Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф74
Дата публікації Назва запиту
18/09/2016 - 22:22 Розвиток інноваційних механізмів збереження та використання людського потенціалу в умовах модернізації суспільних відносин в Україні
18/09/2016 - 21:19 Розробка економіко-правового механізму взаємодії суб’єктів перевізної діяльності та колійної інфраструктури залізничного транспорту (Лібералізація доступу)
18/09/2016 - 21:09 Урахування структурно-механічної неоднорідності, при оцінюванні технічного стану зварних швів магістральних газопроводів за підходами фізичної мезомеханіки
18/09/2016 - 20:33 Індивідуалізація фізичної підготовки, медичного контролю і реабілітації спортсменів високої кваліфікації на основі створення їхніх молекулярно-генетичних паспортів
18/09/2016 - 19:14 Розробка методологічних засад контролю та мінімізації ризиків поширення паразитарних хвороб людини, що передаються через воду та гідробіонтів
17/09/2016 - 23:18 Механізми та інструменти вирівнювання критичних просторово-структурних деформацій соціально-економічної безпеки в контексті інтеграції України до ЄС
17/09/2016 - 12:51 БАГАТОПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНОЇ ТОМОГРАФІЇ ОПТИЧНО-АНІЗОТРОПНИХ ШАРІВ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН І РІДИН
16/09/2016 - 17:11 Прогнозування перспективних напрямів соціально-економічного розвитку прикордонних територій країни на основі аналізу та оцінки реалізації потенціалу транскордонних регіонів України та ЄС
16/09/2016 - 15:52 Методи аналізу та розпізнавання дискретних об'єктів. Комп'ютерні методи діагностики захворювань.
16/09/2016 - 11:59 Розробка та апробація економіко-математичної моделі регулювання природно-ресурсних конфліктів в Україні
16/09/2016 - 09:44 Розробка багатокомпонентних моделей антикризового регулювання соціально-економічного розвитку: гуманістично-ноосферна концепція постіндустріального поступу
16/09/2016 - 09:17 Розробка вакуумно-випарного термотрансформатора для системи охолодження ТЕС і АЕС
15/09/2016 - 22:59 Автоматно-алгебраїчні моделі та методи аналізу, перетворення та захисту інформації
15/09/2016 - 22:26 Соціологічна діагностика процесів соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні
15/09/2016 - 19:39 Когерентна система технологій перезавантаження банківського сектору України
15/09/2016 - 17:24 Реакція вікових дібров мегаполіса на кліматичні зміни на прикладі біотопів Києва
15/09/2016 - 13:57 Українсько-польські відносини у роки Другої світової війни: між конфліктами і спробами примирення
15/09/2016 - 10:00 Оцінка структури та біорізноманіття мікробного метагеному чорнозему типового та дослідження його функціональних особливостей
15/09/2016 - 09:27 Розроблення та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для автономних роботизованих броньованих колісних та гусеничних машин
14/09/2016 - 17:37 Визначення фундаментальних закономірностей формування оптичних та люмінесцентних властивостей наночастинок ZnSe, легованих домішками перехідних елементів