Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
25/04/2017 - 20:22 Кінетика рентгенолюмінесценції та рентгенопровідності
25/04/2017 - 19:04 Вплив змін клімату на середовище існування популяцій раритетних видів рослин високогір'я Українських Карпат
25/04/2017 - 18:29 Розробка і дослідження наноструктурованих оптичних середовищ і аморфних надграток для одноступеневого виготовлення високоефективних елементів голографії та нанооптики
25/04/2017 - 17:10 Створення науково-методичних основ забезпечення живучості мережевих систем обміну інформацією в умовах зовнішнього впливу потужного НВЧ випромінювання
25/04/2017 - 16:59 Дослідження високопорогових фотоядерних реакцій на середніх ядрах
25/04/2017 - 16:55 Створення нових функціональних матеріалів шляхом модифікації та легування в процесі опромінення їх поверхонь потоками плазми
25/04/2017 - 15:57 Вивчити антиамілоїдогенний і протизапальний ефекти ліпосомної форми мікроРНК (miR-101) на експериментальних моделях хвороби Альцгеймера
25/04/2017 - 15:26 Сорбційно-сцинтиляційні матеріали з попереднім концентруванням ізотопів та їх використання для реєстрації іонізуючого випромінювання
25/04/2017 - 15:06 Фотосенсибілізація вуглецевих наноструктур модифікованих органічними pi-функціональними молекулами в ІЧ-області
25/04/2017 - 14:32 Радіаційно-стійкі детектори для фізики високих енергій
25/04/2017 - 14:27 Наближена оцінка спін-орбітального зв'язку молекулярних збуджених станів різної мультиплетності як інструмент для розробки нових органічних флуоресцентних матеріалів
25/04/2017 - 14:12 Синтез несиметричних похідних фульвалену для одержання нових функціональних матеріалів на основі провідних катіон-радикальних солей.
25/04/2017 - 13:22 Адсорбент для лікування інфікованих ран та опіків
25/04/2017 - 12:56 ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ ТІОСУЛЬФОНАТІВ І БІОСУРФАКТАНТІВ З АНТИМІКРОБНОЮ ТА АНТИВІРУСНОЮ АКТИВНОСТЯМИ
25/04/2017 - 12:56 Амідразони як перспективні системи для створення нових біологічно активних металовмісних та 1,2,4-триазолвмісних препаратів.
25/04/2017 - 12:03 Фундаментальні засади інженерії новітніх функціональних композиційних матеріалів на основі нітриду алюмінію для мікрохвильової електроніки
25/04/2017 - 11:50 Інноваційні інформаційні технології для забезпечення точного землеробства
25/04/2017 - 11:43 Концепція складних мереж у задачах квантової фізики та космології
25/04/2017 - 11:29 Нанолазери з керованою частотою випромінювання для прецизійних вимірювань часу та частоти
25/04/2017 - 11:16 Розробка способу синтезу легованих нанокристалів та гібридних наноструктур для керування їх випромінюванням