Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
17/02/2016 - 00:53 Впровадження еколого-орієнтованого управління на українських підприємствах харчової промисловості як інструмент забезпечення національної безпеки держави.
16/02/2016 - 23:28 Удосконалення методів оцінки ресурсу елементів енергетичного обладнання, що перебуває у довгостроковій експлуатації
16/02/2016 - 23:19 Асимптотичний аналіз самоподібних стохастичних систем
16/02/2016 - 22:32 Біосумісні вуглецеві наноструктури як потенційні терапевтичні агенти для профілактики і корекції ішемічно-реперфузійних патологічних процесів у м’язовій тканині
16/02/2016 - 22:19 Cтворення навчально-методичного комплексу модульно-комунікативних уроків всіх рівнів (за загальними рекомендаціями з мовної освіти), призначеного для поглибленого вивчення української мови в іншомовній аудиторії
16/02/2016 - 22:03 КОНТРОЛЬ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ МІСЬКОГО ДОВКІЛЛЯ КИЄВА: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД
16/02/2016 - 21:39 Фізичні властивості двовимірних наноматеріалів та металевих наночастинок: феноменологія і комп’ютерний експеримент
16/02/2016 - 21:08 Синтез та дослідження антитромботичної активності тіосульфонатних похідних хінонів
16/02/2016 - 19:21 Структурна теорія спонтанного точкового мутагенезу
16/02/2016 - 17:44 Спонтанно активні іонні канали ядерної мембрани кардіоміоцитів
16/02/2016 - 17:35 МЕТОДИ АВТОМАТИЧНОГО СТИСНЕННЯ ДАНИХ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ З АЕРОКОСМІЧНИХ НОСІЇВ
16/02/2016 - 16:40 Особливості генетичної структури вірусу епізоотичної діареї свиней, що циркулює на території України
16/02/2016 - 16:36 Механізм активації нейтрофільних гранулоцитів під дією природних нанокристалів
16/02/2016 - 15:22 Процеси метаморфізму за участю ультрадисперсних фаз і мікроорганізмів в залізооксидносилікатних полімінеральних структурах (пелоїдах і залізних рудах)
16/02/2016 - 14:53 Автоматичні методи стиснення та фільтрації багатоканальних зображень дистанційного зондування
16/02/2016 - 14:52 Визначення вібродіагностичних критеріїв наявності локальних експлуатаційних пошкоджень регулярних систем та їх складових
16/02/2016 - 14:07 Дослідження самоакомодованої нано-двійникової структури в нестехіометричному Ti75.5Sn24.5 та вплив легуючих елементів Zr, Al, Si, Ni на мартенситне перетворення і механічну поведінку
16/02/2016 - 13:33 Гіперкомплексні методи дослідження рівнянь математичної фізики
16/02/2016 - 12:22 Нітрогеновмісні анельовані системи тіофену: розробка високоефективних та екологічно дружніх методів синтезу та пошук протиракових препаратів на їх основі
16/02/2016 - 12:19 Дослідження гідродинаміки, тепломасообміну та розроблення екологічнобезпечної та енергозберігаючої технології сушіння зерна злакових культур фільтраційним методом