Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф78
Дата публікації Назва запиту
18/09/2017 - 21:53 Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції
18/09/2017 - 21:49 Розробка нових ефективних протипухлинних, антиметастатичних та антибактеріальних об’єктів медичного призначення на основі координаційних сполук Pd, Pt та Ag з похідними тіосечовини та гідроксамових кислот
18/09/2017 - 18:54 Розроблення методології реалізації технологічних процесів при транспортуванні газу в стиснутому стані морськими акваторіями
18/09/2017 - 16:54 Оптимізація застосування процесуального законодавства України в контексті концепції перехідного правосуддя
18/09/2017 - 13:28 Фундаментальна теорія математичного моделювання, опрацювання, комп’ютерної симуляції сигналів циклічної структури та її застосування в інтелектуалізованих системах
18/09/2017 - 10:19 Формування політичної культури українського селянства Наддніпрянщини в період революційної трансформації суспільства (1902 р. – лютий 1917 р.)
18/09/2017 - 02:29 Розробка нових ефективних об’єктів медичного призначення на основі координаційних сполук Pd, Pt та Ag з похідними тіосечовин та гідроксамових кислот з протипухлинною, антиметастатичною та антибактеріальною активністю
18/09/2017 - 02:21 Розробка нових ефективних об’єктів медичного призначення на основі координаційних сполук Pd, Pt та Ag з похідними тіосечовин та гідроксамових кислот з протипухлинною, антиметастатичною та антибактеріальною активністю
18/09/2017 - 02:21 Розробка нових ефективних об’єктів медичного призначення на основі координаційних сполук Pd, Pt та Ag з похідними тіосечовин та гідроксамових кислот з протипухлинною, антиметастатичною та антибактеріальною активністю
18/09/2017 - 01:50 Розробка нових ефективних об’єктів медичного призначення на основі координаційних сполук Pd, Pt та Ag з похідними тіосечовин та гідроксамових кислот з протипухлинною, антиметастатичною та антибактеріальною активністю
17/09/2017 - 23:26 Асимптотичні солітоноподібні розв'язки рівнянь інтегровного типу з сингулярним збуренням і змінними коефіцієнтами
17/09/2017 - 21:25 Математичне та комп’ютерне моделювання при визначенні механічних характеристик волокнистого композиту
17/09/2017 - 20:57 Інформаційно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із хімічним забрудненням поверхневих водних об’єктів в зонах спостереження АЕС України
17/09/2017 - 17:47 Розроблення наукових засад управління паводками в Карпатському регіоні України
16/09/2017 - 19:17 Сучасні соціо-еколого-економічні інновації як точка росту національної економіки в умовах фінансової нестабільності та євроінтеграції
16/09/2017 - 10:07 Розробка та дослідження нових органічних композитних електродних матеріалів
15/09/2017 - 22:47 Дослідження структурних змін внутрішніх органів, викликаних застосуванням стовбурових клітин при лікуванні поліорганної недостатності.
15/09/2017 - 18:06 Розробка концепції завершення земельної реформи в Україні на засадах соціального змісту права власності на землю
15/09/2017 - 15:42 Нова біологічна модель для нейротоксикологічних досліджень фосфорорганічних сполук
14/09/2017 - 21:57 Вплив інтернет-маркетингових комунікацій на розвиток циркулярної економіки в Україні