Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф83
Дата публікації Назва запиту
28/02/2018 - 14:25 Гендерна рівність як елемент євроінтеграційних процесів в Україні
28/02/2018 - 14:16 Підвищення рівня енергетичної безпеки України шляхом інтенсифікації процесу видобування вуглеводнів із глибокозалеглих пластів
28/02/2018 - 13:59 Оцінка конфігурації курортно-рекреаційного сектору ринку туристичних послуг України та формування моделей розвитку в анексований та післяанексований період
28/02/2018 - 13:54 Дослідження процесів сумісної газифікації різних видів небезпечних відходів з використанням плазмових технологій
28/02/2018 - 13:34 Встановити особливості трансформації комплексу агрохімічних показників дерново-підзолистого ґрунту за тривалої дії різних систем удобрення і вапнування та теоретично обґрунтувати шляхи їх оптимізації
28/02/2018 - 13:22 Олігомерні йонні рідини різної будови та молекулярної архітектури як йонпровідні середовища для електрохімічних пристроїв
28/02/2018 - 12:56 Розробка екологічно безпечних засобів бактерицидної та акарицидної дії відходів птахогосподарств
28/02/2018 - 12:24 Розробка кадрової політики в системі забезпечення інтегрованого розвитку територій
28/02/2018 - 12:10 Дослідити закономірності водоспоживання сільськогосподарських культур при зрошенні з використанням методів космічного та наземного моніторингу стану посівів та ґрунту
28/02/2018 - 12:07 Дослідження енергоефективності і стабільності іонізації газів імпульсним джерелом високої напруги в закритому просторі різної геометрії
28/02/2018 - 12:01 Дослідження впливу нерегулярного циклічного навантаження на опір втомі тонколистових зварних з’єднань термічнозміцнениних алюміній-літієвих сплавів
28/02/2018 - 11:59 Вивчення особливостей експресії генів міжклітинної адгезії (N-кадерину, α-Е-, α-Т-, β- та γ-катенінів) пацієнтів із серцевою недостатністю.
28/02/2018 - 11:48 КРИСТАЛОГЕНЕЗ У ФАЦІЯХ РОТОВОЇ РІДИНИ ЦИКЛАМИ ЇХ ГІДРАТАЦІЇ ТА ДЕГІДРАТАЦІЇ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ПИТНОЮ ВОДОЮ
28/02/2018 - 11:38 Розробка поліфункціональних елементів військового обмундирування на основі полімер-текстильних матеріалів
28/02/2018 - 10:06 Розробка і впровадження прискореної технології борошняних кулінарних виробів із додаванням сухого білково-вуглеводного напівфабрикату
28/02/2018 - 09:08 Прогнозування когнітивної продуктивності в умовах невагомості у людей з різними типами темпераменту
28/02/2018 - 08:58 Удосконалення технологічних елементів утримання різновікового молодняку шиншил.
28/02/2018 - 03:35 «Повний Збірник Законів Української Народньої Республіки (чинних і нечинних)»: історико-правова реконструкція (І етап – підготовка та видання першого тому коментованої збірки законів УНР, виданих за період від 7 (20) листопада 1917 р. до 29 квітня 1918 р.
28/02/2018 - 03:08 Роль онкогенного білка BCR-ABL у білок-білкових взаємодіях та направлене редагування геному як можливий альтернативний підхід до терапії мієлопроліферативних захворювань.
28/02/2018 - 01:51 Еволюція властивостей розчинів макромолекул полівінілового спирту у воді та диметилсульфоксиді