Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф77
Дата публікації Назва запиту
21/04/2017 - 13:29 Подесення в історії України: історико-археологічний аспект
21/04/2017 - 10:19 Більське городище – місто Гелон Геродота
20/04/2017 - 10:38 Художня та епістолярна спадщина Ярослава Стельмаха: наукове та редакційне опрацювання
20/04/2017 - 10:13 Розробка і створення програмного комплексу онлайн-видання «Іван Франко. Тексти. Листи»
19/04/2017 - 22:58 Найдавніші палеолітичні стоянки України в контексті початкової колонізації Європи
14/04/2017 - 11:37 Роль органів влади Російської імперії та Другої Речі Посполитої у суспільно-політичному та соціально-економічному житті Волині у 1900-1939 рр.: порівняльний аналіз минулого і сучасності
13/04/2017 - 13:53 Національна політика іноземних держав на західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): практика, досвід, уроки для сучасності
12/04/2017 - 21:47 Літературне Криворіжжя як культурно-етнографічний феномен
31/03/2017 - 16:29 Кордони та територіальні конфлікти в українсько-російських відносинах: історичний зріз, сучасні реалії
Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
05/05/2017 - 02:04 Механізми терапевтичної дії in vivo нового протипухлинного антибіотика ландоміцину А
04/05/2017 - 23:59 Доклінічне дослідження нових нанорозмірних систем на основі фулерену С60 для доставки традиційних та експериментальних протипухлинних препаратів в клітини-мішені
04/05/2017 - 13:04 Керування структурою точкових дефектів оксидних і халькогенідних сцинтиляторів для оптимізації їх оптичних та електричних характеристик
04/05/2017 - 09:20 МОЛЕКУЛЯРНИЙ ДИЗАЙН ТА СИНТЕЗ ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ЗОНДІВ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ КОМПЛЕКСІВ
04/05/2017 - 08:37 Подальший розвиток методу Боголюбова скороченого опису нерівноважних процесів і деякі його застосування
03/05/2017 - 21:17 Підтримка прийняття рішень при інвестуванні сільськогосподарських проектів
03/05/2017 - 16:30 (українською мовою) Нові імідазо[1,2-a]азепіни та імідазо[1,2-b][1,3]тіазини - потенційні протизапальні та аналгезуючі речовини
03/05/2017 - 15:59 Актуальний стан та шляхи трансформації іхтіофауни басейнів річок Прут, Сірет та Дністер в межах України за глобальних змін клімату та перспективи реінтродукції аборигенних, раритетних видів риб.
03/05/2017 - 01:43 Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції
02/05/2017 - 18:44 Електромагнітна інженерія резонансних мікро і нано антен та сенсорів для новітніх застосувань у фотоніці та плазмоніці
02/05/2017 - 16:55 Сингулярні оптичні поля для кодування і передачі інформації