Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф85
Дата публікації Назва запиту
11/09/2018 - 17:05 Розробити біохімічні маркери стійкості сільськогосподарських культур України та Біларусі до стресових чинників середовища: фізико-хімічні властивості та можливості практичного використання
11/09/2018 - 16:42 Структурна спадковість литих та термічно оброблених економнолегованих залізовуглецевих сплавів підвищеної зносостійкості
11/09/2018 - 12:39 Компаративний аналіз інституціональної динаміки економік України і Білорусі: пострадянський період, епоха розвитку цифрової економіки
11/09/2018 - 12:31 Спектральний і теоретико-груповий аналіз коливань з великою амплітудою в нежорстких молекулах, молекулярних комплексах і кристалічних структурах
10/09/2018 - 22:00 Розробка методик визначення фізико-механічних характеристик нових шаруватих матеріалів для машинобудування і теплоенергетики та прогнозування їх термомеханічної поведінки при теплових і силових навантаженнях
10/09/2018 - 19:44 Підвищення енергоефективності автономних гідрометеорологічних вимірювальних станцій з бездротовим зв'язком
10/09/2018 - 16:31 Лазерне імпульсне фототермоакустичне формування сенсорних структур на основі CdTe з надвисокою роздільною здатністю для систем радіаційного контролю
10/09/2018 - 14:33 Розробка фізичних основ визначення механічних властивостей покриттів та поверхнево зміцнених шарів виробів з металевих сплавів методом індентування в макро-, мікро- і нано-об‘ємах при статичному і динамічному навантаженні в широкому інтервалі температур
09/09/2018 - 17:37 Фізико-хімічні процеси екологічно чистого спалювання гранульованої біомаси з комбінацією киплячого шару і вихрового допалювання
09/09/2018 - 17:37 Фізико-хімічні процеси екологічно чистого спалювання гранульованої біомаси з комбінацією киплячого шару і вихрового допалювання
08/09/2018 - 17:40 Теоретичні основи і практична реалізація синтезу наноструктурованих порошків та покриттів карбіду вольфраму, інтерметалідів, та переробка відходів виробництва
07/09/2018 - 06:44 Моделі, методи та технології визначення актуальних інноваційних напрямів на основі дослідження динаміки публікацій в інформаційному просторі
06/09/2018 - 17:06 Дослідження впливу антипоживних речовин нових сортів тритикале на продуктивні та відтворні якості птиці
06/09/2018 - 16:52 Інтелектуальна відеосистема для безпілотного наземного транспортного засобу
06/09/2018 - 16:44 Розробка мезопористих апатит-полімерних біоматеріалів для контрольованого вивільнення лікарських засобів
05/09/2018 - 21:29 Науково-технічні основи створення проточних індукційних нагрівачів рідин в системах теплопостачання
05/09/2018 - 16:42 Нові складнооксидні матеріали для ефективного використання енергії сонячного світла
05/09/2018 - 16:38 Оцінка формування максимального стоку в період весняного водопілля на території трансграничного басейну Прип’яті в умовах змін клімату
05/09/2018 - 16:30 Розробка методів та інструментальних засобів моделювання та оптимізації структур комп’ютерних мереж нового покоління та складних технічних систем різної природи в умовах невизначеності та дестабілізуючих факторів ризику.
05/09/2018 - 15:11 СИНТЕЗ І МОЛЕКУЛЯРНИЙ ДИЗАЙН ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК, ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ОПТИЧНИХ І ФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У НАНОКОМПОЗИТАХ ДЛЯ ІЧ-ОРГАНІЧНИХ СВІТЛОДІОДІВ ТА СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ