Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
25/04/2017 - 08:42 Детектори випромінювання мікрохвильового та терагерцового діапазону частот на основі новітніх функціональних спінтронних матеріалів
25/04/2017 - 08:19 Вплив просторової неоднорідності та залежних від часу збурень на властивості надпровідних контактів
25/04/2017 - 07:54 Інформаційні технології прогнозування погоди для сільського господарства
25/04/2017 - 07:44 Механізми люмінесценції кріогенних сцинтиляційних кристалів Li2MoO4 і ZnSe.
25/04/2017 - 07:43 Отримання епітаксійних гетеросистем ITO-GeSn-Si та вивчення механізмів керування їх зонною структурою для ефективного перетворення в ІЧ діапазоні
25/04/2017 - 03:35 Пошук нових біологічно активних похідних і метаболітів тіаміну, перспективних для використання в лікуванні кардіологічних і нейродегенеративних патологій
25/04/2017 - 00:31 Фотоелектронні процеси в нових кремнієвих і металооксидних наноматеріалах та розроблення сенсорів на їх основі
25/04/2017 - 00:27 Уніфікований метод дослідження ex vivo властивостей біоматеріалів для інженерії кісткової тканини
25/04/2017 - 00:11 Ефекти пам'яті в легованих "high-k" діелектриках
24/04/2017 - 23:31 Сучасний стан та перспективи існування опрісненого лиману південно-західного Причорномор’я в умовах глобальних кліматичних змін
24/04/2017 - 17:28 Нові оптичні матеріали на основі нанорозмірного оксиду алюмінію, легованого іонами 3d-елементів (Cr3+, Mn4+).
24/04/2017 - 17:26 Розробка фізичних принципів технології виготовлення плівок широкозонного кремнію для сонячних батарей на основі ефекту нано-кристалізації аморфного кремнію, індукованої оловом.
24/04/2017 - 17:15 Кон’югати тритерпеноїдів лупанової низки з нітрогеновмісними гетероциклами як потенційні засоби подолання множинної лікарської резистентності у хіміотерапії онкозахворювань
24/04/2017 - 15:51 Розробка нових матеріалів на основі склокерамік з оксидними нанокристалами для лазерної техніки
24/04/2017 - 14:49 Оптимізація параметрів динамічних процесів реакційної пайки матеріалів з високою теплопровідністю в умовах різких градієнтів температур
24/04/2017 - 14:21 Застосування деформації кристалічного поля для керування спектральним діапазоном люмінесценції іонів хрому та заліза в активних середовищах AIIBVI для ІЧ лазерів
24/04/2017 - 13:02 Функціональні матеріали на основі наноструктур кремнію для емісійної електроніки
24/04/2017 - 12:58 Розроблення інтегрованих органічних електроних пристроїв на базі системи органічний фотодетектор - органічні світлодіоди для візуалізації ближнього інфрачервоного випромінювання.
24/04/2017 - 12:51 Дослідження протипухлинних властивостей біологічно-активних речовин цитокінінової природи з міцеліальної біомаси базидієвих грибів.
24/04/2017 - 11:59 Гетероструктурні елементи на основі товстих плівок Cd1-xZnxTe для детекторів жорсткого випромінювання та фотодетекторів.