Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф83
Дата публікації Назва запиту
28/02/2018 - 01:26 АДАПЦІЙНО-КЛАСТЕРНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ ПРИ ЗМІНАХ КЛІМАТУ
28/02/2018 - 01:00 Обґрунтування безпечних гідрогеомеханічних та енергоефективних режимів закриття вугільних шахт України
28/02/2018 - 00:58 ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОБ’ЄКТАХ НАФТОГАЗОВИХ КОМПЛЕКСІВ
28/02/2018 - 00:50 Аналітика українського художнього процесу другої половини ХХ- початку ХХІ століття з метою створення концепції державного музею сучасного мистецтва
28/02/2018 - 00:27 Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному освітньому просторі
28/02/2018 - 00:12 Розробка екобезпечних підходів до відновлення структури і родючості природних грунтів
28/02/2018 - 00:00 Новий активний фармацевтичний інгредієнт для розробки антифунгальних лікарських препаратів
27/02/2018 - 23:54 Нові методи попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення АЕС України
27/02/2018 - 23:47 Енергоефективні системи теплопостачання на основі нових конструктивних рішень і поновлюваних джерел енергії
27/02/2018 - 22:54 Розробка математичних моделей та методів розв’язання нелінійних задач деформування та стійкості анізотропних тришарових оболонкових елементів ракетної техніки
27/02/2018 - 22:19 Пошук та вивчення потенційно небезпечних комплексів малих тіл Сонячної системи
27/02/2018 - 21:32 Методологія формування мультимодальних транспортних коридорів України в умовах євроінтеграції
27/02/2018 - 21:26 «Кримськотатарська мистецька спадщина як етнокультурний маркер конструювання національної ідентичності»
27/02/2018 - 21:07 ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС СВІТОВИХ ВОЄН: ДОСВІД ПРИСТОСУВАННЯ І ОПОРУ
27/02/2018 - 21:04 Створення композитів наночастинок металічного нікелю і пористих координаційних полімерів хрому(ІІІ) для дебензилювання бензиламінів та бензилових етерів
27/02/2018 - 20:38 Новітні функціональні алмазні порошкові та полікристалічні матеріали: дослідження закономірностей входження бору і нітрогену в алмазну гратку при спонтанній кристалізації в ростових системах на основі нікелю і магнію та спіканні отриманих порошків алмазу
27/02/2018 - 20:32 Флуоресцентний скринінг руху фармакологічних речовин з гідрогелевої структури.
27/02/2018 - 20:30 Дослідження спектрально-люмінесцентних властивостей флуоресцентних барвників кумарин 7 і кумарин 30 в комплексі з напівпровідниковими квантовими точками і їх чутливості до молекул аміаку у в мікроконцентраціях
27/02/2018 - 20:27 Дослідження взаємодії молекул ендогенного ацетону з матрицями-адсорбатами з іммобілізованими центрами люмінесценції
27/02/2018 - 20:18 Формування дефекту планарної текстури в’язких домішкових холестеричних рідких кристалів і його вплив на спектральні і порогові характеристики лазерної генерації