Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
19/02/2016 - 15:01 Вибір оптимальних рецептур бурових розчинів
19/02/2016 - 14:54 Радіолокаційна станція з модифікованим синтезом апертури надвисокої роздільної здатності
19/02/2016 - 13:22 Регенеративні ефекти при кокультивуванні стовбурових клітин різного ґенезу зі зрізами гіпокампа після моделювання ішемічного пошкодження
19/02/2016 - 12:52 Оптимізація навантаження в телекомунікаційних системах на основі аналізу візуальної якості графічної та мультимедійної інформації.
19/02/2016 - 09:49 Одержання альтернативного екологічного палива для дизельних двигунів з повністю відновлювальної біологічної сировини – рослинної олії та біобутанолу
19/02/2016 - 02:08 Підвищення енергоефективності та ресурсозбереження технологічних процесів за рахунок впровадження багатофункціональних теплогенеруючих агрегатів
19/02/2016 - 00:16 Створення виробництва заліза прямого відновлення в Україні
19/02/2016 - 00:07 Удосконалення методологічного інструментарію комплексної оцінки розвитку конкуренції на ринку.
18/02/2016 - 23:56 Спинові та орбітальні стани тетраедричних комплексів FeХ4 (Х = S, Se, Te, As, P) довільної симетрії.
18/02/2016 - 22:29 Розрахунок термопружного напруженого стану композитних конструкцій з міжшаровими дефектами структури
18/02/2016 - 21:59 Розробка потужних компактних електронно-вакуумних джерел електромагнітного випромінювання терагерцового діапазону
18/02/2016 - 19:12 Дослідження особливостей отримання дисперснозміцненних алюмоматричних композитів системи Al-Ti-C з використанням імпульсних технологій
18/02/2016 - 18:06 Управління оподаткуванням сільськогосподарських підприємств в контексті сталого розвитку: обліково-контрольний аспект
18/02/2016 - 17:53 Рідкісні процеси радіоактивного розпаду в ізотопах кадмію, неодиму та осмію
18/02/2016 - 17:22 Метод розрахунку систем електромагнітного екранування магнітного поля ліній електропередачі на основі резистивної моделі
18/02/2016 - 17:18 Моделі штучних нейронних мереж для поєднання графічної та техніко-аналітичної інформації при прогнозуванні цін на фінансових ринках
18/02/2016 - 16:37 Корупція - руйнівник українського підприємництва
18/02/2016 - 16:08 Сучасні методи дослідження апроксимативних властивостей лінійних методів наближення які задаються дискретною інформацією
18/02/2016 - 16:06 Двовимірні періодичні наноструктури кремнію для МЕМС-сумісних інтегрованих термоелектричних мікроперетворювачів
18/02/2016 - 15:47 Створення багатофункціональних наукоємних методів і інструментів комплексного керування системою «колесо-гальмо-рейка» для запобігання аварійним ситуаціям, усунення ризику екологічних катастроф