Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
17/02/2016 - 21:25 EPT-комплекс прісноводного макрозообентосу кряжів України: поліфазний аналіз мікроеволюційних ефектів короткотривалої ізоляції
17/02/2016 - 21:14 Ідентифікація іонних каналів, які відповідають за розвиток судинних дисфункцій при цукровому діабеті та фармакологічна корекція діабетичних каналопатій за допомогою кверцетин-вмісних ліпосом
17/02/2016 - 20:44 Демпфер протезу колінного суглобу
17/02/2016 - 18:57 Отримання і характеристика нового інгібітора агрегації тромбоцитів з отрути Echis multisquamatis
17/02/2016 - 18:38 Молекулярні основи регуляції солестійкості рослин
17/02/2016 - 18:27 Кодифікація діючого реєстраційного законодавства як вимога на шляху до євроінтеграції
17/02/2016 - 18:15 Трансформація музейництва в контексті політизації гуманітаристики в УСРР на початку 1930 х рр. (на прикладі путівника Петра Курінного по «Всеукраїнському музейному городку»)
17/02/2016 - 18:04 Теорія самоорганізації в процесах евтектоїдного і коміркового розпадів в об’ємі та на поверхні кристалу
17/02/2016 - 17:21 Еталонні колекції амфібіотичних комах України: концептуальні підходи до формування, поповнення та функціонування
17/02/2016 - 17:13 Екологічна небезпека тритієвого забруднення питних підземних вод у межах Київського мегаполісу
17/02/2016 - 16:49 Розроблення ресурсозберігаючої технології переробки побічних продуктів виробництва етилену методом низькотемпературної коолігомеризації
17/02/2016 - 16:37 Математичне моделювання зв’язаних теплових, механічних і гетеродифузійних процесів за каскадного розпаду мігруючої речовини в середовищах з мікроструктурою
17/02/2016 - 16:22 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМАГНІТНОЇ АКТИВНОСТІ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ІОНОСФЕРНИХ КАНАЛІВ ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ
17/02/2016 - 15:56 Створення нових фотокаталітичних систем на основі нанорозмірних шаруватих металатів для знешкодження органічних забруднювачів довкілля та отримання молекулярного водню
17/02/2016 - 15:24 Створення єдиного фінансового правоохоронного органу як основа сталого економічного розвитку України
17/02/2016 - 15:14 Розроблення основ технології одностадійного сумісного одержання акрилової кислоти і метилакрилату з метанолу та оцтової кислоти
17/02/2016 - 11:46 Межі застосування моделі зв’язаних хвиль для лазерної генерації в активованих барвниками холестеричних рідких кристалах.
17/02/2016 - 04:26 Стрес-протекторні системи рослин: індукування дією сигнальних посередників і фізіологічно активних речовин
17/02/2016 - 03:06 Розробка економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики розвитку альтернативних джерел енергії на базі деревообробних та сільськогосподарських підприємств
17/02/2016 - 02:26 Структурні зміни в економіці Західного регіону України в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС