Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
09/02/2016 - 19:02 Дослідження особливостей формування метагеному та структури прокаріотного комплексу чорнозему типового за різних систем землеробства
09/02/2016 - 15:56 Оцінка запасів, балансу та динаміки вуглецю у чорноземах України в контексті їхньої еволюції, продовольчої безпеки та змін клімату
09/02/2016 - 13:55 СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МЕДЕЛЮВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ
09/02/2016 - 12:48 КРИТИЧНІ АЕРОТЕХНОЛОГІЇ І ПОХИБКИ АВТОНОМНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА БОЙОВОМУ ЧЕРГУВАННІ
09/02/2016 - 12:44 Розроблення полімерних нанокомпозитних покриттів для корозійного захисту обладнання і техніки військового призначення
08/02/2016 - 21:13 Формування механізму управління збутом продукції промислових підприємств на інноваційних засадах
08/02/2016 - 18:25 Створення маловідходної технології демінералізації природних та стічних вод
08/02/2016 - 18:18 Розроблення епоксикомпозитних матеріалів для підвищення зносостійкості деталей та вузлів тертя військової техніки і суднобудування
08/02/2016 - 17:44 Підвищення ефективності розробки систем автоматичного керування запуском газотурбінних двигунів авіаційного та наземного призначення.
08/02/2016 - 16:46 Розробка методів граничних інтегральних рівнянь для двовимірного та тривимірного аналізу структурно неоднорідних анізотропних термомагнітоелектропружних тіл
08/02/2016 - 15:45 Кластеризація науково - технологічної сфери України в контексті підвищення її міжнародної конкурентоспроможності: NBIC-вимір
08/02/2016 - 15:22 Багаторівневе моделювання самоорганізації точкових дефектів в конструкційних матеріалах при сталій дії опромінення
08/02/2016 - 13:17 Фото- та термокерований синтез металічних та гібридних (метал-напівпровідник) анізотропних наночастинок
08/02/2016 - 12:58 Методологія забезпечення показників якості обслуговування телекомунікаційних сервісів з використанням гетерогенного хмарного середовища
07/02/2016 - 17:03 Формування механізму обґрунтування інноваційних рішень у контексті переходу України до інформаційного суспільства
07/02/2016 - 12:23 Дослідження нелінійних крайових задач та конструктивні методи наближеного їх інтегрування
06/02/2016 - 20:20 Інноваційні рішення раціональної ресурсозберігаючої технології підготовки підземних вод для потреб агропромислового комплексу України
05/02/2016 - 13:04 Молекулярно-генетична ідентифікація молочнокислої мікрофлори національних молочних продуктів і біотехнологія створення бактеріальних препаратів
04/02/2016 - 17:35 Формування механізму управління споживчим капіталом промислових підприємств в контексті переходу України до інформаційного суспільства
04/02/2016 - 02:20 Геологічна палеоокеанографія та літогенез нафтогазоперспективних відкладів еоценового віку Чорноморського сегменту океану Тетіс