Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
26/04/2017 - 11:01 Елементарні процеси взаємодії фотонів, електронів та іонів зі складними атомами в низькотемпературній плазмі
26/04/2017 - 10:57 Лазерний синтез кластерно-композитних матеріалів для нанофотоніки
26/04/2017 - 10:21 Механізм стабілізації геному рослин із зони ЧАЕС як основа біотехнологічних процесів підвищення стійкості сільськогосподарських культур
26/04/2017 - 10:17 Нові антидіабетичні функціональні харчові продукти на основі лікарських рослин
26/04/2017 - 09:53 Протон-чутливі іонні канали у якості фармакологічної мішені у лікуванні епілепсії
26/04/2017 - 09:47 Отримання біологічно активних речовин з Phallus impudicus, що виявляють протипухлинну дію
26/04/2017 - 09:47 МОДЕЛЮВАННЯ ЯКІСНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ БАСЕЙНУ р. ПРУТ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ТА АНТРОПОГЕННИХ ІМПАКТІВ
26/04/2017 - 07:13 Низькотемпературні сцинтиляційні болометри для нейтринних експериментів
26/04/2017 - 01:04 Теоретичне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції
25/04/2017 - 23:41 Наукове обґрунтування ефективного використання рибогосподарських водних об’єктів та отримання високоякісної рибної продукції з метою зростання добробуту населення
25/04/2017 - 23:15 Механізм стабілізації геному рослин із зони ЧАЕС як основа біотехнологічних процесів підвищення стійкості сільськогосподарських культур
25/04/2017 - 22:58 Розробка лантаноїдовмісних люмінофорів на основі хелатуючих фосфориловмісних лігандів для нових функціональних матеріалів
25/04/2017 - 22:07 Вплив наночастинок металів на продукцію астаксантину мікроводоростями
25/04/2017 - 21:54 Агроекологічна оцінка стану відновленого агрофітоценозу за нульового обробітку ґрунту, прямого всівання багаторічних бобових трав і застосування різних доз азотного удобрення
25/04/2017 - 21:47 Наноплівки з локалізованими впорядкованими магнітними наночастками як перспективний матеріал для магнітооптичного запису інформації
25/04/2017 - 21:10 Кореляційні залежності властивостей високоточних ахроматичних та суперахроматичних хвильових пластин істинно нульового порядку
25/04/2017 - 20:56 Отримання сучасних біоактивних покриттів на основі гідроксиапатиту для дентальних імплантантів
25/04/2017 - 20:49 Лікування хронічного запального болю за допомогою новітніх модуляторів глутаматних рецепторів
25/04/2017 - 20:27 Нові функціональні феримагнітні матеріали зі структурою шпінелі та гранату і композиційні структури на їх основі для керування електромагнітним випромінюванням надвисокочастотного і оптичного діапазонів
25/04/2017 - 20:22 Кінетика рентгенолюмінесценції та рентгенопровідності