Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
18/02/2016 - 17:53 Рідкісні процеси радіоактивного розпаду в ізотопах кадмію, неодиму та осмію
18/02/2016 - 17:22 Метод розрахунку систем електромагнітного екранування магнітного поля ліній електропередачі на основі резистивної моделі
18/02/2016 - 17:18 Моделі штучних нейронних мереж для поєднання графічної та техніко-аналітичної інформації при прогнозуванні цін на фінансових ринках
18/02/2016 - 16:37 Корупція - руйнівник українського підприємництва
18/02/2016 - 16:08 Сучасні методи дослідження апроксимативних властивостей лінійних методів наближення які задаються дискретною інформацією
18/02/2016 - 16:06 Двовимірні періодичні наноструктури кремнію для МЕМС-сумісних інтегрованих термоелектричних мікроперетворювачів
18/02/2016 - 15:47 Створення багатофункціональних наукоємних методів і інструментів комплексного керування системою «колесо-гальмо-рейка» для запобігання аварійним ситуаціям, усунення ризику екологічних катастроф
18/02/2016 - 15:11 Задачі з інтегральними умовами за часовою змінною для некласичних еволюційних рівнянь
18/02/2016 - 15:08 Методи оцінки похибки вимірювання температури термоелектричними перетворювачами в процесі експлуатації
18/02/2016 - 14:45 Теоретико-практичні засади отримання та використання невербальної інформації в кримінальному провадженні
18/02/2016 - 14:40 Можливості та ризики бюджетної децентралізації для об'єднаних територіальних громад Карпатського регіону
18/02/2016 - 14:37 Ковзне розсіяння рентгенівських променів в неоднорідних кристалічних системах
18/02/2016 - 13:27 Екзогенний лектин - один із засобів підвищення адаптивності бобово-ризобіального симбіозу та продуктивності сої за впливу посухи
18/02/2016 - 12:30 Розробка теоретичних положень і технології позапічного рафінування чавуну магнієм для досягнення ультра низького рівня сірки в розплаві
18/02/2016 - 11:48 Розробка енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій виробництва гранульованих мінеральних добрив пролонгованої дії
18/02/2016 - 10:05 Електрохімічне формування корозійно- і механічностійких мультишарових покриттів, каталітично активних наноструктурних матеріалів для потреб машинобудування та альтернативної енергетики
17/02/2016 - 23:48 Магнітні властивості пористих систем на основі гідроксаматних металокраунів
17/02/2016 - 22:19 Розробка імпортозамісних технологій промитого фаршу з вітчизняної сировини
17/02/2016 - 21:37 Дослідження деформацій земної поверхні на території України з використанням мережі постійнодіючих ГНСС-станцій
17/02/2016 - 21:34 Агробіологічні основи інтенсифікації виробництва буряків кормових для отримання біогазу