Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф77
Дата публікації Назва запиту
04/05/2017 - 20:21 Внесок П.П. Курінного в розвиток археології та музейної справи України (1894-1972 рр.)
04/05/2017 - 16:30 Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів: археологічні дослідження та музеєфікація
04/05/2017 - 12:20 Розвиток системи охорони та дослідження археологічної спадщини: український та європейський досвід
04/05/2017 - 11:21 Збереження української ідентичності за кордоном через освітнє середовище
04/05/2017 - 10:37 Українська етнокультура в контексті сучасних глобалізаційних викликів: проблеми вивчення, збереження і трансляції
04/05/2017 - 09:31 Удосконалення механізму фінансування проектів з ревіталізації об’єктів національної нематеріальної культурної спадщини в процесі інтеграції з ЄС
03/05/2017 - 13:55 Порівняльний аналіз політики сусідства та транскордонного співробітництва (українсько-угорський вимір)
03/05/2017 - 12:56 Актуальні проблеми середньовічної та ранньомодерної історії Верхнього Потисся
02/05/2017 - 16:58 Формування лексичного фонду української мови від ранньомодерної доби до нашого часу: міжкультурні, територіальні, соціо- та етнолінгвальні аспекти
02/05/2017 - 13:21 Культурно-просвітницька діяльність Никанора Онацького на Слобожанщині.
29/04/2017 - 02:26 Проблема збереження національної культурної та мовної спадщини України в умовах глобалізації
28/04/2017 - 18:00 Новітня історія транскордонного співробітництва в Карпатському регіоні
28/04/2017 - 14:23 Монументальні пам’ятки Чернігівщини ранньомодерного часу (ХVII-ХVІІІ ст.) в контексті актуальних проблем дослідження, збереження, охорони та популяризації історико-культурної спадщини України
28/04/2017 - 14:11 Актуальні аспекти та інноваційні підходи формування позитивного іміджу НАТО в Україні на основі досвіду сусідніх країн Європейського Союзу
27/04/2017 - 22:39 Етнокультурні процеси в Українському Подунав'ї: трансформація, взаємовпливи, збереження пам'яток в умовах пограниччя
27/04/2017 - 17:02 Онтологічний реєстр архівних документів, пов’язаних з життям, творчістю та вшануванням пам’яті Тараса Григоровича Шевченка
27/04/2017 - 14:57 Енциклопедія українознавства: історіографічна частина
27/04/2017 - 14:05 Збереження пам’ятки європейської культурної спадщини – будинку, в якому жив М. М. Коцюбинський у 1874 – 1876 роках у м. Бар Вінницької області в процесі інтеграції України у європейський соціокультурний простір.
27/04/2017 - 12:39 Образи "сусідів" на прикордонні України, Польщі, Білорусі: конфліктні історичні дискурси про минуле та моделі примирення"
27/04/2017 - 12:07 Конкуренція республіканських та загальнорадянських друкованих видань на україно-російському прикордонні у 1941-1991 роках (на прикладі сатиричних журналів)