Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
24970 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
24783 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
20549 01.02.04 механика деформівного твердого тіла Інститут прикладної математики і механіки (відділ технічної механіки)
56611 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла . ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла
56614 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
56486 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла Фізико-механічний інститу АН УРСР, 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла
56492 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
56503 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
53487 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України (відділ чисельних і експериментальних методів дослідження конструкційної міцності)
57355 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
40866 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла ТНТУ ім. І. Пулюя
12714 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
19425 01.02.01 теоретична механіка ІПММ НАН України
262 01.02.01 - теоретична механіка Інститут прикладної математики і механіки НАН України
20778 01.02.01 - теоретична механіка Інститут прикладної математики і механіки НАН України
45730 01.01.06 – алгебра і теорія чисел Київський національний університет імені Тараса Шевченка (механіко-математичний факультет)
2892 01.01.06 алгебра та теорія чисел Інститут математики НАН України
39041 01.01.05 теорія ймовірностей і математична статистика Київський національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет
52943 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика Інститут математики НАН України
52945 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика Інститут математики НАН України