Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф84
Дата публікації Назва запиту
23/07/2018 - 11:26 Розробка біополімер-апатитних композитних матеріалів з імобілізованими в їх структуру неорганічними наночастинками та іонами металів
19/07/2018 - 21:57 Формування мікросимуляційної моделі економічної безпеки тимчасово окупованих територій України в контексті їх реінтеграції
Назва конкурсу: Запит Ф83
Дата публікації Назва запиту
28/02/2018 - 17:39 Використання злитих конструкцій на основі CRISPR-Cas9 для вивчення впливу змін у метилюванні пухлиноасоційованих генів на фенотип пухлинних клітин
28/02/2018 - 17:34 Застосування теорії множин для визначення іонного та молекулярного складу електролітних розчинів для літій-іонних джерел струму
28/02/2018 - 17:17 Спрямованість та інтенсивність добору в українських популяціях
28/02/2018 - 17:11 Посилення терапевтичного ефекту новітнього протипухлинного антибіотика ландоміцину А шляхом його іммобілізації на полі-2-оксазоліновому наноносії: механізми дії in vitro та in vivo
28/02/2018 - 16:52 Тонкоплівкова технологія сонячних елементів II покоління на основі CdTe із нановкрапленнями ZnO
28/02/2018 - 16:44 Тонкоплівкова технологія сонячних елементів II покоління на основі CdTe із нановкрапленнями ZnO
28/02/2018 - 16:44 Тонкоплівкова технологія сонячних елементів II покоління на основі CdTe із нановкрапленнями ZnO
28/02/2018 - 16:40 Тонкоплівкова технологія сонячних елементів II покоління на основі CdTe із нановкрапленнями ZnO
28/02/2018 - 16:27 Нові поліоксометалати з одно- та двозарядними катіонами та аніоном зі структурою Пікока-Уіклі для створення люмінесцентних матеріалів
28/02/2018 - 16:08 Технології інтелектуального аналізу даних у моделюванні кредитних ризиків
28/02/2018 - 16:05 Розробка технології плівкових термоелектричних перетворювачів енергії на основі сполук телуриду свинцю
28/02/2018 - 15:59 Оцінка ступеня активації системи зсідання крові та фібринолізу шляхом кількісного визначення ранніх форм розчинного фібрину та пептидів - похідних фібриногену-фібрину
28/02/2018 - 15:33 Мікросимуляційна модель електронного адміністрування податків на основі технології блокчейн
28/02/2018 - 15:23 Дослідження впливу нанорозмірних частинок на структуру та властивості алюмінієвих сплавів.
28/02/2018 - 15:22 Встановлення невідомих цитогенетичних механізмів відтворення міжвидових геміклональних гібридів зелених жаб в басейні Сіверського Донця
28/02/2018 - 15:13 Розвиток територіальних громад на засадах креативної економіки
28/02/2018 - 14:37 Українські театри світломузики. Від 1960-х до сьогодні
28/02/2018 - 14:25 Напрями детінізації економіки прикордонних регіонів в умовах лібералізації ринків товарів та послуг