Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф85
Дата публікації Назва запиту
18/09/2018 - 17:04 Амфібіотичні комахи екологічних рефугіумів Білорусі та України: комплексний аналіз мікроеволюційних ефектів просторової ізоляції
18/09/2018 - 16:47 Дизайн, синтез та нейромодуляторні властивості, біосумісність/токсичність нанокомпозитів на основі фториду натрій-ітрію і благородних металів, які демонструють плазмон-посилену ап-конверсію
18/09/2018 - 15:51 Розробка та удосконалення методів поверхневої лазерної обробки складнопрофільних і тонкостінних деталей
18/09/2018 - 14:44 Створення анізотропних лазерних матриць
18/09/2018 - 13:46 Формування економічного потенціалу «зеленої» економіки в контексті інноваційного розвитку організацій Білорусі та України
18/09/2018 - 13:19 Роль пухлинного мікрооточення та біомінералізації у прогресуванні папілярного раку щитоподібної залози
18/09/2018 - 12:11 Розробка наноструктурних покриттів з високими експлуатаційними властивостями для інструментів, оснащених надтвердими композитами на основі кубічного нітриду бору.
18/09/2018 - 11:59 Розробка наноструктурованих матеріалів та методик детектування і аналізу біологічних об'єктів з використанням ефектів підсиленого поверхнею комбінаційного розсіяння та інфрачервоного поглинання.
18/09/2018 - 10:34 Вивчення прогностичного значення білків CEACAM1 та Galectin-1 у морфогенезі проліферативних захворювань ендометрію
17/09/2018 - 19:47 Забезпечення механізму правової охорони Конституції в умовах трансформаційних процесів (від історії його становлення до сучасності): порівняльно-правове дослідження на прикладі України та Республіки Білорусь
17/09/2018 - 17:34 Розробити методи і алгоритми адаптивного оброблення, кодування, експрес-аналізу та передавання відеоданих в системах тривалого спостереження за рухомими об'єктами
17/09/2018 - 17:31 Отримання та аналіз генетично-модифікованої ожини Rubus fruticosus як продуцента білку фармацевтичного призначення
17/09/2018 - 17:25 Отримання та аналіз генетично-модифікованої ожини Rubus fruticosus як продуцента білку фармацевтичного призначення
17/09/2018 - 16:55 Отримання та аналіз генетично-модифікованої ожини Rubus fruticosus як продуцента білку фармацевтичного призначення
17/09/2018 - 16:55 Розробка нових полімер/нановуглець/ферит абсорбуючих матеріалів для ефективного екранування електромагнітного випромінювання
17/09/2018 - 16:41 Вплив складу мішеней і режимів нанесення PVD-методами на структуру і фізико-механічні властивості нітридних покриттів на основі високоентропійних сплавів
17/09/2018 - 15:28 Вивчення водойм-охолоджувачів ТЕС та АЕС як екологічних моделей наслідків кліматичних змін
17/09/2018 - 15:05 Cонячні елементи на основі нанодротин кремнію з плазмонним захопленням світла
17/09/2018 - 15:01 Розробка високоефективних способів кріоконсервування сперми цінних порід коропа білоруської селекції
17/09/2018 - 14:52 Проблеми і перспективи молодих учених у національних академіях наук Білорусі та України: порівняльний соціологічний аналіз