Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
27/04/2017 - 10:00 Нові плейотропні ефекти активних фармацевтичних інгредієнтів для лікування нейродегенеративних захворювань.
27/04/2017 - 08:49 Молекулярний дизайн, синтез та біологічні дослідження гетарилкаліксаренів з гіпоглікемічною активністю
27/04/2017 - 08:42 Дослідження закономірностей механічної поведінки сплавів з ефектом пам’яті форми з урахуванням режимів навантаження та дії водню
27/04/2017 - 08:28 Дослідження моделей урахування впливу Сонця та метеорної речовини на зміни клімату та навколишнє природне середовище як головних постійно діючих природних чинників космічної погоди на Землі та на відстані
27/04/2017 - 07:19 Мінливість видового складу вірусів економічно важливих сільськогосподарських культур за умов змін клімату та визначення механізмів стійкості сортів до стресових чинників
27/04/2017 - 07:17 Адаптивний потенціал нових біоенергетичних культур в умовах кліматичних змін та екологічних обмежень
27/04/2017 - 07:13 Формування впорядкованих мікро/наноструктур в оксидно-полімерно-вуглецевих композитах та їх фізичні властивості
27/04/2017 - 03:52 Реакція мегафауни на кліматичні зміни на півдні Східної Європи в середньому та пізньому плейстоцені
27/04/2017 - 02:32 Функціонально-орієнтований синтез та фармакологічні характеристики ефективних протипухлинних сполук платинових металів та міді на основі гетероциклічних гідразидів
26/04/2017 - 23:23 Наноструктуровані надпровідні гетероструктури з гібридними бар'єрами для генерації та реєстрації випромінювання субтерагерцового діапазону частот
26/04/2017 - 23:19 Раціональний дизайн інгібіторів мускаринових рецепторів ацетилхоліну як потенційних компонентів комбінованої терапії СOPD та астми
26/04/2017 - 22:26 Антибактеріальна активність комбінованого застосування фітопрепаратів та пробіотиків для корекції мікробіоти ротової порожнини
26/04/2017 - 21:33 Спрямований пошук протизапальних агентів серед конденсованих та спіро-конденсованих похідних хіназоліну.
26/04/2017 - 20:53 Вплив змін клімату на біотичні взаємодії прісноводних молюсків як чинник формування паразитологічної ситуації у різнотипних водних об’єктах Житомирського Полісся
26/04/2017 - 20:43 Керування структурою точкових дефектів оксидних і халькогенідних сцинтиляторів для оптимізації їх оптичних та електричних характеристик
26/04/2017 - 20:12 Дослідження закономірностей впливу наночастинок діоксиду церію та електромагнітного випромінювання оптичного діапазону спектра на процеси резорбції та регенерації біоімплантатів
26/04/2017 - 20:00 Дослідження закономірностей впливу наночастинок діоксиду церію та електромагнітного випромінювання оптичного діапазону спектру на процеси резорбції та регенерації біоімплантатів
26/04/2017 - 19:41 Використаннятехнології інтенсивної пластичної деформації для створення струмопровідних полімерних нанокомпозитів з покращеними механічними характеристиками
26/04/2017 - 19:38 Популяційно-генетичний аналіз впливу змін клімату на інвазійність адвентивних рослин в Степовому Придніпров’ї.
26/04/2017 - 19:04 Вуглецепоглинальна та киснетвірна роль лісових насаджень Львівської області в умовах змін клімату