Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф85
Дата публікації Назва запиту
20/09/2018 - 12:36 Визначення закономірностей формування високорозгалуджених металевих мезо- та наноструктур для створення плазмонно-активних підкладок з високим ступенем підсилення сигналу комбінаційного розсіяння світла
20/09/2018 - 12:26 Розробка ефективних методів нелінійної спектрально-часової трансформації фемтосекундних лазерних імпульсів у матеріалах, перспективних для фотонних та оптоелектронних застосувань: моделювання і експеримент
20/09/2018 - 11:48 Нові підходи для подолання стійкості пухлин до хіміотерапії, що базуються на застосуванні тіол-таргетних чинників
20/09/2018 - 11:14 Обгрунтування складу комплексних протианемійних, стимулюючих і антистресових ветеринарних препаратів на основі наночастинок заліза, білкових гідролізатів і біофлавоноїдів
19/09/2018 - 23:38 Фізичні механізми активації процесів деформаційно-індукованого масопереносу і теплофізичні ефекти при створенні титанових сплавів методами інтенсивної пластичної деформації
19/09/2018 - 23:27 Давньоруська архітектура ХІІ ст. Чернігова та Гродно: вивчення, збереження та використання у культурному просторі міста.
19/09/2018 - 20:36 Нанорозмірні ефекти в системах з конкуруючими взаємодіями: структура, термодинаміка і явища переносу
19/09/2018 - 20:33 Підвищення енергоефективності технологічних процесів термічної обробки термолабільних матеріалів з використанням теплових насосів та теплових труб.
19/09/2018 - 18:21 Комплексне використання дистанційних та наземних спектро- і газометричних даних для прогнозування кліматичних змін на урбанізованих територіях України і Білорусі
19/09/2018 - 17:42 Зелена економіка як стратегія адаптації до зміни клімату: глобальні тенденції, національні особливості та перспективи транскордонного співробітництва Білорусі та України
19/09/2018 - 16:39 Розробка способів підвищення ефективності інактивованих вакцин і засобів лікування телят і ягнят проти токсикоінфекцій, викликаних C. perfringens з використанням наночастинок металів і унікальних природних біологічно-активних компонентів
19/09/2018 - 16:26 Дослідження радіоекологічних наслідків великих лісових пожеж в білоруській і українській частинах зони відчуження і розробка радіаційно-безпечної технології реабілітації горільників
19/09/2018 - 16:23 Синтез нових похідних стероїдних гормонів, з флуоресцентною міткою, аналіз їх біологічної активності, локалізації і можливості транспорту в тканинах рослин
19/09/2018 - 16:10 Розробка інноваційних полімерних композитів на основі термопластичних полімерів, армованих дискретними волокнами різної фізико-хімічної природи
19/09/2018 - 16:08 Методика комплексної нейромережевої обробки різночасових космічних знімків земної поверхні та пов'язаних з ними ДЗЗ - зображень тієї ж поверхні, які отримані з бортів БПЛА
19/09/2018 - 16:05 Договірне регулювання соціально-трудових відносин в Україні та Республіці Білорусь (історія та сучасність).
19/09/2018 - 15:27 Розробка методів синтезу і дослідження радіопрозорих керамічних конструкційних матеріалів на основі алюмосилікатних систем
19/09/2018 - 15:19 Планування і розвиток професійних і кар"єрних орієнтацій студентської молоді в умовах реформування вищої освіти України і Республіки Білорусі
19/09/2018 - 14:41 Організаційно-правові та технологічні аспекти впровадження відновлювальної енергії в Україні та Білорусі
19/09/2018 - 14:39 Згорткові нейронні мережі для обробки спектрів гамма-випромінювання зразків природного походження