Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
19/02/2016 - 23:15 Нові композиційні матеріали та покриття для захисту деталей гідроенергетичного обладнання від кавітаційного та корозійного зношування
19/02/2016 - 18:30 Мікроморфологія квітки представників родини Convallariaceae Horan. у звязку з проблемою репродукції видів в умовах Заходу України та філогенією родини
19/02/2016 - 17:17 Молекулярні механізми модуляторної дії антиоксидантів на терапевтичну активність новітніх протипухлинних препаратів
19/02/2016 - 15:56 Забезпечення впровадження державно-приватного партнерства в паливно-енергетичному комплексі в умовах інтеграції України до ЄС
19/02/2016 - 15:52 Розробка експрес-систем на основі комбінацій ДНК-маркерів для оцінки гібридів кукурудзи та соняшнику
19/02/2016 - 15:10 Нелінійні ефекти в кліматологічних моделях
19/02/2016 - 15:01 Вибір оптимальних рецептур бурових розчинів
19/02/2016 - 15:01 Вибір оптимальних рецептур бурових розчинів
19/02/2016 - 14:54 Радіолокаційна станція з модифікованим синтезом апертури надвисокої роздільної здатності
19/02/2016 - 13:22 Регенеративні ефекти при кокультивуванні стовбурових клітин різного ґенезу зі зрізами гіпокампа після моделювання ішемічного пошкодження
19/02/2016 - 12:52 Оптимізація навантаження в телекомунікаційних системах на основі аналізу візуальної якості графічної та мультимедійної інформації.
19/02/2016 - 09:49 Одержання альтернативного екологічного палива для дизельних двигунів з повністю відновлювальної біологічної сировини – рослинної олії та біобутанолу
19/02/2016 - 02:08 Підвищення енергоефективності та ресурсозбереження технологічних процесів за рахунок впровадження багатофункціональних теплогенеруючих агрегатів
19/02/2016 - 00:16 Створення виробництва заліза прямого відновлення в Україні
19/02/2016 - 00:07 Удосконалення методологічного інструментарію комплексної оцінки розвитку конкуренції на ринку.
18/02/2016 - 23:56 Спинові та орбітальні стани тетраедричних комплексів FeХ4 (Х = S, Se, Te, As, P) довільної симетрії.
18/02/2016 - 22:29 Розрахунок термопружного напруженого стану композитних конструкцій з міжшаровими дефектами структури
18/02/2016 - 21:59 Розробка потужних компактних електронно-вакуумних джерел електромагнітного випромінювання терагерцового діапазону
18/02/2016 - 19:12 Дослідження особливостей отримання дисперснозміцненних алюмоматричних композитів системи Al-Ti-C з використанням імпульсних технологій
18/02/2016 - 18:06 Управління оподаткуванням сільськогосподарських підприємств в контексті сталого розвитку: обліково-контрольний аспект