Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф79
Дата публікації Назва запиту
04/07/2017 - 12:15 Спектрометрична детектуюча система та методика вимірювання щільності потоку теплових нейтронів для застосування в ядерної фізиці і медичних прикладеннях
20/06/2017 - 12:29 Розробка на основі антропометричних фантомів системи підвищення якості лікування онкологічних захворювань з використанням джерел іонізуючого випромінювання та контролю і гарантування цієї якості
Назва конкурсу: Запит Ф78
Дата публікації Назва запиту
20/09/2017 - 15:06 Аналітичні моделі скірміонів у антиферомагнетиках зі взаємодією Дзялошинського–Морія
20/09/2017 - 14:27 Розробка методів розв'язування крайових задач для еволюційних рівнянь, які моделюють фізико-технічні та біологічні задачі
20/09/2017 - 13:18 Інноваційні підходи до формування економічної безпеки промислового підприємства
20/09/2017 - 11:43 Проектне управління сталим місцевим розвитком в умовах децентралізації
20/09/2017 - 10:51 Нова фізика та хімія трансуранових, надважких елементів і нові технології лазерного поділення ізотопів та синтезу нових нуклідів, елементів періодичної таблиці
20/09/2017 - 06:31 Вдосконалення конструкції та промислова апробація приладу для експрес-контролю якості газу
20/09/2017 - 00:32 Досягнення соціо-еколого-економічної безпеки держави завдяки ефективному використанню ресурсів біорізноманіття: інноватика й інтелектуалізація
19/09/2017 - 19:28 Інтегрований просторовий розвиток України (методологія та практика забезпечення на прикладі модельних регіонів)
19/09/2017 - 16:53 Наукові основи використання пробіотичних бактерій та молочно-рослинних систем з радіопротекторними властивостями у технологіях харчових продуктів для військовослужбовців
19/09/2017 - 15:01 Науково-технічні основи реалізації концепції бережливого виробництва у процесах автоматизованого розкрою пиломатеріалів
19/09/2017 - 13:45 Визначення мінерального і хімічного складу мінералів ніобію і танталу (як стратегічної сировини) в кристалічних породах України
19/09/2017 - 12:49 Реєстрація метаболітів лікарських рослин із використанням рідкокристалічного середовища оптичних біологічних сенсорів.
19/09/2017 - 12:31 Методи та технології управління трафіком із забезпеченням відмовостійкості та безпеки інфокомунікаційних мереж
19/09/2017 - 12:26 Клонування та експресія асоційованих з аутоімунними захворюваннями рекомбінантних антигенів як маркерів патологічних процесів
19/09/2017 - 11:15 Створення нанокомпозитних матеріалів на основі координаційних полімерів — нового покоління каталізаторів для синтезу біологічно-активних карбонових кислот
19/09/2017 - 09:30 Фрактодіагностичний метод урахування неоднорідності структури титанових сплавів підданих динамічному нерівноважному деформуванню, як засіб оптимізації режимів підвищення тримкості пластин бронежилетів.
18/09/2017 - 23:34 Розробка нових ефективних протипухлинних, антиметастатичних та антибактеріальних об’єктів медичного призначення на основі координаційних сполук Pd, Pt та Ag з похідними тіосечовини та гідроксамових кислот
18/09/2017 - 21:59 Правові засади судової медіації в умовах здійснення судової реформи в Україні