Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
17/02/2016 - 18:04 Теорія самоорганізації в процесах евтектоїдного і коміркового розпадів в об’ємі та на поверхні кристалу
17/02/2016 - 17:21 Еталонні колекції амфібіотичних комах України: концептуальні підходи до формування, поповнення та функціонування
17/02/2016 - 17:13 Екологічна небезпека тритієвого забруднення питних підземних вод у межах Київського мегаполісу
17/02/2016 - 16:49 Розроблення ресурсозберігаючої технології переробки побічних продуктів виробництва етилену методом низькотемпературної коолігомеризації
17/02/2016 - 16:37 Математичне моделювання зв’язаних теплових, механічних і гетеродифузійних процесів за каскадного розпаду мігруючої речовини в середовищах з мікроструктурою
17/02/2016 - 16:22 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМАГНІТНОЇ АКТИВНОСТІ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ІОНОСФЕРНИХ КАНАЛІВ ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ
17/02/2016 - 15:56 Створення нових фотокаталітичних систем на основі нанорозмірних шаруватих металатів для знешкодження органічних забруднювачів довкілля та отримання молекулярного водню
17/02/2016 - 15:24 Створення єдиного фінансового правоохоронного органу як основа сталого економічного розвитку України
17/02/2016 - 15:14 Розроблення основ технології одностадійного сумісного одержання акрилової кислоти і метилакрилату з метанолу та оцтової кислоти
17/02/2016 - 11:46 Межі застосування моделі зв’язаних хвиль для лазерної генерації в активованих барвниками холестеричних рідких кристалах.
17/02/2016 - 04:26 Стрес-протекторні системи рослин: індукування дією сигнальних посередників і фізіологічно активних речовин
17/02/2016 - 03:06 Розробка економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики розвитку альтернативних джерел енергії на базі деревообробних та сільськогосподарських підприємств
17/02/2016 - 02:26 Структурні зміни в економіці Західного регіону України в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
17/02/2016 - 00:53 Впровадження еколого-орієнтованого управління на українських підприємствах харчової промисловості як інструмент забезпечення національної безпеки держави.
16/02/2016 - 23:28 Удосконалення методів оцінки ресурсу елементів енергетичного обладнання, що перебуває у довгостроковій експлуатації
16/02/2016 - 23:19 Асимптотичний аналіз самоподібних стохастичних систем
16/02/2016 - 22:32 Біосумісні вуглецеві наноструктури як потенційні терапевтичні агенти для профілактики і корекції ішемічно-реперфузійних патологічних процесів у м’язовій тканині
16/02/2016 - 22:19 Cтворення навчально-методичного комплексу модульно-комунікативних уроків всіх рівнів (за загальними рекомендаціями з мовної освіти), призначеного для поглибленого вивчення української мови в іншомовній аудиторії
16/02/2016 - 22:03 КОНТРОЛЬ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ МІСЬКОГО ДОВКІЛЛЯ КИЄВА: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД
16/02/2016 - 21:39 Фізичні властивості двовимірних наноматеріалів та металевих наночастинок: феноменологія і комп’ютерний експеримент