Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
56942 "Електронні системи" Чернігівський державний технологічний університет
22322 "Електричні системи і мережі" диплом з відзнакою (наукового спрямування) Вінницький національний технічний університет
28140 "Економічна теорія та історія еконмічної думки" ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", факультет економіки та управління
17134 "Державне управління" Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, магістратура державного управління
56510 "Гідротехніка водні ресурси" Національний університет водного господарства та природокористування.
56826 "Гідромеліорація", інженер-гідротехнік Рівненський державний технічний університет
37734 "Гідромеліорація" Українська державна академія водного господарства
57555 "Біохімія" Донецький Національний університет. Хімічний факультет.
55744 "Біологія і хімія" кваліфікація вчитель біології, хімії, валеології та основ екології Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка
24893 "Адміністративний менеджмент" Рівненський державний технічний університет
36701 "Адміністративний менеджмент" Нацціональний університет водного господарства та природокористування, факультет економіки та менеджменту
61715 хімія ЛНУ ім. І. Франка, хімічний факультет, органічна хімія
57653 хімія Київський національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет
46790 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів Національний авіаційний університет. Інститут екологічної безпеки.
4804 хімік, викладач Сімферопольський Державний університет ім.М.В.Фрунзе, факультет природничних наук
38612 фізика напівпровідників і діелектриків Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
41992 Фізика конденсованого стану ЛНУ імені Івана Франка, Фізичний Факультет
20763 фізика Донецький державний університет фізика
34749 фізик Київськогий державний університет, фізичний факультет
44469 Технологія відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій Національний університет "Львівська політехніка", Інститут інженерної механіки та транспорту, кафедра "Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій"