Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
20732 **** ****
43331 *** ***
49585 (Вагони та вагонне господарство Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Механічний)
57693 "Холодильні та компресорні машини та установки" Сумський фізико-технологічний інститут (нині Сумський державний університет)
17223 "Хімія" Національний університет "Києво-Могилянська академія", факультет природничих наук
14466 "Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів" Національний університет "Львівска політехніка"
55874 "Фінанси" та "Холодильні та компресорні машини та установки" (2 вищі освіти) Українська академія банківської справи та Сумський фізико-технологічний інститут
12129 "Фінанси" Національний університет "Львівська політехніка", ІНЕМ
44488 "Фінанси" Житомирський державний технологійчний університет
5923 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", кафедра фізики металів
6182 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", Інжнерно-фізичний факультет, кафедра фізики металів
5420 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", Інжнерно-фізичний факультет, кафедра фізики металів
4172 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", Інжнерно-фізичний факультет, кафедра фізики металів
6002 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", Інжнерно-фізичний факультет, кафедра фізики металів
4247 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", Інжнерно-фізичний факультет, кафедра фізики металів
11187 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", Інжнерно-фізичний факультет, кафедра фізики металів
52029 "Українська мова і література" Львівський національний університет імені Петра Могили (Філологічний факультет)
21300 "Соціологія" ДЗ «Луганськийнаціональнийуніверситетімені Тараса Шевченка»,Інститут історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук
11312 "Соціальна філософія та філософія історії" Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
49253 "Соціальна робота. Практична психологія", 2004 ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Кафедра соціології та соціальної роботи