Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф73
Дата публікації Назва запиту
23/06/2016 - 12:00 Проект Лисецького Лонгiна Миколайовича
23/06/2016 - 09:51 Розробка комплексної моделі з оцінки впливу глобальних кліматичних змін на лісові екосистеми Білорусі та України
23/06/2016 - 00:48 Тепло- та електропостачання підприємств агропромислового комплексу з використанням розосереджених джерел енергії та створенням мікроелектромереж
22/06/2016 - 19:19 Спектроскопічні дослідження води в обмеженому об'ємі: від низькотемпературних матриць до нано-структурованих матеріалів, що використовуються в інноваційній медицині
22/06/2016 - 18:47 Розробка науково-методичних основ інноваційного забезпечення енергоефективності на основі кластерного підходу й механізму його реалізації в економіці Білорусі та України
22/06/2016 - 17:27 Взаємодія книжкових традицій Білорусі й України в XVI – на початку XIX століття
22/06/2016 - 16:17 Розробка фізичних основ вакуумного отримання багатошарових функціональних покриттів на основі нітридів перехідних та тугоплавких металів
22/06/2016 - 14:03 Застосування концепції та методології біоіндикації для оцінки впливу АЕС і ТЕС на водні екосистеми.
22/06/2016 - 12:14 Розробка нових лікарських засобів з гіпоглікемічною та антиоксидантною дією на основі біологічно активних рослинних сполук.
22/06/2016 - 11:08 Розробка фізико-хімічних основ формування композиційних високофункціональних покриттів на титанових сплавах
21/06/2016 - 18:13 Розвиток теорії річкового континууму та динаміки плям як єдиної парадигми функціонування річкових екосистем при визначенні екологічних ризиків і екологічного статусу на прикладі басейну великої річки
21/06/2016 - 14:08 Розробка моделей, методів та інструментальних засобів моделювання та оптимізації комп'ютерних мереж нового покоління і складних технічних систем різної природи в умовах дестабілізуючих факторів ризику.
21/06/2016 - 13:29 Розробка методологічних основ кріоконсервування суспензій бактеріофагів та індикаторних культур бактерій
21/06/2016 - 11:49 Розробка рекомендацій щодо модифікації українського Національного стандарту цифрового підпису ДСТУ 4145-2002
20/06/2016 - 19:42 Фінансові механізми активізації інвестиційних процесів у Республіці Білорусь та Україні з урахуванням взаємного руху капіталів
20/06/2016 - 16:33 Створення композитів з регульованою гідрофобно-гідрофільною поверхнею на основі оксидної матриці
20/06/2016 - 02:27 Формування інституційної інфраструктури розвитку людського капіталу в Республіках Білорусь та Україна в умовах інтенсифікації глобальних процесів
19/06/2016 - 17:06 Вивчення термобаричної і концентраційної стабільності фаз типу перовскиту в потрійних системах La2O3-Lu2O3(Y2O3)-Ln2O3 (де Ln = Er2O3, Yb2O3) для створення анізотропних текстурованих лазерних матриць
18/06/2016 - 15:36 Термомеханічне проектування енергоефективних елементів енергетичного обладнання з тепло- гідро- та корозійно-ізолюючими шарами за умов реального термосилового навантаження
18/06/2016 - 11:54 Нові сонячні комірки на основі контакту напівпровідник/електроліт з наноструктурованими метал-халькогенідними напівпровідниковими фотоанодами