Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф78
Дата публікації Назва запиту
12/07/2017 - 16:57 Розробка високоефективних агентів для запобігання патологічній агрегації білків при нейродегенеративних захворюваннях та амілоїдозах.
04/07/2017 - 15:05 Екзотичні статистики в ефективному моделюванні фізичних систем та в міждисциплінарних дослідженнях
29/06/2017 - 16:00 Статистичне оцінювання та моделювання випадкових процесів із застосуваннями у фінансовій та страховій діяльності
23/06/2017 - 21:19 Інноваційний розвиток Карпатського регіону в умовах посилення процесів інтелектуалізації суспільства
21/06/2017 - 12:22 Розробка здатних до самоорганізації суперструктур на основі комбінаторно модифікованих поліфенолів – засобів для відновлення антибіотикочутливості мультирезистентних мікроорганізмів
14/06/2017 - 20:27 Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств, як складова виведення вітчизняної продукції на міжнародні ринки
03/06/2017 - 08:53 Відносно вільні n-кратні напівгрупи
31/05/2017 - 11:49 Побудова онтології граматики української мови для розв’язування задач комп’ютерної лінгвістики
Назва конкурсу: Запит Ф77
Дата публікації Назва запиту
05/05/2017 - 13:23 Соціокультурні та соціополітичні процеси у прикордонні України-Румунії--Молдови: історична пам’ять, міжетнічні контакти, потенціал
05/05/2017 - 13:05 Релігійний простір як засіб етнокультурного розвитку регіонів України
05/05/2017 - 10:52 Впровадження інноваційних технологій у дослідженні мовних явищ у контексті сучасних міжнародних відносин та інтеграційних процесів між Україною та Угорщиною
05/05/2017 - 09:24 Проблеми популяризації гуманітарної спадщини в структурах сучасної масової культури
04/05/2017 - 20:21 Внесок П.П. Курінного в розвиток археології та музейної справи України (1894-1972 рр.)
04/05/2017 - 16:30 Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів: археологічні дослідження та музеєфікація
04/05/2017 - 12:20 Розвиток системи охорони та дослідження археологічної спадщини: український та європейський досвід
04/05/2017 - 11:21 Збереження української ідентичності за кордоном через освітнє середовище
04/05/2017 - 10:37 Українська етнокультура в контексті сучасних глобалізаційних викликів: проблеми вивчення, збереження і трансляції
04/05/2017 - 09:31 Удосконалення механізму фінансування проектів з ревіталізації об’єктів національної нематеріальної культурної спадщини в процесі інтеграції з ЄС
03/05/2017 - 13:55 Порівняльний аналіз політики сусідства та транскордонного співробітництва (українсько-угорський вимір)
03/05/2017 - 12:56 Актуальні проблеми середньовічної та ранньомодерної історії Верхнього Потисся