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій Національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
6038 01.04.16 фізика ядра елементарних частинок і високих енергій Інститут прикладної фізики НАН України
50802 01.04.15 - Фізика молекулярних та рідких кристалів Інститут фізики НАН України
44441 01.04.13 фізика металів Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, фізика металів
24634 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України
12219 01.04.10 - Фізика твердого тіла Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет