Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
5420 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", Інжнерно-фізичний факультет, кафедра фізики металів
4172 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", Інжнерно-фізичний факультет, кафедра фізики металів
6002 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", Інжнерно-фізичний факультет, кафедра фізики металів
4247 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", Інжнерно-фізичний факультет, кафедра фізики металів
11187 "Фізичне матеріалознавство" НТУУ "КПІ", Інжнерно-фізичний факультет, кафедра фізики металів
52029 "Українська мова і література" Львівський національний університет імені Петра Могили (Філологічний факультет)
21300 "Соціологія" ДЗ «Луганськийнаціональнийуніверситетімені Тараса Шевченка»,Інститут історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук
11312 "Соціальна філософія та філософія історії" Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
49253 "Соціальна робота. Практична психологія", 2004 ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Кафедра соціології та соціальної роботи
50650 "Практична психологія" Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
15876 "Політологія" Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, факультет масових комунікацій, кафедра політології та міжнародних відносин
17130 "Політологія" Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, факультет історії та політології
17133 "Політологія" Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, факультет історії та політології
17138 "Політологія" Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, факультет історії та політології
17142 "Політологія" Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, факультет масових комунікацій
28432 "Педагогіка та методика середньої освіти. Історія" та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія»
51137 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" Національний університет водного господарства та природокористування, механічний факультет
37735 "Облік і аудит" Українська державна академія водного господарства
56943 "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії" Чернігівський державний технологічний університет
21876 "Менеджмент організацій та адміністрування" ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", факультет економіки та управління