Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф81
Дата публікації Назва запиту
07/12/2017 - 15:39 Формування наночастинок в аргон-ацетиленовій плазмі та їх вплив на властивості плазми
07/12/2017 - 15:14 Стійкість та робастність щодо збурень атракторів нелінійних нескінченновимірних систем
07/12/2017 - 14:48 Внутрішньомолекулярний коливальний перерозподіл енергії – торсіонний рух в нежорстких молекулах загальмований низьким шестикратним бар'єром
07/12/2017 - 14:43 Високотемпературна механічна поведінка прогресивних спрямовано закристалізованих багатофазних молібденових сплавів
07/12/2017 - 11:43 Високоефективна квантова комунікація в турбулентній атмосфері
06/12/2017 - 19:53 Контрольоване керування інтерфейсами квантово-обмежених надтонких плівок Bi
06/12/2017 - 17:44 Рівняння з частинними похідними в узагальнених просторах Соболєва
05/12/2017 - 23:18 Зображення графів: геометричні аспекти за межами планарності
04/12/2017 - 17:17 Формування напівпровідникових нанокристалів у аморфних матрицях при опроміненні лазером
03/12/2017 - 20:04 Спектроскопічний аналіз дефектів та поверхневих станів водорозчинних нанокристалів сполук I-III-VI та I-II-IV-VI
03/12/2017 - 14:08 Високочастотні поглинаючі матеріали з внутрішньою полярною фазою
03/12/2017 - 01:35 Стрейнтроніка квазидвовимірних матеріалів з дефектами: компланарні гетероструктури у порівнянні з ламелярними
27/11/2017 - 17:39 Кооперативна кінетика дефектів та доменних структур у сегнетоелектриках
27/11/2017 - 14:59 Проблеми переносу на багатозв'язних графах: паралельні обчислювальні методи і редукція моделей
23/11/2017 - 20:52 Оптичні явища зумовлені чутливою до локальних полів перебудовою в рідких кристалах, молекули яких мають вигнуту основу
23/11/2017 - 17:50 Надійні оптимальні керування нелінійними рівняннями в частинних похідних та їх застосування: релаксація, апроксимація, керованість та умови оптимальності
23/11/2017 - 15:05 Контрольована передача квантової інформації в надпровідних мережах
19/11/2017 - 00:12 Glass
21/10/2017 - 23:12 Модифікування електротранспортних властивостей графену комбінуванням механічних деформацій із розподілом дефектів
10/10/2017 - 21:59 Нерівноважні ефекти в надпровідних наноструктурах