Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
01/02/2016 - 15:13 Діаграма стану системи Al2O3–TiO2–Y2O3, як наукова основа створення високотемпературних конструкційних матеріалів.
31/01/2016 - 19:20 Удосконалення складників технологічного середовища, дослідження їх взаємодії у триботехнічній системі контактних способів друку
31/01/2016 - 11:44 Аналіз та запобігання нестiйкостi потоків теплоносія в елементах теплоенергетичного устаткування
29/01/2016 - 21:13 Організаційно-економічні засади екологічного менеджменту та аудиту як мотиваційного інструменту сталого розвитку корпоративного сектору економіки
29/01/2016 - 14:51 УТИЛІЗАЦІЯ ФОСФОГІПСОВИХ ВІДХОДІВ У СИСТЕМІ БІОЛОГІЧНОГО ГАЗООЧИЩЕННЯ
28/01/2016 - 14:01 Механізми перенесення енергії та вібронні ефекти в мультишарових органічних світлодіодах
28/01/2016 - 10:59 Дослідження участі важких металів у прогресуванні раку молочної залози
27/01/2016 - 15:51 Історико-краєзнавчі особливості медичного обслуговування міського та сільського населення Слобідської України др. пол. XVII – поч. ХХ ст. з урахуванням рівня його медичної обізнаності
26/01/2016 - 15:39 Мовна політика та функціонування мов національних меншин України
25/01/2016 - 18:32 Методологічні основи проведення досліджень фізичних властивостей біоматеріалів методом АСМ
25/01/2016 - 18:06 Геохімічні передумови формування самородномідної мінералізації у трапах Західної Волині (Україна)
24/01/2016 - 17:08 Розробка надтвердих, легких керамічних матеріалів в системі В-О-С
23/01/2016 - 21:51 Комплексна діагностика стану іхтіоценозів української ділянки річки Десна в сучасних екологічних умовах
21/01/2016 - 15:06 Розроблення програмного комплексу тифлокоментування відеоконтенту для осіб з вадами зору
19/01/2016 - 15:14 Вплив режимів інтенсивних пластичних деформацій на структуру, фізичні властивості та радіаційну стійкість дисперсійно-зміцненого сплаву Cu-Cr-Zr