Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
18/02/2016 - 15:11 Задачі з інтегральними умовами за часовою змінною для некласичних еволюційних рівнянь
18/02/2016 - 15:08 Методи оцінки похибки вимірювання температури термоелектричними перетворювачами в процесі експлуатації
18/02/2016 - 14:45 Теоретико-практичні засади отримання та використання невербальної інформації в кримінальному провадженні
18/02/2016 - 14:40 Можливості та ризики бюджетної децентралізації для об'єднаних територіальних громад Карпатського регіону
18/02/2016 - 14:37 Ковзне розсіяння рентгенівських променів в неоднорідних кристалічних системах
18/02/2016 - 13:27 Екзогенний лектин - один із засобів підвищення адаптивності бобово-ризобіального симбіозу та продуктивності сої за впливу посухи
18/02/2016 - 12:30 Розробка теоретичних положень і технології позапічного рафінування чавуну магнієм для досягнення ультра низького рівня сірки в розплаві
18/02/2016 - 11:48 Розробка енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій виробництва гранульованих мінеральних добрив пролонгованої дії
18/02/2016 - 10:05 Електрохімічне формування корозійно- і механічностійких мультишарових покриттів, каталітично активних наноструктурних матеріалів для потреб машинобудування та альтернативної енергетики
17/02/2016 - 23:48 Магнітні властивості пористих систем на основі гідроксаматних металокраунів
17/02/2016 - 22:19 Розробка імпортозамісних технологій промитого фаршу з вітчизняної сировини
17/02/2016 - 21:37 Дослідження деформацій земної поверхні на території України з використанням мережі постійнодіючих ГНСС-станцій
17/02/2016 - 21:34 Агробіологічні основи інтенсифікації виробництва буряків кормових для отримання біогазу
17/02/2016 - 21:25 EPT-комплекс прісноводного макрозообентосу кряжів України: поліфазний аналіз мікроеволюційних ефектів короткотривалої ізоляції
17/02/2016 - 21:14 Ідентифікація іонних каналів, які відповідають за розвиток судинних дисфункцій при цукровому діабеті та фармакологічна корекція діабетичних каналопатій за допомогою кверцетин-вмісних ліпосом
17/02/2016 - 20:44 Демпфер протезу колінного суглобу
17/02/2016 - 18:57 Отримання і характеристика нового інгібітора агрегації тромбоцитів з отрути Echis multisquamatis
17/02/2016 - 18:38 Молекулярні основи регуляції солестійкості рослин
17/02/2016 - 18:27 Кодифікація діючого реєстраційного законодавства як вимога на шляху до євроінтеграції
17/02/2016 - 18:15 Трансформація музейництва в контексті політизації гуманітаристики в УСРР на початку 1930 х рр. (на прикладі путівника Петра Курінного по «Всеукраїнському музейному городку»)