Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф81
Дата публікації Назва запиту
11/12/2017 - 18:20 Паралельні за простором та часом чисельні методи для диференціальних рівнянь в частинних похідних на змінних у часі поверхнях
11/12/2017 - 16:15 Розробка недорогих та мобільних технологій - комбінування ЯМР скануючого приладу з сенсороми, що базуються на проходженні радіо-/мікрохвиль, для неінвазивного сканування живих тканин.
11/12/2017 - 11:42 Слабка лазерна генерація в мікроструктурах на основі ZnO
10/12/2017 - 22:22 Екситонна динаміка в молекулярних агрегатах, що взаємодіють з плазмонними наночастинками
10/12/2017 - 18:40 Дослідження процесів фотопровідності для збільшення числа внутрішніх зв’язків та багатофункціонального використання компонентів в електронних структурах
10/12/2017 - 00:17 Колективна динаміка феромагнітних наночастинок зі скінченною анізотропією у в’язкій рідині
09/12/2017 - 18:22 Функціональні 2D-матеріали для сенсорної електроніки в умовах іонізуючого випромінювання в прискорювачах заряджених частинок та реакторах термоядерного синтезу
09/12/2017 - 16:21 Керування Електромагнітними Полями в Гібридних Наноплазмонних Напівпровідникових Структурах для Терагерцових Застосувань
08/12/2017 - 18:45 Мікроеліпсометричні дослідження впорядкованих плазмонних наноструктур
07/12/2017 - 20:02 Самовпорядкування та фотоніка наноструктурованих рідкокристалічних матеріалів у обмеженій геометрії
07/12/2017 - 18:37 Вивчення особливостей електронного транспорту, характерної квазічастинкової взаємодії та екзотичного надпровідного стану в новітніх топологічних напівметалах
07/12/2017 - 15:39 Формування наночастинок в аргон-ацетиленовій плазмі та їх вплив на властивості плазми
07/12/2017 - 15:14 Стійкість та робастність щодо збурень атракторів нелінійних нескінченновимірних систем
07/12/2017 - 14:48 Внутрішньомолекулярний коливальний перерозподіл енергії – торсіонний рух в нежорстких молекулах загальмований низьким шестикратним бар'єром
07/12/2017 - 14:43 Високотемпературна механічна поведінка прогресивних спрямовано закристалізованих багатофазних молібденових сплавів
07/12/2017 - 11:43 Високоефективна квантова комунікація в турбулентній атмосфері
06/12/2017 - 19:53 Контрольоване керування інтерфейсами квантово-обмежених надтонких плівок Bi
06/12/2017 - 17:44 Рівняння з частинними похідними в узагальнених просторах Соболєва
05/12/2017 - 23:18 Зображення графів: геометричні аспекти за межами планарності
04/12/2017 - 17:17 Формування напівпровідникових нанокристалів у аморфних матрицях при опроміненні лазером