Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
41171 01.01.01 - математичний аналіз Інститут математики НАН України
52956 01.01.01 - математичний аналіз НПУ ім. М.П. Драгоманова, Фізико-математичний факультет
54372 0.091602 "хімічна технологія неорганічних речовин" Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", хіміко-технологічний факультет
26255 -біологія Дніпропетровський національний університет біолого-екологічний факультет кафедра фізіології людини і тварин
31495 - -
52775 - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
55357 - Школа
50302 - -
11206 ,sjaspbrf ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка
20732 **** ****
43331 *** ***
49585 (Вагони та вагонне господарство Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Механічний)
57693 "Холодильні та компресорні машини та установки" Сумський фізико-технологічний інститут (нині Сумський державний університет)
17223 "Хімія" Національний університет "Києво-Могилянська академія", факультет природничих наук
14466 "Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів" Національний університет "Львівска політехніка"
55874 "Фінанси" та "Холодильні та компресорні машини та установки" (2 вищі освіти) Українська академія банківської справи та Сумський фізико-технологічний інститут
12129 "Фінанси" Національний університет "Львівська політехніка", ІНЕМ
44488 "Фінанси" Житомирський державний технологійчний університет
5923 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", кафедра фізики металів
6182 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", Інжнерно-фізичний факультет, кафедра фізики металів