Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф75
Дата публікації Назва запиту
16/02/2017 - 22:39 Система індикаторів оцінювання інноваційного розвитку України
16/02/2017 - 21:48 Фізичні системи у квантованому просторі
16/02/2017 - 20:10 Спрямований синтез нових поліфункціональних похідних 1,2,4-триазолу, в якості аналітичних реагентів
16/02/2017 - 19:45 Економічно доступні гібридні будівлі близького до нуля споживання енергії для сільської місцевості
16/02/2017 - 18:22 Кореляційний аналіз сильної взаємодії між баріонами у зіткненнях важких іонів
16/02/2017 - 18:14 Комбіновані акумулятори теплової енергії на основі фазоперехідних акумулюючих матеріалів з наночастинками металів
16/02/2017 - 17:55 Аналіз морфогенетичної функції імунної системи під впливом біологічно активних речовин медичної п’явки
16/02/2017 - 17:31 Адаптивний потенціал зернових та бобових культур та його корекція нанорозмірними елементами мінерального живлення
16/02/2017 - 17:24 Дослідження впливу структурних перетворень на функціонування національної системи протидії доходів, отриманих нелегальним шляхом
16/02/2017 - 17:20 Методологія прогнозування зсувних процесів у м. Дніпро
16/02/2017 - 16:30 Магнітні наноструктури для систем термоелектронного керування
16/02/2017 - 15:59 Еколого-економічні засади формування стратегічних напрямів розвитку низьковуглецевого землекористування як запоруки стійкості до змін клімату
16/02/2017 - 15:48 Вплив постійної дії відвалів гірничорудної промисловості на розвиток небезпечних екзогенних геологічних процесів
16/02/2017 - 15:47 Стратегії професійної самореалізації у жінок
16/02/2017 - 15:28 Підприємництво без корупції – запорука майбутнього України
16/02/2017 - 15:22 Підприємництво без корупції – запорука майбутнього України
16/02/2017 - 14:53 Методи та засоби виявлення інформаційно-комунікаційних загроз у соціальних середовищах Інтернету
16/02/2017 - 14:31 Створення препаратів ессенціальних мікроелементів (купруму, цинку, мангану, феруму) на основі поліоксиетильованих N-похідних глутамінової кислоти для корегування раціону харчування тварин
16/02/2017 - 13:59 Сакральний простір українців другої половини ХХ ст.: трансформації регіонально-локальних та ритуально-обрядових практик
16/02/2017 - 13:52 Ендогенізація економічного зростання в Україні