Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
50650 "Практична психологія" Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
15876 "Політологія" Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, факультет масових комунікацій, кафедра політології та міжнародних відносин
17130 "Політологія" Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, факультет історії та політології
17133 "Політологія" Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, факультет історії та політології
17138 "Політологія" Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, факультет історії та політології
17142 "Політологія" Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, факультет масових комунікацій
28432 "Педагогіка та методика середньої освіти. Історія" та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія»
51137 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" Національний університет водного господарства та природокористування, механічний факультет
37735 "Облік і аудит" Українська державна академія водного господарства
56943 "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії" Чернігівський державний технологічний університет
21876 "Менеджмент організацій та адміністрування" ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", факультет економіки та управління
56942 "Електронні системи" Чернігівський державний технологічний університет
22322 "Електричні системи і мережі" диплом з відзнакою (наукового спрямування) Вінницький національний технічний університет
28140 "Економічна теорія та історія еконмічної думки" ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", факультет економіки та управління
17134 "Державне управління" Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, магістратура державного управління
56510 "Гідротехніка водні ресурси" Національний університет водного господарства та природокористування.
56826 "Гідромеліорація", інженер-гідротехнік Рівненський державний технічний університет
37734 "Гідромеліорація" Українська державна академія водного господарства
57555 "Біохімія" Донецький Національний університет. Хімічний факультет.
55744 "Біологія і хімія" кваліфікація вчитель біології, хімії, валеології та основ екології Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка