Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
16/02/2016 - 14:52 Визначення вібродіагностичних критеріїв наявності локальних експлуатаційних пошкоджень регулярних систем та їх складових
16/02/2016 - 14:07 Дослідження самоакомодованої нано-двійникової структури в нестехіометричному Ti75.5Sn24.5 та вплив легуючих елементів Zr, Al, Si, Ni на мартенситне перетворення і механічну поведінку
16/02/2016 - 13:33 Гіперкомплексні методи дослідження рівнянь математичної фізики
16/02/2016 - 12:22 Нітрогеновмісні анельовані системи тіофену: розробка високоефективних та екологічно дружніх методів синтезу та пошук протиракових препаратів на їх основі
16/02/2016 - 12:19 Дослідження гідродинаміки, тепломасообміну та розроблення екологічнобезпечної та енергозберігаючої технології сушіння зерна злакових культур фільтраційним методом
16/02/2016 - 05:22 Особливості становлення української національної свідомості у ХІХ ст. як передумови сучасного стану політичної культури України
16/02/2016 - 04:13 Контр-роторний вертикально-осьовий вітродвигун теплогенератор
16/02/2016 - 01:59 Стратегічні пріоритети промислової політики України в аспекті стабілізації індустріального потенціалу Донбасу
15/02/2016 - 23:54 Архіви Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ УНР: внутрішньополітичні документи з історії України (1917-1920 роки)
15/02/2016 - 19:23 Синтез нових похідних хінонів та хіноксалінів. Дослідження їх протипухлинної активності
15/02/2016 - 18:43 Організаційно-економічні засади забезпечення конвергенції регіонального розвитку в умовах еколого-економічних флуктуацій
15/02/2016 - 18:29 Визначення експертних груп для наукової та технічної експертизи на основі аналізу баз даних наукових публікацій
15/02/2016 - 18:12 Нанорозмірні ефекти в процесах формування композитів оксидних нанокристалів з кон’югованими полімерними матрицями як нових сенсорних середовищ
15/02/2016 - 17:02 Розробка синергічних композицій гербіцидів для ефективного захисту посівів та попередження виникнення резистентних біотипів бур’янів
15/02/2016 - 13:41 Прогностичне моделювання руслових процесів та стоку наносів рівнинних річок для практичних цілей
15/02/2016 - 13:05 Вплив процесів грануляризації на фізичні властивості плівкових матеріалів на основі магнітних та благородних металів
15/02/2016 - 12:12 Прикладні рішення комплексного активного впливу на втрати електроенергії та її якість у розподільчих електромережах України
14/02/2016 - 23:07 Імплантаційні кальційфосфатні біорезорбційні матеріали для кісткової інженерії
14/02/2016 - 20:39 Розробка нових противірусних препаратів та вивчення особливостей їх застосування в умовах змішаних інфекцій.
14/02/2016 - 18:09 Синтез та дослідження наноструктурованих композиційних іонітів для вилучення токсичних компонентів із розчинів технологічного походження