Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф80
Дата публікації Назва запиту
07/08/2017 - 13:39 Посттранскрипційні модифікації тРНК як регулятори первинного й вторинного метаболізму в актинобактерій
10/07/2017 - 10:49 иии
23/06/2017 - 14:49 ибиби
Назва конкурсу: Запит Ф79
Дата публікації Назва запиту
06/07/2017 - 19:18 Розробка системи вимірювання просторового розподілу дози випромінювання на базі новітніх металевих мікродетекторів
06/07/2017 - 12:55 Розробка гібридної детекторної панелі для фазоконтрастної рентгенографії
05/07/2017 - 18:54 Створення ефективної системи колективного використання універсальної тестової платформи для досліджень і розробки сучасних детектуючих систем іонізуючого випромінювання
04/07/2017 - 21:15 Нові сцинтиляційні композиційні детектори для медичної рентгенівської діагностики
04/07/2017 - 12:15 Спектрометрична детектуюча система та методика вимірювання щільності потоку теплових нейтронів для застосування в ядерної фізиці і медичних прикладеннях
20/06/2017 - 12:29 Розробка на основі антропометричних фантомів системи підвищення якості лікування онкологічних захворювань з використанням джерел іонізуючого випромінювання та контролю і гарантування цієї якості
Назва конкурсу: Запит Ф78
Дата публікації Назва запиту
20/09/2017 - 15:06 Аналітичні моделі скірміонів у антиферомагнетиках зі взаємодією Дзялошинського–Морія
20/09/2017 - 14:27 Розробка методів розв'язування крайових задач для еволюційних рівнянь, які моделюють фізико-технічні та біологічні задачі
20/09/2017 - 13:18 Інноваційні підходи до формування економічної безпеки промислового підприємства
20/09/2017 - 11:43 Проектне управління сталим місцевим розвитком в умовах децентралізації
20/09/2017 - 10:51 Нова фізика та хімія трансуранових, надважких елементів і нові технології лазерного поділення ізотопів та синтезу нових нуклідів, елементів періодичної таблиці
20/09/2017 - 06:31 Вдосконалення конструкції та промислова апробація приладу для експрес-контролю якості газу
20/09/2017 - 00:32 Досягнення соціо-еколого-економічної безпеки держави завдяки ефективному використанню ресурсів біорізноманіття: інноватика й інтелектуалізація
19/09/2017 - 19:28 Інтегрований просторовий розвиток України (методологія та практика забезпечення на прикладі модельних регіонів)
19/09/2017 - 16:53 Наукові основи використання пробіотичних бактерій та молочно-рослинних систем з радіопротекторними властивостями у технологіях харчових продуктів для військовослужбовців
19/09/2017 - 15:01 Науково-технічні основи реалізації концепції бережливого виробництва у процесах автоматизованого розкрою пиломатеріалів
19/09/2017 - 13:45 Визначення мінерального і хімічного складу мінералів ніобію і танталу (як стратегічної сировини) в кристалічних породах України