Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф83
Дата публікації Назва запиту
27/02/2018 - 16:57 Розробка плазмонно-підсилюючих підкладок на основі золотих латерально-впорядкованих наноструктур та хімічно синтезованих нанозірок для ефективної раманівської діагностики речовин для біомедичних застосувань
27/02/2018 - 16:55 Кристалічні, електричні та магнітні властивості систем з міжфазними границями
27/02/2018 - 16:12 Молекулярні механізми пластичності пухлинних клітин, які контролюють процеси епітелійно-мезенхімного/мезенхімно-амебоїдного/мезенхімно-епітелійного переходів (EMT/MAT/MET): роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85
27/02/2018 - 16:02 Комплексний моніторинг гирлових областей річок на прикладі р. Дунай на основі даних дистанційного зондування Землі
27/02/2018 - 16:01 Прогнозування структури та функцій метагеномів забруднених радіонуклідами ґрунтів за допомогою біоінформатичних методів аналізу
27/02/2018 - 15:58 «Сценарне моделювання водоземлекористування для сталого розвитку меліорованих територій»
27/02/2018 - 15:57 Створення нових біосенсорних систем для визначення концентрації аргініну та їх застосування для перевірки автентичності соків
27/02/2018 - 15:45 Розробка системи доказових статистичних показників фінансової діяльності закладів вищої освіти
27/02/2018 - 15:44 Таргетна дія нових низькомолекулярних сполук на патогенні клітини тварин і людини: характеристика і механізми.
27/02/2018 - 15:42 Отримання тонкодисперсних матеріалів із тонкодисперсних паст та розробка ефективного обладнання
27/02/2018 - 15:22 Проблема визначення рівня демократичності виборів в Україні
27/02/2018 - 15:13 Застосування іміно- та аміноксильних радикалів в активації С-Н зв'язків лігнінових модельних сполук
27/02/2018 - 15:13 Магнітночутливі мікрокапсули для іммобілізації ферментів
27/02/2018 - 15:11 Дослідження напружено-деформованого стану та розроблення тонкостінних інженерних конструкцій із сталефібробетону для автомобільних доріг
27/02/2018 - 14:53 Розробка автономної системи моніторингу та керування технологічними об’єктами в умовах нестабільного чи відсутнього електрозабезпечення
27/02/2018 - 14:52 Дослідження впливу наночастинок золота на операційні параметри лакказо-вмісних біосенсорів сконструйованих на основі органічно-неорганічних полімерних матрицях
27/02/2018 - 14:46 Комплексна оцінка фітосанітарного стану хвойних деревостанів у Національному природному парку "Гуцульщина"
27/02/2018 - 14:42 Розробка наукових основ та технологічних процесів зварювання важкозварюваних полімерних матеріалів під дією сильного магнітного поля
27/02/2018 - 14:42 Використання пробіотиків при герпетичній інфекції сечостатевої системи
27/02/2018 - 14:42 Тристадійне вирощування культури мікроводорості Euglena gracilis для отримання біомаси, збагаченої на жиророзчинні антиоксиданти та парамілон.