Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
26/04/2017 - 18:51 Децентралізація управління природними ресурсами в умовах змін клімату
26/04/2017 - 18:39 Управління ґрунтотворними процесами сірих лісових ґрунтів альтернативними й традиційними системами удобрення в короткоротаційних сівозмінах
26/04/2017 - 18:07 Синергетичні сенсорні матриці та енергоємні матеріали: синтез і застосування
26/04/2017 - 17:57 Розробка новітніх інгібіторів зсідання крові на основі фармакологічних агентів, що інгібують ензиматичну активність тромбіну та фактору Ха
26/04/2017 - 17:35 Оцінка впливу кліматогенних змін на структуру та динаміку екосистем Прут-Дністерського межиріччя
26/04/2017 - 17:14 Біологічно активний представник вуглецевих наноструктур фулерен С60 як перспективний регулятор біосинтезу оксиду азоту в мітохондріях
26/04/2017 - 17:01 Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням
26/04/2017 - 16:34 ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ
26/04/2017 - 16:13 Нові поверхнево-плазмонні композитні матеріали для підвищення ефективності фотоперетворювачів
26/04/2017 - 16:01 СТВОРЕННЯ ІМУНОБІОТИКІВ НА ОСНОВІ ЛАКТОБАЦИЛ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ХВОРОБ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ
26/04/2017 - 15:48 Прогнозування деградації ґрунтів методами ДЗЗ/ГІС технологій
26/04/2017 - 15:14 Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу в інтересах сільського господарства
26/04/2017 - 15:12 Розробка методики одержання нано- та мікро-композитів Cu/Cu 2O та Cu2O/Cu типу ядро-оболонка методом електроерозійного диспергування
26/04/2017 - 14:53 Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу в інтересах сільського господарства
26/04/2017 - 14:14 Розробити і вивчити дію новостворених комплексів антибіотиків у складі полімерних транспортерів для біомедичних цілей
26/04/2017 - 14:08 Розробка моделей емісії вуглецю внаслідок деструкції деревного детриту в лісових екосистемах
26/04/2017 - 14:00 Високоефективні фотоемісійні матеріали на основі металевих систем сплавів з нанокластеризованою структурою для новітніх яскравісних інжекторів електронів
26/04/2017 - 13:22 Дослідження закономірностей формування плівок ZnSe з лужних електролітів для багатошарових напівпровідникових систем приладів оптоелектроніки
26/04/2017 - 13:05 Реєстрація електромагнітного випромінювання за допомогою наноелектронних мемристорних гетероструктур
26/04/2017 - 12:40 Електромагнітні процеси у речовині при енергіях, які є досяжними на прискорювачах ЦЕРН