Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
6167 01.04.02 теоретична фізика ІФКС НАН України
30059 01.04.02 Теоретична фізика Інститут прикладної фізики НАН України, теоретична фізика
8596 01.04.02 теоретична фізика ІФКС НАН України
30283 01.04.02 - теоретична фізкика Інститут прикладної фізики НАН України
12044 01.04.02 - теоретична фізика Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
53539 01.04.02 - Теоретична фізика Інститут прикладної фізики НАН України
2361 01.04.02 - теоретична фізика Інститу прикладної фізики НАН України
47768 01.04.02 - теоретична фізика Інститут фізики конденсованих систем НАН України
39455 01.04.01 фізика приладів, елементів і систем Сумський державний університет, факультет електроніки та інформаційних технолоній
33686 01.04.01 Фізика елементів, приладів та систем ХНУРЕ, факультет Електронної техніки
55618 01.04.01 - Фізика приладів, елементів і систем Сумський державний університет, факультет електроніки та інформаційних технологій
4293 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи Головна астрономічна обсерваторія НАН України, докторська дисертація
57699 01.03.03 Геліофізика та фізика Сонячної системи Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
15650 01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія Одеський національний морський університет
4292 01.03.02 - Астрофізика КиївськийДержавний університет ім. Тараса Шевченка, фізичний факультет, астрономія
23210 01.02.05 Механіка рідини, газу та плазми Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (фізико-технічний факультет)
23212 01.02.05 Механіка рідини, газу та плазми Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара (фізико-технічний факультет)
39333 01.02.05 інститут гідромеханіки НАН України, механіка рідини, газу та плазми
22828 01.02.04. - механіка деформівного твердого тіла Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України 2002
22343 01.02.04. - механіка деформівного твердого тіла Інститут прикладних проблем механіки і математики АН України