Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф86
Дата публікації Назва запиту
14/02/2019 - 15:02 Розробка концепції інформаційно-комунікативної стійкості населення як складової національної безпеки України
14/02/2019 - 12:56 Кахлі XVII – XVIIІ ст. з території Батурина
14/02/2019 - 12:24 Розвиток міст в контексті формування регіональних інноваційних стратегій в Україні
13/02/2019 - 21:33 Фольклористичні дослідження хорового виконавства Центральної України
13/02/2019 - 18:34 Методи оцінювання залишкового ресурсу двошарових елементів конструкцій за дії довготривалого статичного навантаження і корозивного середовища
13/02/2019 - 17:58 Аномальні магніто-механічні властивості магнітоактивних еластомерів
13/02/2019 - 17:50 Ефекти у фізиці класичних та квантових систем, зумовлені особливостями структури простору на планківських масштабах
13/02/2019 - 16:48 Дослідження фізико-хімічних аспектів процесу механічної активації для одержання антифрикційних композитів на основі політетрафторетилену
13/02/2019 - 16:23 Правовий статус німецьких колоністів на Півдні України (кінець XVIII-1917 рр.)
13/02/2019 - 15:32 Створення ефективних нанофазних метал-оксидних Cu(Ni)/MgO-Al2O3 каталізаторів для одержання С4, С8-спиртів з відновлюваної сировини
13/02/2019 - 13:10 Вдосконалення прогнозної моделі доменної плавки з побудовою графоаналітичної схеми доменного процесу
13/02/2019 - 12:28 РОЛЬ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР В СТАБІЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
13/02/2019 - 10:39 Системний підхід до біоремедіації ґрунтів, комплексно забруднених нафтою та важкими металами
13/02/2019 - 02:47 Критерії відмежування злочинів від кримінальних проступків та від адміністративних правопорушень
13/02/2019 - 01:42 Управління інноваційними аграрними проектами в умовах економіки 4.0
13/02/2019 - 01:34 Дослідження механічних властивостей нанокомпозиту Al-cBN як захисного покриття деталей або вузлів тертя
13/02/2019 - 00:46 Розрахунки диференціального перерізу пружного розсіяння протонів методом Лапласа за допомогою багаточастинкових полів
12/02/2019 - 19:18 Дослідження експресії генів CBF/DREB групи у антарктичного злаку Deschampsia antarctica E. Desv. за умов абіотичного стресу
12/02/2019 - 18:15 Пошук нових протипухлинних/протизапальних агентів серед похідних тіазолопіридину: дизайн, синтез та вивчення механізмів біологічної дії
12/02/2019 - 17:03 Калориметричний та синхронний тепловий аналіз сумішей фітоестрогенної рослинної сировини з метою розробки енергоефективних режимів їх сушіння