Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф86
Дата публікації Назва запиту
17/02/2019 - 22:34 Формування саногенного мислення як складова надання психологічної допомоги особам, що пережили (переживають) травмуючу ситуацію
17/02/2019 - 21:37 Вивчення стану генетичних ресурсів рідкісних та цінних промислових риб після довгострокового (понад 30 років) зберігання у кріобанку
17/02/2019 - 18:10 Комплексна оцінка стану навколишнього середовища урбанізованих територій по геохімічним показникам (на прикладі м Київ)
17/02/2019 - 16:37 Утилізація золошлакових відходів теплоелектростанцій з метою зниження техногенного навантаження на довкілля
17/02/2019 - 16:20 Вивчення інгібіторів агрегації тромбоцитів як антипроліферативних агентів
17/02/2019 - 00:25 Розробка нових лабіринтних ущільнень відцентрових компресорів
16/02/2019 - 21:55 Методика дослідження реальної урбанізації з позицій якості життя населення регіону
15/02/2019 - 23:59 Медично-орієнтований синтез нових азолів на основі реакцій 1,3-диполів
15/02/2019 - 16:51 Обґрунтування механізмів подолання регіональної асиметрії в умовах забезпечення сталого розвитку в Україні
15/02/2019 - 16:15 Технологія зберігання зеленних овочів з використанням живильного середовища
15/02/2019 - 14:23 Епізоотологічний моніторинг паратуберкульозного ентериту на території України та вивчення імуно-біологічних властивостей збудника Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis
15/02/2019 - 11:10 Дослідження технологічних особливостей техногенних відходів фосфогіпсу з вилученням рідкоземельних металів та виготовлення протирадіаційних виробів для підвищення національної безпеки України
15/02/2019 - 11:03 Механізми взаємодії держави та бізнесу на регіональному рівні
15/02/2019 - 03:35 Стандарти права інтелектуальної власності в Україні : відповідність міжнародним стандартам та можливість імплементації зарубіжного досвіду
14/02/2019 - 18:40 Модель оптимізації регіональних мереж професійної освіти у відповідності до сучасних вимог ринку праці
14/02/2019 - 18:07 Адаптація національної економіки до глобальних еколого-економічних викликів
14/02/2019 - 17:06 Вплив опромінення високоенергетичними іонами на мікроструктуру та фізико-механічні властивості багатошарових покриттів
14/02/2019 - 15:26 Розробка екологічнобезпечної гідроструминної обробки в режимі 3D харчової сировини різанням з метою мінімізації енергоресурсозатрат
14/02/2019 - 15:16 Формування захисних оксидних покриттів на сталях феритного класу для підвищення корозійно-механічних властивостей при контакті зі свинцевими розплавами
14/02/2019 - 15:10 Технологічне забезпечення виготовлення деталей складної форми з використанням модульної технологічної оснастки