Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф73
Дата публікації Назва запиту
27/06/2016 - 19:00 Теорія і методи підвищення ефективності диференційної оптичної діагностики новоутворень у тканинах людини на основі обробки їх мультиспектральних зображень
27/06/2016 - 15:22 Наноарсенікали з керованою антираковою функціональністю: структурна оптимізація на основі квантово-хімічного моделювання атомних кластерів
27/06/2016 - 14:20 Гармонізація регулювання фінансових потоків в умовах інтеграції фінансових ринків Білорусії та України
27/06/2016 - 09:08 1
27/06/2016 - 00:36 Теплові труби з оптимальними теплофізичними характеристиками промислового та енергозберігаючого призначення
26/06/2016 - 18:43 Правове регулювання пенсійного забезпечення в Україні та Республіці Білорусь: становлення, сучасний стан, перспективи розвитку і взаємодії
26/06/2016 - 17:14 Нестаціонарні процеси в активних мікро- та наноструктурах, що містять плазмонні та підсилюючі компоненти
26/06/2016 - 13:22 Система квантового зв'язку по оптичному волокну з функцією виявлення каналу витоку інформації
25/06/2016 - 19:39 Вивчення дії екстрактів з клонів Deschampsia antarctica на пухлинні клітини людини різного генезису в системі in vitro як потенційних терапевтичних препаратів
25/06/2016 - 17:33 Геоекологічний потенціал прикордонного співробітництва Волинської і Брестської областей для цілей оптимізації природокористування і стійкого розвитку українсько-білоруського прикордоння
24/06/2016 - 18:57 Комплексні системи термотрансформації для об'єктів малої енергетики (теоретичні основи, експеримент, аналіз, синтез, оптимізація)
24/06/2016 - 16:54 Вплив нанокристалічної поверхні на оптичні та люмінесцентні властивості допованої шпінелі цинку
24/06/2016 - 15:32 Розробка наукових і технологічних основ виготовлення формотворного штампового інструменту на основі створення і використання нових перспективних сталей і ливарно-деформаційних методів їх обробки
24/06/2016 - 14:44 Гетеропереходи полімер-нанокремній як основа органічних композитних фотодетекторів та сонячних елементів
24/06/2016 - 14:08 Розробка високопродуктивних ітераційних і конволюційних   алгоритмів реконструкції тривимірної рентгенівської томографії
24/06/2016 - 12:36 Синтез фторвмісних N,O-гетероциклів з різними фармакобіофорами на основі 1,3-дікарбонільних сполук
24/06/2016 - 09:09 Фізико-хімічні процеси плазмового та гібридного плазмово-каталітичного реформінга водневмісних сполук
23/06/2016 - 23:39 Українські та білоруські паремії: цінності традиційні та нові, загальнолюдські та національні
23/06/2016 - 18:33 Втрата гетерозиготності і метилування генів-імуносупресорів в карциномах нирки і сечового міхура
23/06/2016 - 15:43 Створення та дослідження фізичних властивостей наногібридів біологічних молекул з оксидом графену та графеновими квантовими точками