Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф71
Дата публікації Назва запиту
22/03/2016 - 14:15 Дослідження механізмів впливу когерентного монохроматичного випромінення на ріст, розвиток та стійкість рослин
22/03/2016 - 14:10 Cинергічні органокаталітичні системи «N-гідроксііміди – металічні наночастинки» в окисненні органічних субстратів молекулярним киснем
22/03/2016 - 12:43 Дослідження прооксидантно-антиоксидантної системи базидіоміцетів та з’ясування шляхів практичного використання антиоксидантів
22/03/2016 - 11:34 Експериментальна та теоретична оцінка нуклеофільності амінів в реакції розкриття оксиранового циклу
21/03/2016 - 20:44 Синтез і дослідження будови та властивостей солей Купруму (ІІ) та Цинку (ІІ) з поліоксовольфрамат-аніонами
21/03/2016 - 19:39 Отримання новітнім методом швидкого рідкого спікання однофазних мультифероїків на основі вісмуту та дослідження їх структурних, магнітних і діелектричних властивостей
21/03/2016 - 16:38 Мультимасштабні вихрові потоки в алюмінієвих і титанових сплавах при їх інтенсивній пластичній деформації методом гвинтової екструзії
21/03/2016 - 15:41 Дослідження впливу надлишкового марганцю на формування властивостей керамічного манганіту (Nd0,67Sr0,33)1-xMn1+xO3 (X = 0; 0,2) з метою використання його в якості катода твердооксидних паливних комірок.
21/03/2016 - 15:26 Методологічний базис реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: європейський досвід, вітчизняна практика та можливості застосування для розвитку пост-конфліктних територій
21/03/2016 - 15:26 Дослідження біохімічних механізмів дії L-метіоніну на організм щурів експериментальними та математичними методами
21/03/2016 - 12:56 Імпедансна спектроскопія як новий метод дослідження гетерогенної структури вугілля
20/03/2016 - 22:30 Розробка заходів щодо адаптації сільськогосподарського виробництва до скорочення посівних площ та зниження рівня їх продуктивності внаслідок тимчасової окупації територій
20/03/2016 - 18:10 Модифікація спектрального діапазону люмінесценції лазерних середовищ на основі твердих розчинів сполук типу АIIВVI: TM2+ деформацією кристалічного поля матриці
20/03/2016 - 16:41 Структурне керування напрямком реакції. Контрольований синтез як інноваційна основа хімічної технології
20/03/2016 - 16:32 Наноелектронні мемристорні гетероструктури на основі багатокомпонентних оксидів перехідних металів і масивів вуглецевих нанотрубок
20/03/2016 - 14:23 НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБІВ ІЗ БОРОШНА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
18/03/2016 - 16:21 Розвиток відновних каталітичних способів знешкодження галогенароматичних сполук – пестицидів, фармацевтичних препаратів і відходів їх виробництва – та способів відновлення кратних зв’язків
18/03/2016 - 15:47 Вплив наноглин на структурування та механізми хімічних взаємодій у вогнезахисних інтумесцентних системах
18/03/2016 - 12:33 Місце збройного насилля в системі владних відносин
17/03/2016 - 19:57 Розвиток відновних каталітичних способів знешкодження галогенароматичних сполук <!--break--> – пестицидів, фармацевтичних препаратів і відходів їх виробництва – та способів відновлення кратних зв’язків