Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф85
Дата публікації Назва запиту
17/09/2018 - 17:34 Розробити методи і алгоритми адаптивного оброблення, кодування, експрес-аналізу та передавання відеоданих в системах тривалого спостереження за рухомими об'єктами
17/09/2018 - 17:31 Отримання та аналіз генетично-модифікованої ожини Rubus fruticosus як продуцента білку фармацевтичного призначення
17/09/2018 - 17:25 Отримання та аналіз генетично-модифікованої ожини Rubus fruticosus як продуцента білку фармацевтичного призначення
17/09/2018 - 16:55 Отримання та аналіз генетично-модифікованої ожини Rubus fruticosus як продуцента білку фармацевтичного призначення
17/09/2018 - 16:55 Розробка нових полімер/нановуглець/ферит абсорбуючих матеріалів для ефективного екранування електромагнітного випромінювання
17/09/2018 - 16:41 Вплив складу мішеней і режимів нанесення PVD-методами на структуру і фізико-механічні властивості нітридних покриттів на основі високоентропійних сплавів
17/09/2018 - 15:28 Вивчення водойм-охолоджувачів ТЕС та АЕС як екологічних моделей наслідків кліматичних змін
17/09/2018 - 15:05 Cонячні елементи на основі нанодротин кремнію з плазмонним захопленням світла
17/09/2018 - 15:01 Розробка високоефективних способів кріоконсервування сперми цінних порід коропа білоруської селекції
17/09/2018 - 14:52 Проблеми і перспективи молодих учених у національних академіях наук Білорусі та України: порівняльний соціологічний аналіз
17/09/2018 - 14:43 АНАЛІЗ ДАНИХ, ОЦІНКА СКЛАДНОСТІ, РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ДИСКРЕТНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В УМОВАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОСТІ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
17/09/2018 - 14:10 Роль метаболічних порушень у розвитку церебральної і кардіоваскулярної патології у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
17/09/2018 - 13:59 Білорусь і Україна у 1917-1921 роках: порівняльний аналіз історичного досвіду становлення державності
17/09/2018 - 11:46 Підвищення ефективності екранування магнітного поля кабельних ліній електропередачі двошаровими електромагнітними екранами
17/09/2018 - 09:41 Розробка стратегії покращення стану гідроекосистем України та Білорусі в умовах трансформації клімату
17/09/2018 - 00:46 Синтез, контроль та лазерна діагностика теплофізичних властивостей тонкоплівкових термоелектричних матеріалів на основі багатокомпонентних сполук PbSnSeTe
16/09/2018 - 19:39 Наукові основи раціонального використання та охорони лучних і прибережно-водних екосистем заплави р. Дніпро Гомельської області (Республіка Білорусь) і Чернігівської області (Україна) в умовах зміни клімату та антропогенного впливу
16/09/2018 - 14:40 Моделювання процесів виникнення і поширення великих трансграничних пожаров на територіях Білорусі і України в умовах глобальних змін клімату
15/09/2018 - 19:17 Розробити метод поліфакторного молекулярно-генетичного типування стафілококів резистентних до антибіотиків
14/09/2018 - 16:47 Сегнетоелектричні тонкі плівки і нанозернисті кераміки на основі вісмуту для приймачів інфрачервоного випромінювання