Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф80
Дата публікації Назва запиту
06/09/2017 - 00:20 Cучасні інтегровані моделюючі засоби для прогнозування повеней і управління водними ресурсами для великої річкової системи з водосховищами: розробка і впровадження для р.Дніпро
05/09/2017 - 15:50 Розсіяння терагерцевих хвиль на періодичних структурах з графена: розробка потужних чисельних розв’язків та застосування у мета матеріалах та лазерах
05/09/2017 - 13:29 ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХАРЧОВИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПАТОГЕНІВ
04/09/2017 - 16:05 Органіко- неорганічні гібридні кристали для перетворення ближнього інфрачервоного світла до видимого.
04/09/2017 - 15:14 Явища склування зарядів в теплових властивостях низьковимірних органічних провідних кристалів
04/09/2017 - 01:23 Японсько-Українська інтернет платформа для низькочастотної Радіоастрономії
03/09/2017 - 21:00 Розробка методології підтримки прийняття рішень про заходи із захисту здоров’я у випадку радіологічної надзвичайної ситуації
02/09/2017 - 19:30 Розробка моделі опромінення щитоподібної залози in utero радіоізотопами йоду
01/09/2017 - 13:29 Дослідження регенерації травмованого периферійного нерва за умов застосування пористої хітозан-сілоксанової мембрани та ниткодібних кристалів кремнію
31/08/2017 - 20:11 Формалізація моделей програм та методи верифікації в системі MIZAR
31/08/2017 - 17:31 Формування діодних структур на основі Cd(Zn)Te лазерними та іонно-плазмовими методами для детекторів рентгенівського і гамма випромінювання з високою роздільною здатністю і стабільними параметрами
29/08/2017 - 15:49 Моделювання поведінки компонентів, що контактуватимуть з плазмою у повністю вольфрамових термоядерних пристроях та ІТЕР.
18/08/2017 - 16:24 Підсилена плазмонами фотопольова емісія з напівпровідникових нанокристалів
07/08/2017 - 13:39 Посттранскрипційні модифікації тРНК як регулятори первинного й вторинного метаболізму в актинобактерій
10/07/2017 - 10:49 иии
23/06/2017 - 14:49 ибиби
Назва конкурсу: Запит Ф79
Дата публікації Назва запиту
06/07/2017 - 19:18 Розробка системи вимірювання просторового розподілу дози випромінювання на базі новітніх металевих мікродетекторів
06/07/2017 - 12:55 Розробка гібридної детекторної панелі для фазоконтрастної рентгенографії
05/07/2017 - 18:54 Створення ефективної системи колективного використання універсальної тестової платформи для досліджень і розробки сучасних детектуючих систем іонізуючого випромінювання
04/07/2017 - 21:15 Нові сцинтиляційні композиційні детектори для медичної рентгенівської діагностики