Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф78
Дата публікації Назва запиту
20/09/2017 - 00:32 Досягнення соціо-еколого-економічної безпеки держави завдяки ефективному використанню ресурсів біорізноманіття: інноватика й інтелектуалізація
19/09/2017 - 19:28 Інтегрований просторовий розвиток України (методологія та практика забезпечення на прикладі модельних регіонів)
19/09/2017 - 16:53 Наукові основи використання пробіотичних бактерій та молочно-рослинних систем з радіопротекторними властивостями у технологіях харчових продуктів для військовослужбовців
19/09/2017 - 15:01 Науково-технічні основи реалізації концепції бережливого виробництва у процесах автоматизованого розкрою пиломатеріалів
19/09/2017 - 13:45 Визначення мінерального і хімічного складу мінералів ніобію і танталу (як стратегічної сировини) в кристалічних породах України
19/09/2017 - 12:49 Реєстрація метаболітів лікарських рослин із використанням рідкокристалічного середовища оптичних біологічних сенсорів.
19/09/2017 - 12:31 Методи та технології управління трафіком із забезпеченням відмовостійкості та безпеки інфокомунікаційних мереж
19/09/2017 - 12:26 Клонування та експресія асоційованих з аутоімунними захворюваннями рекомбінантних антигенів як маркерів патологічних процесів
19/09/2017 - 11:15 Створення нанокомпозитних матеріалів на основі координаційних полімерів — нового покоління каталізаторів для синтезу біологічно-активних карбонових кислот
19/09/2017 - 09:30 Фрактодіагностичний метод урахування неоднорідності структури титанових сплавів підданих динамічному нерівноважному деформуванню, як засіб оптимізації режимів підвищення тримкості пластин бронежилетів.
18/09/2017 - 23:34 Розробка нових ефективних протипухлинних, антиметастатичних та антибактеріальних об’єктів медичного призначення на основі координаційних сполук Pd, Pt та Ag з похідними тіосечовини та гідроксамових кислот
18/09/2017 - 21:59 Правові засади судової медіації в умовах здійснення судової реформи в Україні
18/09/2017 - 21:53 Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції
18/09/2017 - 21:49 Розробка нових ефективних протипухлинних, антиметастатичних та антибактеріальних об’єктів медичного призначення на основі координаційних сполук Pd, Pt та Ag з похідними тіосечовини та гідроксамових кислот
18/09/2017 - 18:54 Розроблення методології реалізації технологічних процесів при транспортуванні газу в стиснутому стані морськими акваторіями
18/09/2017 - 16:54 Оптимізація застосування процесуального законодавства України в контексті концепції перехідного правосуддя
18/09/2017 - 13:28 Фундаментальна теорія математичного моделювання, опрацювання, комп’ютерної симуляції сигналів циклічної структури та її застосування в інтелектуалізованих системах
18/09/2017 - 10:19 Формування політичної культури українського селянства Наддніпрянщини в період революційної трансформації суспільства (1902 р. – лютий 1917 р.)
18/09/2017 - 02:29 Розробка нових ефективних об’єктів медичного призначення на основі координаційних сполук Pd, Pt та Ag з похідними тіосечовин та гідроксамових кислот з протипухлинною, антиметастатичною та антибактеріальною активністю
18/09/2017 - 02:21 Розробка нових ефективних об’єктів медичного призначення на основі координаційних сполук Pd, Pt та Ag з похідними тіосечовин та гідроксамових кислот з протипухлинною, антиметастатичною та антибактеріальною активністю