Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
04/05/2017 - 09:20 МОЛЕКУЛЯРНИЙ ДИЗАЙН ТА СИНТЕЗ ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ЗОНДІВ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ КОМПЛЕКСІВ
04/05/2017 - 08:37 Подальший розвиток методу Боголюбова скороченого опису нерівноважних процесів і деякі його застосування
03/05/2017 - 21:17 Підтримка прийняття рішень при інвестуванні сільськогосподарських проектів
03/05/2017 - 16:30 (українською мовою) Нові імідазо[1,2-a]азепіни та імідазо[1,2-b][1,3]тіазини - потенційні протизапальні та аналгезуючі речовини
03/05/2017 - 15:59 Актуальний стан та шляхи трансформації іхтіофауни басейнів річок Прут, Сірет та Дністер в межах України за глобальних змін клімату та перспективи реінтродукції аборигенних, раритетних видів риб.
03/05/2017 - 01:43 Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції
02/05/2017 - 18:44 Електромагнітна інженерія резонансних мікро і нано антен та сенсорів для новітніх застосувань у фотоніці та плазмоніці
02/05/2017 - 16:55 Сингулярні оптичні поля для кодування і передачі інформації
01/05/2017 - 01:48 Збереження природно-ресурсного потенціалу та забезпечення безпеки держави: економіка, інтелектуалізація, інновації
29/04/2017 - 19:59 Прогноз небезпечних метеорологічних явищ над Україною в умовах кліматичних змін
29/04/2017 - 15:42 ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР ЗА ЗМІНИ КЛІМАТУ
28/04/2017 - 23:49 Розробка теплоутилізаційної системи із "нульовими" викидами в атмосферу для ефективної роботи газових електростанцій на сміттєзвалищах
28/04/2017 - 19:01 Роль шарнірної ділянки молекули фібрину в процесі полімеризації і формуванні каркасу тромбу. Антитромботична дія синтетичних пептидів – аналогів компонентів шарнірної ділянки.
28/04/2017 - 17:31 Прогнозування активності фітопатогенів сосни звичайної в лісових екосистемах Західного та Малого Полісся внаслідок кліматичних змін
28/04/2017 - 16:36 Статистична теорія низькотемпературних фермі- та бозе-систем у зовнішніх та самоузгоджених полях
28/04/2017 - 16:21 Вплив зміни клімату на соціально- економічні трансформації водоземлекористування на сільських територіях Полісся
28/04/2017 - 15:41 Інтелектуальна система управління роботою машинно-тракторних агрегатів на базі електротрактора
28/04/2017 - 12:54 Розробка методів та моделей оцінювання і врахування ризиків у водному господарстві в умовах кліматичних змін
28/04/2017 - 12:53 Вплив змін клімату на комплекс практично важливих видів комах (шкідників та ентомофагів) в умовах Степової зони України (сучасний стан та потенційні зміни їх різноманіття та значення)
28/04/2017 - 12:46 Особливості росту мікро – та нановолокон SiC на різних підкладках та їх використання для створення нових конкурентоздатних нанокомпозитних матеріалів на полімерній та графітовій основах