Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф80
Дата публікації Назва запиту
18/08/2017 - 16:24 Підсилена плазмонами фотопольова емісія з напівпровідникових нанокристалів
07/08/2017 - 13:39 Посттранскрипційні модифікації тРНК як регулятори первинного й вторинного метаболізму в актинобактерій
10/07/2017 - 10:49 иии
23/06/2017 - 14:49 ибиби
Назва конкурсу: Запит Ф79
Дата публікації Назва запиту
06/07/2017 - 19:18 Розробка системи вимірювання просторового розподілу дози випромінювання на базі новітніх металевих мікродетекторів
06/07/2017 - 12:55 Розробка гібридної детекторної панелі для фазоконтрастної рентгенографії
05/07/2017 - 18:54 Створення ефективної системи колективного використання універсальної тестової платформи для досліджень і розробки сучасних детектуючих систем іонізуючого випромінювання
04/07/2017 - 21:15 Нові сцинтиляційні композиційні детектори для медичної рентгенівської діагностики
04/07/2017 - 12:15 Спектрометрична детектуюча система та методика вимірювання щільності потоку теплових нейтронів для застосування в ядерної фізиці і медичних прикладеннях
20/06/2017 - 12:29 Розробка на основі антропометричних фантомів системи підвищення якості лікування онкологічних захворювань з використанням джерел іонізуючого випромінювання та контролю і гарантування цієї якості
Назва конкурсу: Запит Ф78
Дата публікації Назва запиту
16/08/2017 - 13:40 Нові 4-азолідони як біологічно активні речовини та аналітичні реагенти
16/08/2017 - 12:45 Функціоналізація електротранспортних властивостей дефектного графену комбінуванням деформацій із модифікуванням мікроструктури
15/08/2017 - 20:20 Узгоджена обробка траєкторних вимірювань в системі контролю і аналізу космічної обстановки
12/08/2017 - 21:48 Регіон Буджак як цивілізаційний фронтир в античних та середньовічних джерелах
08/08/2017 - 19:34 Міста, що навчаються: нові можливості для розвитку освіти дорослих в Україні
05/08/2017 - 11:29 Розробка методів контролю мікробіологічних ризиків в харчових продуктах на основі молекулярного аналізу та комп’ютерного прогнозу
31/07/2017 - 11:37 Динамічна модель наноструктуруючого вигладжування металевих деталей
28/07/2017 - 15:07 Механізми забезпечення активізації інноваційної діяльності в умовах формування інклюзивної економіки
21/07/2017 - 09:37 Розробка органо-неорганічних сорбентів для перетворювачів теплової енергії в енергоефективних системах тепло та холодопостачання
13/07/2017 - 11:16 Транспортні, динамічні та інтерференційні ефекти в мезоскопічних системах