Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф85
Дата публікації Назва запиту
17/09/2018 - 14:43 АНАЛІЗ ДАНИХ, ОЦІНКА СКЛАДНОСТІ, РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ДИСКРЕТНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В УМОВАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОСТІ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
17/09/2018 - 14:10 Роль метаболічних порушень у розвитку церебральної і кардіоваскулярної патології у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
17/09/2018 - 13:59 Білорусь і Україна у 1917-1921 роках: порівняльний аналіз історичного досвіду становлення державності
17/09/2018 - 11:46 Підвищення ефективності екранування магнітного поля кабельних ліній електропередачі двошаровими електромагнітними екранами
17/09/2018 - 09:41 Розробка стратегії покращення стану гідроекосистем України та Білорусі в умовах трансформації клімату
17/09/2018 - 00:46 Синтез, контроль та лазерна діагностика теплофізичних властивостей тонкоплівкових термоелектричних матеріалів на основі багатокомпонентних сполук PbSnSeTe
16/09/2018 - 19:39 Наукові основи раціонального використання та охорони лучних і прибережно-водних екосистем заплави р. Дніпро Гомельської області (Республіка Білорусь) і Чернігівської області (Україна) в умовах зміни клімату та антропогенного впливу
16/09/2018 - 14:40 Моделювання процесів виникнення і поширення великих трансграничних пожаров на територіях Білорусі і України в умовах глобальних змін клімату
15/09/2018 - 19:17 Розробити метод поліфакторного молекулярно-генетичного типування стафілококів резистентних до антибіотиків
14/09/2018 - 16:47 Сегнетоелектричні тонкі плівки і нанозернисті кераміки на основі вісмуту для приймачів інфрачервоного випромінювання
14/09/2018 - 16:07 Ефект підсилення фотолюмінесценції і механізми взаємодії випромінюючих напівпровідникових квантових точок з плазмонними наночастинками в ближньому полі
14/09/2018 - 15:54 ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛУРГІЙНИХ ШЛАКІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЯК СУБСТРАТУ РОДЮЧОСТІ ТА МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ
14/09/2018 - 15:16 Новітні нанокомпозиційні магнітокеровані сорбційні матеріали для очищення стічних вод
14/09/2018 - 14:48 Створення та дослідження нових наноструктурних покриттів на основі нітридів, оксинитридів і оксидів перехідних металів з високими функціональними властивостями.
14/09/2018 - 11:30 Синтез дисперсно-зміцнених композитів системи Ti-Al-C висококонцентрованими потоками енергії
14/09/2018 - 11:09 Розробка нових люмінесцентних перетворювачів на основі скляних і склокристалічних матеріалів
13/09/2018 - 17:20 Оптичні і генераційні властивості нових гетерокомпозітних наноструктурованих активних середовищ для твердотільних лазерів на барвниках
13/09/2018 - 15:25 Фізико-хімічні процеси екологічно чистого спалювання гранульованої біомаси з комбінацією киплячого шару і вихрового допалювання
13/09/2018 - 13:26 Енергоефективні технології і нові функціональні матеріали для модернізації систем обігріву електротранспорту
13/09/2018 - 13:01 Наноструктурированные порошки и покрытия никеля, кобальта и их интерметаллидов с молибденом и вольфрамом: электроосаждение из водных и расплавленных сред, их сходства, отличия, применение