Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф85
Дата публікації Назва запиту
19/09/2018 - 16:39 Розробка способів підвищення ефективності інактивованих вакцин і засобів лікування телят і ягнят проти токсикоінфекцій, викликаних C. perfringens з використанням наночастинок металів і унікальних природних біологічно-активних компонентів
19/09/2018 - 16:26 Дослідження радіоекологічних наслідків великих лісових пожеж в білоруській і українській частинах зони відчуження і розробка радіаційно-безпечної технології реабілітації горільників
19/09/2018 - 16:23 Синтез нових похідних стероїдних гормонів, з флуоресцентною міткою, аналіз їх біологічної активності, локалізації і можливості транспорту в тканинах рослин
19/09/2018 - 16:10 Розробка інноваційних полімерних композитів на основі термопластичних полімерів, армованих дискретними волокнами різної фізико-хімічної природи
19/09/2018 - 16:08 Методика комплексної нейромережевої обробки різночасових космічних знімків земної поверхні та пов'язаних з ними ДЗЗ - зображень тієї ж поверхні, які отримані з бортів БПЛА
19/09/2018 - 16:05 Договірне регулювання соціально-трудових відносин в Україні та Республіці Білорусь (історія та сучасність).
19/09/2018 - 15:27 Розробка методів синтезу і дослідження радіопрозорих керамічних конструкційних матеріалів на основі алюмосилікатних систем
19/09/2018 - 15:19 Планування і розвиток професійних і кар"єрних орієнтацій студентської молоді в умовах реформування вищої освіти України і Республіки Білорусі
19/09/2018 - 14:41 Організаційно-правові та технологічні аспекти впровадження відновлювальної енергії в Україні та Білорусі
19/09/2018 - 14:39 Згорткові нейронні мережі для обробки спектрів гамма-випромінювання зразків природного походження
19/09/2018 - 14:33 Розробка методів синтезу і дослідження радіопрозорих керамічних конструкційних матеріалів на основі алюмосилікатних систем
19/09/2018 - 14:07 Композиційні матеріали з іммобілізованими біоактивними речовинами на неорганічних носіях, вбудованих у полісахаридні матриці.
19/09/2018 - 11:00 Електрофізичні та оптичні властивості металооксидних матеріалів з керованим стехіометричним складом
19/09/2018 - 09:40 Спрямований синтез оксидів мангану (ІІІ, ІV) із шаруватою й тунельною структурами та нанокомпозитних сорбентів на їх основі для вирішення екологічних проблем.
19/09/2018 - 00:40 Нематеріальна культурна спадщина Білорусі та України в умовах сучасних соціокультурних змін
18/09/2018 - 21:37 Моделювання та оптимізація природно-циркуляційних систем випарного охолодження теплотехнічних пристроїв
18/09/2018 - 21:36 Видове різноманіття та екологічні особливості іксодових кліщів і збудників кліщових інфекцій на урбанізованих територіях Білорусі та України в умовах зміни клімату
18/09/2018 - 17:43 Розробити методи експрес-діагностики стану біоенергетичних рослин (міскантусу гігантського, очеретянки звичайної) на основі бездротової сенсорної мережі
18/09/2018 - 17:36 Вирощування, спектрально-люмінесцентні і генераційні властивості монокристалів Ca3(BO3)2 і LaMgB5O10, чистих і легованих іонами рідкісноземельних елементів, для твердотільних лазерів
18/09/2018 - 17:04 Сенсори на основі парамагнітних центрів забарвлення в наноструктурованому алмазі для магніторезонансної томографії окремих молекул, адсорбованих на його поверхні: Моделювання методами квантової хімії