Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф83
Дата публікації Назва запиту
21/02/2018 - 15:23 Тест
21/02/2018 - 15:18 Закономірності формування зон зволоження ґрунту та розробка динамічної моделі вологоперенесення за підґрунтового краплинного зрошення
21/02/2018 - 15:16 Концепція та математичні засоби забезпечення моніторингу стану атмосферного повітря на території впливу великих спалювальних установок
21/02/2018 - 15:14 Моніторинг річок басейну Дністра для уточнення охоронних зон приберегових земель
21/02/2018 - 15:01 Механізми індукування стійкості злаків до дії абіотичних стресорів з участю газотрансмітерів
21/02/2018 - 14:26 Розроблення методології оцінки вторинних ємностей порід-колекторів для підвищення ефективності прогнозування нафтогазоносності
21/02/2018 - 14:14 Шляхи відновлення соснових лісів в умовах еколого-кліматичних змін
21/02/2018 - 14:00 Похідні 1,3-оксазолу та 1,3-тіазолу як нові потенційні протиракові засоби: QSAR моделювання, синтез та біологічні дослідження
21/02/2018 - 13:03 Дослідження домінуючих шкідників та хвороб виноградних агроценозів при різних рівнях щільності рослин
21/02/2018 - 11:42 Розроблення наукових засад та технологічних аспектів методу повного гальмування росту втомних тріщин у конструкційних сталях
21/02/2018 - 11:26 Розробка теоретичних і технологічних положень для створення універсального комплексу позапічного рафінування рідкого чавуну в ковшах
21/02/2018 - 11:22 Перспективні металокерамічні покриття на основі самофлюсівних сплавів для підвищення зносостійкості деталей військової техніки
21/02/2018 - 10:25 Визначення оптимальної кількості даних для забезпечення необхідної точності та надійності моделей випадкового поля
21/02/2018 - 03:06 Створення наукоємних конструкцій сучасного рухомого складу для забезпечення туристичних перевезень вузькоколійними гірськими залізницями
21/02/2018 - 00:17 Цілеспрямований синтез похідних 1,2,4-триазолу та піримідину з антибактеріальною активністю
21/02/2018 - 00:13 Фізично адекватна система обліку електричної енергії
20/02/2018 - 22:32 Фотосенсибілізація вуглецевих наноструктур, модифікованих органічними -функціональними молекулами
20/02/2018 - 21:27 Розробка полімерних систем доставки препаратів мікронутриєнтів для корекції раціону харчування.
20/02/2018 - 21:20 Еко- інноваційний безвідходний метод знешкодження викидних газів
20/02/2018 - 21:07 Надшвидкі логічні елементи на основі антиферомагнітних спінтронних наноосциляторів для нейроморфних обчислень