Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф85
Дата публікації Назва запиту
19/09/2018 - 14:33 Розробка методів синтезу і дослідження радіопрозорих керамічних конструкційних матеріалів на основі алюмосилікатних систем
19/09/2018 - 14:07 Композиційні матеріали з іммобілізованими біоактивними речовинами на неорганічних носіях, вбудованих у полісахаридні матриці.
19/09/2018 - 11:00 Електрофізичні та оптичні властивості металооксидних матеріалів з керованим стехіометричним складом
19/09/2018 - 09:40 Спрямований синтез оксидів мангану (ІІІ, ІV) із шаруватою й тунельною структурами та нанокомпозитних сорбентів на їх основі для вирішення екологічних проблем.
19/09/2018 - 00:40 Нематеріальна культурна спадщина Білорусі та України в умовах сучасних соціокультурних змін
18/09/2018 - 21:37 Моделювання та оптимізація природно-циркуляційних систем випарного охолодження теплотехнічних пристроїв
18/09/2018 - 21:36 Видове різноманіття та екологічні особливості іксодових кліщів і збудників кліщових інфекцій на урбанізованих територіях Білорусі та України в умовах зміни клімату
18/09/2018 - 17:43 Розробити методи експрес-діагностики стану біоенергетичних рослин (міскантусу гігантського, очеретянки звичайної) на основі бездротової сенсорної мережі
18/09/2018 - 17:36 Вирощування, спектрально-люмінесцентні і генераційні властивості монокристалів Ca3(BO3)2 і LaMgB5O10, чистих і легованих іонами рідкісноземельних елементів, для твердотільних лазерів
18/09/2018 - 17:04 Сенсори на основі парамагнітних центрів забарвлення в наноструктурованому алмазі для магніторезонансної томографії окремих молекул, адсорбованих на його поверхні: Моделювання методами квантової хімії
18/09/2018 - 17:04 Амфібіотичні комахи екологічних рефугіумів Білорусі та України: комплексний аналіз мікроеволюційних ефектів просторової ізоляції
18/09/2018 - 16:47 Дизайн, синтез та нейромодуляторні властивості, біосумісність/токсичність нанокомпозитів на основі фториду натрій-ітрію і благородних металів, які демонструють плазмон-посилену ап-конверсію
18/09/2018 - 15:51 Розробка та удосконалення методів поверхневої лазерної обробки складнопрофільних і тонкостінних деталей
18/09/2018 - 14:44 Створення анізотропних лазерних матриць
18/09/2018 - 13:46 Формування економічного потенціалу «зеленої» економіки в контексті інноваційного розвитку організацій Білорусі та України
18/09/2018 - 13:19 Роль пухлинного мікрооточення та біомінералізації у прогресуванні папілярного раку щитоподібної залози
18/09/2018 - 12:11 Розробка наноструктурних покриттів з високими експлуатаційними властивостями для інструментів, оснащених надтвердими композитами на основі кубічного нітриду бору.
18/09/2018 - 11:59 Розробка наноструктурованих матеріалів та методик детектування і аналізу біологічних об'єктів з використанням ефектів підсиленого поверхнею комбінаційного розсіяння та інфрачервоного поглинання.
18/09/2018 - 10:34 Вивчення прогностичного значення білків CEACAM1 та Galectin-1 у морфогенезі проліферативних захворювань ендометрію
17/09/2018 - 19:47 Забезпечення механізму правової охорони Конституції в умовах трансформаційних процесів (від історії його становлення до сучасності): порівняльно-правове дослідження на прикладі України та Республіки Білорусь