Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
10734 01.04.05 Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
18709 01.04.04. - Фізична електроніка Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України
41818 01.04.04 – фізична електроніка Інститут фізики НАН України
24374 01.04.04 - фізична електроніка ДВНЗ Ужгородський національний університет, фізичний факультет
24378 01.04.04 - фізична електроніка ДВНЗ Ужгородський національний університет, фізичний факультет
24003 01.04.04 - фізична електроніка ДВНЗ Ужгородський національний університет, фізичний факультет
5944 01.04.03 радіофізика Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна (радіофізичний факультет)
12929 01.04.03 радіофізика Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
30281 01.04.02. - теоретична фізика Інститут прикладної фізики НАН України
6167 01.04.02 теоретична фізика ІФКС НАН України
30059 01.04.02 Теоретична фізика Інститут прикладної фізики НАН України, теоретична фізика
8596 01.04.02 теоретична фізика ІФКС НАН України
30283 01.04.02 - теоретична фізкика Інститут прикладної фізики НАН України
12044 01.04.02 - теоретична фізика Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
53539 01.04.02 - Теоретична фізика Інститут прикладної фізики НАН України
2361 01.04.02 - теоретична фізика Інститу прикладної фізики НАН України
47768 01.04.02 - теоретична фізика Інститут фізики конденсованих систем НАН України
39455 01.04.01 фізика приладів, елементів і систем Сумський державний університет, факультет електроніки та інформаційних технолоній
33686 01.04.01 Фізика елементів, приладів та систем ХНУРЕ, факультет Електронної техніки
55618 01.04.01 - Фізика приладів, елементів і систем Сумський державний університет, факультет електроніки та інформаційних технологій