Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
4804 хімік, викладач Сімферопольський Державний університет ім.М.В.Фрунзе, факультет природничних наук
38612 фізика напівпровідників і діелектриків Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
41992 Фізика конденсованого стану ЛНУ імені Івана Франка, Фізичний Факультет
20763 фізика Донецький державний університет фізика
34749 фізик Київськогий державний університет, фізичний факультет
44469 Технологія відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій Національний університет "Львівська політехніка", Інститут інженерної механіки та транспорту, кафедра "Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій"
55582 теорія та історія культури (філософські науки) Київський національний університет імені Тараса Шевченка
7983 спеціальність - біологія, кваліфікація - біолог, клітинний біолог і генний інженер. Викладач біології та хімії. кафедра клітинної біології та генетичної інженерії біологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка
55957 сільськогосподарські меліорації (технічні науки) Національний університет водного господарства та природокористування
43305 Прикладне матеріалознавство Донецький національний технічний університет, Фізико-металургійний факультет
46072 Практична психологія Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної педагогіки та практичної психології
60038 право юридичний факультет Київського національного унівеститету імені Тараса Шевченка
21349 Педагогічна та вікова психологія Інститут психології ім. Г. С. Костюка
33532 математика і фізика Вінницьций державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, фізико-математичний факультет
39094 Математика Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, математик, викладач математики
15994 мікробіологія та вірусологія Київський національний університет імені Тараса Шевченко, біологічний факультет
24727 Зооінженерія Вінницький державний сільськогосподарський інститут, Зооінженерний факультет
36880 закінчив навчання на геологічному факультеті київського університету ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність – геолог-гідрогеолог геологічний факультет Київського університету ім. Т.Г.Шевченка,
60200 Енергетичні системи та комплекси КПІ ім. Ігоря Сікорського (ІЕЕ)
44320 Експлуатація та ремонт засобів транспорту Вінницький національний технічний університет, факультет машинобудування та транспорту