Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф86
Дата публікації Назва запиту
12/02/2019 - 16:17 Способи поліпшення магніто-калоричного ефекту в металооксидах на основі рідкісноземельних манганітів із надстехіометричним марганцем
12/02/2019 - 15:44 Підвищення енергоефективності та екологічної безпеки відцентрових машин за рахунок використання композитних ущільнень робочих коліс
12/02/2019 - 15:20 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
12/02/2019 - 14:49 Аналітичні методи дослідження одновимірних крайових задач
12/02/2019 - 11:54 Розроблення високоефективних процесів сушіння високовологих матеріалів та розроблення на їх основі ресурсозберігаючих сушильних установок комбінованого типу
12/02/2019 - 10:26 Дослідити елементи регулювання процесів формування максимально можливих урожаїв сої та на їх основі розробити зональні технології вирощування для умов Лісостепу Правобережного
12/02/2019 - 10:17 Біоорганічні та агротехнічні заходи сортової технології вирощування люпину білого
12/02/2019 - 01:19 Розробка технології виробництва екологічно безпечних добрив пролонгованої дії на основі вітчизняної фосфатної сировини
11/02/2019 - 21:11 Кооперативне навчання як ефективний метод опанування навичок командної роботи студентами ЗВО. Кейс з вивчення іноземної мови.
11/02/2019 - 20:02 Використання бактеріофагів в системі отримання екологічно-безпечного молока
11/02/2019 - 17:51 Встановити ефективність застосування різних доз біогенних і лужноземельних елементів за оптимізації удобрення зернових і зернобобових культур на сірому лісовому ґрунті.
11/02/2019 - 17:26 Електронний навчально-методичний комплекс формування полікультурної компетентності студентів аграрних закладів вищої освіти
11/02/2019 - 17:23 Продуктивність молодняку свиней за згодовування БВМД Енервік з Ронозимом
11/02/2019 - 17:16 Продуктивність молоняку свиней за згодовування БВМД Енервік з Ронозимом
11/02/2019 - 15:51 Функціоналізація поверхні люмінесцентних кадмій-вмісних квантових точок для створення безпечних біокон’югатів для біомедичних застосувань
11/02/2019 - 15:47 Розробка методики оцінювання діяльності правоохоронних органів щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом як передумови підвищення рівня життя населення України
11/02/2019 - 14:57 Дослідження еволюції дефектної структури та радіаційної стійкості сплаву Nb-Sn у рамках багаторівневого моделювання.
11/02/2019 - 14:52 Обґрунтування конструктивних параметрів ежекційних струминних захоплювальних пристроїв промислових роботів
11/02/2019 - 13:58 Пріоритети інклюзивної моделі розвитку молодіжного підприємництва в Україні
11/02/2019 - 13:18 Формування стратегії розвитку сільських територій в контексті сталого землекористування