Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф77
Дата публікації Назва запиту
27/04/2017 - 11:22 «Дослідження матеріалів про життєвий шлях та наукову і громадську діяльність західноукраїнських кооперативних діячів, активних учасників Української національної революції»
26/04/2017 - 18:42 Мовна спадщина Галичини в контексті сучасних лінгвосоціокультурного та дидактичного дискурсів
26/04/2017 - 16:25 «Комплексне опрацювання архівно-бібліотечно-музейних фондів для укладання Енциклопедії "Наукове товариство ім. Шевченка" (4 том)»
25/04/2017 - 22:32 Археологічна спадщина України: сучасний стан, ключові проблеми, візії майбутнього
25/04/2017 - 13:21 Засоби конструювання історичної пам’яті: проблеми та перспективи (історичний та політичний аспекти)
23/04/2017 - 02:35 Віденський архів гетьманського роду Розумовських (середина XVIII – початок ХХ ст.): склад, репрезентативність, археографія
22/04/2017 - 12:52 Національно-визвольний рух в першій половині ХХ ст.: історичні погляди на спільну історію України та її сусідів, проблеми та уроки для сучасності
21/04/2017 - 20:12 Геоінформаційні та геофізичні дослідження курганів та навколокурганного простору західного крила Великої Скіфії Євразії
21/04/2017 - 13:29 Подесення в історії України: історико-археологічний аспект
21/04/2017 - 10:19 Більське городище – місто Гелон Геродота
20/04/2017 - 10:38 Художня та епістолярна спадщина Ярослава Стельмаха: наукове та редакційне опрацювання
20/04/2017 - 10:13 Розробка і створення програмного комплексу онлайн-видання «Іван Франко. Тексти. Листи»
19/04/2017 - 22:58 Найдавніші палеолітичні стоянки України в контексті початкової колонізації Європи
14/04/2017 - 11:37 Роль органів влади Російської імперії та Другої Речі Посполитої у суспільно-політичному та соціально-економічному житті Волині у 1900-1939 рр.: порівняльний аналіз минулого і сучасності
13/04/2017 - 13:53 Національна політика іноземних держав на західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): практика, досвід, уроки для сучасності
12/04/2017 - 21:47 Літературне Криворіжжя як культурно-етнографічний феномен
31/03/2017 - 16:29 Кордони та територіальні конфлікти в українсько-російських відносинах: історичний зріз, сучасні реалії
Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
05/05/2017 - 02:04 Механізми терапевтичної дії in vivo нового протипухлинного антибіотика ландоміцину А
04/05/2017 - 23:59 Доклінічне дослідження нових нанорозмірних систем на основі фулерену С60 для доставки традиційних та експериментальних протипухлинних препаратів в клітини-мішені
04/05/2017 - 13:04 Керування структурою точкових дефектів оксидних і халькогенідних сцинтиляторів для оптимізації їх оптичних та електричних характеристик