Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
11/02/2016 - 15:26 Очищення стічних вод та запобігання забрудненню природніх об'єктів за допомогою аніонних глин
11/02/2016 - 12:07 Інтерпретативна трансформація політичного у контексті феноменологічного переосмислення концептів публічності, приватності та влади
11/02/2016 - 12:04 Оптимізація системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області
10/02/2016 - 22:49 Розробка енергоефективних засобів компенсації реактивної потужності та активної фільтрації вищих гармонік в електричних мережах
10/02/2016 - 21:25 Розробка енергоефективних інверторних джерел живлення з активною корекцією коефіцієнта потужності
10/02/2016 - 17:52 Розробка композиційних складів з наночастинками неорганічного походження для модифікування поверхні текстильних матеріалів військового асортименту
10/02/2016 - 16:38 Удосконалення адміністративно-правових засад діяльності фінансової системи України в контексті євроінтеграційних процесів
10/02/2016 - 16:05 Дослідження кореляції між хімічними та фотометричними властивостями дискових галактик
10/02/2016 - 16:05 Розвиток теорії швидко-повільних динамічних систем із застосуванням в задачах стійкості, керування та стабілізації неточних «малоприводних» механічних систем
10/02/2016 - 15:03 Розробка феромагнітних плівок та створення на їх основі магнітокерованих композиційних НВЧ структур
10/02/2016 - 14:48 Нові функціональні матеріали у тернарних системах Tl–Pb–Se(Te)
10/02/2016 - 13:18 Молекулярні механізми трансгенераційного перепрограмування метаболізму
09/02/2016 - 22:20 Формування механізму управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств в умовах трансформації галузевих ринків
09/02/2016 - 19:02 Дослідження особливостей формування метагеному та структури прокаріотного комплексу чорнозему типового за різних систем землеробства
09/02/2016 - 15:56 Оцінка запасів, балансу та динаміки вуглецю у чорноземах України в контексті їхньої еволюції, продовольчої безпеки та змін клімату
09/02/2016 - 13:55 СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МЕДЕЛЮВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ
09/02/2016 - 12:48 КРИТИЧНІ АЕРОТЕХНОЛОГІЇ І ПОХИБКИ АВТОНОМНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА БОЙОВОМУ ЧЕРГУВАННІ
09/02/2016 - 12:44 Розроблення полімерних нанокомпозитних покриттів для корозійного захисту обладнання і техніки військового призначення
08/02/2016 - 21:13 Формування механізму управління збутом продукції промислових підприємств на інноваційних засадах
08/02/2016 - 18:25 Створення маловідходної технології демінералізації природних та стічних вод