Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф83
Дата публікації Назва запиту
22/02/2018 - 12:37 Розробка технології отримання рекомбінантного аналога метіоніл-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis та пошук інгібіторів цього ензиму як потенційних протитуберкульозних препаратів
22/02/2018 - 12:37 Застосування ГІС-технологій у прогнозуванні поширення карантинних шкідників роду Diabrotica
22/02/2018 - 12:33 Розробка технології нормалізації магнітного поля у житлових будинках, розташованих поблизу повітряних ліній електропередачі, за допомогою систем контурного екранування
22/02/2018 - 12:32 Розробка Національного Атласу поширення ссавців України
22/02/2018 - 12:07 Символьні алгоритми функціонально-дискретного методу для високоточного розв’язання спектральних задач
22/02/2018 - 11:57 Втрачена спадщина: пам'ятки археології, знищені будівництвом дороги Керч-Севастополь (АР Крим) (2017-2018 рр.)
22/02/2018 - 11:38 Забезпечення пропорційності обмеження прав людини у кримінальному провадженні
22/02/2018 - 10:31 Симетрії Лі та умовні симетрії систем еволюційних рівнянь
22/02/2018 - 07:53 Розробка енергоресурсозберігаючої технології використання рослинних відходів для вирішення екологічних проблем захисту навколишнього середовища
22/02/2018 - 03:02 Метод і засіб статистичного експрес-контролю пікових значень диференційно-термічного аналізу наноструктур на основі генераторних радіовимірювальних перетворювачів з від’ємним опором
22/02/2018 - 01:42 Удосконалення діагностики парвовірусного ентериту собак
22/02/2018 - 01:06 Дослідження геодинамічних процесів земної кори визначених за даними ГНСС-вимірів на техногенно небезпечних територіях
22/02/2018 - 00:25 Розробка концепції надання соціальних послуг в умовах об'єднаної територіальної громади
21/02/2018 - 22:01 Біотехнологія очищення стічних вод індивідуальних будинків з утилізацією теплової енергії стічних вод для територіальних громад
21/02/2018 - 21:59 Розроблення енергозберігаючої технології очищення вододисперсних систем на основі математичного моделювання та оптимізації проектних рішень
21/02/2018 - 21:23 Розробка нормативних рекомендацій по розрахунку характеристик паводків на гірських річках Криму і Карпат
21/02/2018 - 20:42 Суспільно-політичне життя українців Холмщини та Південного Підляшшя 1918-1939 рр.
21/02/2018 - 20:25 Комплексна маловідходна технологія демінералізації стічних вод та очищення від йонів важких металів для забезпечення екологічної безпеки
21/02/2018 - 20:09 Розробка технології отримання литих дискетно-армованих композиційних та пористих матеріалів з використанням лазерного випромінювання та ливарних процесів
21/02/2018 - 20:00 Молекулярно-генетична предикція розвитку гіпертрофії міокарда у спортсменів