Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф74
Дата публікації Назва запиту
20/09/2016 - 06:23 Визначення нейротоксичного впливу імплантації нитковидних мікро - та нано-кристалів кремнію
20/09/2016 - 02:10 Оптичні та нелінійно оптичні дослідження нанокомпозитних матеріалів, інтеркальованих твердотільними та рідкокристалічними наносубстанціями
20/09/2016 - 01:37 Розробка критеріїв оцінки рівня бережливості технологічних потоків розкрою пиломатеріалів на етапах їх проектування і експлуатації
19/09/2016 - 22:18 Стратегія державного регулювання розвитку інвестиційного ринку України
19/09/2016 - 19:57 Теоретичні засади та новітні методи оцінювання біопродуктивності лісових екосистем за умов змін клімату
19/09/2016 - 19:39 Імуногенні властивості навантажених антигеном носіїв на основі полі(лактид-ко-гліколіду) для пероральної імунізації
19/09/2016 - 15:24 Фізико-хімічні засади створення нових нанопористих та композитних матеріалів на основі нітриду вуглецю – каталізаторів синтезу біологічно активних речовин для фармацевтики
19/09/2016 - 14:00 Вплив протеазаактивованих рецепторів на патогенез поведінкових розладів при епілепсії.
19/09/2016 - 13:47 Структурно-енергетичні та таутомерно-конформаційні властивості всеможливих пар нуклеотидних основ: комплексне квантово-хімічне дослідження
19/09/2016 - 12:33 Інтегральна оцінка економічної безпеки об'єднаних територіальних громад
19/09/2016 - 11:39 Екологічне миробудівництво як основа формування моделі сталого розвитку територіальних громад
19/09/2016 - 11:31 Формування міжнародно-політичної суб’єктності спільнот, що постають в процесі економічної інтеграції (на прикладі Європейського Союзу)
19/09/2016 - 08:28 Особливості викликаної мозкової активності людини в умовах зупинки і переключення моторних програм маніпуляторних рухів.
19/09/2016 - 02:00 Популяційне моделювання масових видів страхування на суперкомпьютері
19/09/2016 - 01:58 Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі (приклад Харкова)
19/09/2016 - 01:42 Симетричний аналіз діагональних границь дискретних структур
19/09/2016 - 00:43 Нові інформаційні оператори в цифровій обробці сигналів
19/09/2016 - 00:05 Формування стратегії інноваційного розвитку України на основі енергозбереження
18/09/2016 - 23:18 Модифіковані функціональні середовища на основі наноструктурованих стекол та кераміки для широких приладних застосувань
18/09/2016 - 23:08 моніторинг українсько-російських взаємних образів в медіа в умовах гібридного конфлікту