Наявні види освіти

Унікальний номер Заголовок Назва закладу та спеціалізація (факультет)
54078 Хімія Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, біолого-природничий факудьтет
54062 Хімія Житомирський державний університет, природничий ф-т
54061 Хімія Житомирський державний університет, природничий ф-т
54028 Хімія Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, хімічний факультет
54003 Хімія Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара, хімічний факультет, хімія
53981 Хімія Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара, хімічний факультет, хімія
53724 хімія Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
53672 Хімія ТНПУ ім.В.Гнатюка, хіміко-біологічний факультет
53157 хімія Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, хімічний факультет
53065 хімія ХНУ ім. В.Н. Каразіна, хімічний факультет
52751 Хімія Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", хімічний факультет
52162 хімія Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічний факультет
52149 хімія Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічний факультет
52081 хімія Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічний факультет
52063 хімія Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічний факультет
52032 хімія Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічний факультет
51882 Хімія Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
51479 Хімія Донецький національний університет ім. В. Стуса (Хімічний факультет)
51328 Хімія Ужгородський національний університет
51239 хімія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, інститут біології, хімії та біоресурсів