Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
24401 22.00.03 - Соціальні структури та соціальні відносини НТУУ "КПІ", Факультет соціології і права
30158 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами Сумський державний університет
3095 03.00.12 - фізіологія рослин Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
44495 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України (відділ чисельних і експериментальних методів дослідження конструкційної міцності)
38268 - Вища. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Історичний факультет 2005 р. - Аспірантура. ДАКККМ ''Культурологія'' 2008р. ДАКККМ ''Культурологія''
43399 "Екологія та охорона навколишнього природного середовища (гідроекологія)" Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,географічний факультет,
22743 художнє оформлення, моделювання виробів текстильної та легкої промисловості, Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва,факультет декоративно-прикладного мистецтва
48943 Хімічна технологія палива та паливо-мастильних матеріалів Національний авіаційний університет. Факультет екологічної безпеки
33459 Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища Національний університет водного господарства та природокористування
60887 Математика Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, фізико-математичний факультет