Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
27/04/2017 - 14:19 Новітні світлодіодні гетероструктури на основі наноструктур n-ZnO та епітаксійних шарів p-GaN для високоефективних ультрафіолетових джерел випромінювання та енергоощадних систем освітлення.
27/04/2017 - 14:16 Локалізація релятивістських частинок у зовнішніх полях
27/04/2017 - 13:54 Нові поліфункціоналізовані гібридні нанокомпозити для фотодинамічної хіміотерапії злоякісних пухлин
27/04/2017 - 13:33 Синтез та аналіз нових структурних аналогів аргініну та канаваніну як компонентів метаболічної протипухлинної терапії
27/04/2017 - 13:24 Система підтримки прийняття рішень щодо прогнозування продуктивності лісотвірних порід Українських Карпат
27/04/2017 - 13:21 Лазерно-стимульована трансформація структури і модифікація оптичних та фотоелектричних характеристик напівпровідникових кристалів на основі CdTe та формування інверсійних і варізонних шарів для фотосенсорів
27/04/2017 - 12:17 Розробка інформаційної технології управління процесами виробництва продукції рослинництва
27/04/2017 - 12:02 Виконати оцінку впливу змін клімату на вологозабезпечення рослин і розробити ГІС-систему управління зрошенням і водорегулюванням
27/04/2017 - 11:42 Одержання, структура та властивості четверних сполук Cu2ZnSiS4 та Cu2ZnGeS4 для тонкоплівкових сонячних елементів
27/04/2017 - 11:41 Високоефективні новітні фотонні системи на основі III-V і IV наноструктур для керування і детектування випромінювання у ближній та середній інфрачервоній області спектра
27/04/2017 - 11:34 Вплив зовнішніх факторів на спектральні властивості композитів із спіральною структурою для первинних перетворювачів сенсорів біологічних речовин
27/04/2017 - 11:07 Створення нових функціональних наноматеріалів і гетероструктур для опто- та фотоелектроніки на основі 2D халькогенідів індію
27/04/2017 - 10:34 Пошук нових ефективних антифунгальних агентів - дизайн, синтез та тестування
27/04/2017 - 10:26 Спрямований синтез нових 6- та 8-заміщених бензопіран-2-онів (кумаринів) та дослідження їх протимікробної активності
27/04/2017 - 10:00 Нові плейотропні ефекти активних фармацевтичних інгредієнтів для лікування нейродегенеративних захворювань.
27/04/2017 - 08:49 Молекулярний дизайн, синтез та біологічні дослідження гетарилкаліксаренів з гіпоглікемічною активністю
27/04/2017 - 08:42 Дослідження закономірностей механічної поведінки сплавів з ефектом пам’яті форми з урахуванням режимів навантаження та дії водню
27/04/2017 - 08:28 Дослідження моделей урахування впливу Сонця та метеорної речовини на зміни клімату та навколишнє природне середовище як головних постійно діючих природних чинників космічної погоди на Землі та на відстані
27/04/2017 - 07:19 Мінливість видового складу вірусів економічно важливих сільськогосподарських культур за умов змін клімату та визначення механізмів стійкості сортів до стресових чинників
27/04/2017 - 07:17 Адаптивний потенціал нових біоенергетичних культур в умовах кліматичних змін та екологічних обмежень