Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф71
Дата публікації Назва запиту
17/03/2016 - 14:55 Розвиток методів зміни електронного та спінового станів 3d-іонів та пошук шляхів управління бістабільними властивостями багатофункціональних матеріалів
17/03/2016 - 14:54 Розвиток методів зміни електронного та спінового станів 3d-іонів та пошук шляхів управління бістабільними властивостями багатофункціональних матеріалів
17/03/2016 - 14:52 Розвиток методів зміни електронного та спінового станів 3d-іонів та пошук шляхів управління бістабільними властивостями багатофункціональних матеріалів
17/03/2016 - 14:49 Розвиток методів зміни електронного та спінового станів 3d-іонів та пошук шляхів управління бістабільними властивостями багатофункціональних матеріалів
17/03/2016 - 14:24 Обгрунтування можливості застосування класичної теорії графів щодо вибору комплексів гірничого обладнання для ефективної експлуатації вугільних пластів
17/03/2016 - 02:13 Задачі синтезу керування для нелінійних систем з багатомасштабною динамікою
15/03/2016 - 20:20 Текстуровані квантові магніто-електронні рідини у фрустрованих манганітах
15/03/2016 - 19:26 Вплив спінового стану заліза на фазову сепарацію та динамічні властивості залізовмістких надпровідників: розрахунки із перших принципів та спектроскопія непружного розсіяння світла
15/03/2016 - 19:03 Особливості процесів одновимірного транспорту енергії та заряду в неорганічних нанокристалах з регулярними рідкісноземельними іонами
14/03/2016 - 17:02 Структурна модифікація полімерів з використанням методів пошарового накладання розплаву та інтенсивної пластичної деформації
14/03/2016 - 12:15 Явища нерівноважності і магнітотеплові властивості багатофункціональних матеріалів з вмістом перехідних елементів
12/03/2016 - 14:13 Метаматеріали для надпровідної спінтроніки: нанокомпозити диборид магнію - манганіт
04/03/2016 - 23:45 Багатофункціональні фотонні структури
04/03/2016 - 15:00 Віртуальна термінографічна лабораторія з фізики
03/03/2016 - 14:48 УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПНЕВМОМЕХАНІЧНИЙ ВИСІВНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ТОЧНОГО ВИСІВУ НАСІННЯ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР
Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
20/02/2016 - 19:03 РОЗРОБКА КАРТОГРАФІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
20/02/2016 - 12:46 «Атласне картографування національних природних парків на основі ГІС та веб-технологій» (на прикладі НПП «Дворічанський»)»
20/02/2016 - 12:38 Забезпечення гідрогеомеханічної стійкості зсувних льосових масивів з урахуванням їх енергетичних характеристик
20/02/2016 - 12:10 «Організація та візуалізація даних досліджень біоти та рельєфу дна акваторій поблизу антарктичної станції «Академік Вернадський» із застосуванням ГІС та веб-технологій»
20/02/2016 - 00:07 Пошук нових маркерів для ранньої діагностики хвороби Паркінсона