Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
39946 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет
39947 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
34600 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків
50037 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, фізичний факультет
49329 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків Національний університет "Львівська політехніка", Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
3968 01.04.09 - фізика низьких температур Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України
30460 01.04.09 - фізика низьких температур Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
34337 01.04.08-фізика плазми ХНУ ім. Каразіна, фізико-технічний факультет
12994 01.04.08- фізика плазми Харківський Державний Університет ім. В.Н.Каразіна, фізико-математичних факультет
32176 01.04.07-фізика твердого тіла фізико-технічний
8505 01.04.07 фізика твердого тіла Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкакрьова НАНУ
60316 01.04.07 фізика твердого тіла Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут, фізика твердого тіла (фізико-технічний факультет)
39428 01.04.07 - фізика твердого тіла Сумський державний університет, фізико-технічний факультет
60950 01.04.07 - Фізика твердого тіла Національний університет "Львівська політехніка", Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, кафедра загальної фізики
28184 01.04.07 - фізика твердого тіла Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
10029 01.04.07 - Фізика твердого тіла Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізика твердого тіла
4686 01.04.07 - фізика твердого тіла Сумський державний університет
4687 01.04.07 - фізика твердого тіла Сумський державний університет
41588 01.04.07 - фізика твердого тіла Київський політехнічний інститут
61437 01.04.07 "Фізика твердого тіла" Відділ фізики магнітних явищ