Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф83
Дата публікації Назва запиту
27/02/2018 - 20:18 Формування дефекту планарної текстури в’язких домішкових холестеричних рідких кристалів і його вплив на спектральні і порогові характеристики лазерної генерації
27/02/2018 - 20:00 Актуальні проблеми наближення функцій багатьох змінних
27/02/2018 - 19:46 Модифікування титанових сплавів засобів індивідуального захисту високоенергетичними ударними імпульсами
27/02/2018 - 18:58 Створення високотермостійких триазинвмісних кополімерів та нанокомпозитів, придатних до роботи в екстремальних умовах
27/02/2018 - 18:57 Нові препарати на основі антибіотиків інгібіторів клітинної стінки бактерій та наноносіїв для забезпечення ефективних полівалентних взаємодій з пептидогліканом
27/02/2018 - 18:54 Дослідження біохімічних механізмів регуляції процесів формування та лізису фібринового згустку за участі клітин крові
27/02/2018 - 18:42 Дослідження коригуючої дії лазерного опромінювання різної потужності на фракції окси- та карбоксигемоглобіну в рухомій крові
27/02/2018 - 18:42 Удосконалення способів подолання прояву фізичної деградації орного шару ґрунту на ріст та розвиток сільськогосподарських культур
27/02/2018 - 18:35 Комплексна оцінка ресурсного потенціалу нижньопермської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини
27/02/2018 - 18:30 Оптимізація технології отримання інтерметалідів та композиційних матеріалів на їх основі
27/02/2018 - 18:29 Просторово неоднорідні мікро- та нанорозмірні сегнетоелектричні кристали
27/02/2018 - 18:14 Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей імінопохідних госиполу з 4-нітроаніліном, 4-нітрофенілгідразином та 2,4-динітрофенілгідразином
27/02/2018 - 18:10 Властивості полідисперсних колоїдних і молекулярних систем в невпорядкованому пористому середовищі
27/02/2018 - 18:08 Числові методи розв'язання стохастичних задач оптимізації у страховій математиці
27/02/2018 - 18:06 Дослідження фізико-хімічних умов формування гелевих структур на основі полівінілового спирту та біологічно активних речовин циклами заморожування-розморожування
27/02/2018 - 17:52 Контролювання мікотоксинів у зерні пшениці озимої за різних систем землеробства
27/02/2018 - 17:46 Пастирське городище в контексті ранньосередньовічної історії Східної Європи
27/02/2018 - 17:44 Нові флуороорганічні сполуки для фармацевтичної хімії та агрохімії
27/02/2018 - 17:36 Контролювання мікотоксинів у зерні пшениці озимої за різних систем землеробства
27/02/2018 - 17:15 Дослідження динаміки повітряних мас в мезосфері Землі над Україною за спостереженнями молекули СО.