Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
27/04/2017 - 03:52 Реакція мегафауни на кліматичні зміни на півдні Східної Європи в середньому та пізньому плейстоцені
27/04/2017 - 02:32 Функціонально-орієнтований синтез та фармакологічні характеристики ефективних протипухлинних сполук платинових металів та міді на основі гетероциклічних гідразидів
26/04/2017 - 23:23 Наноструктуровані надпровідні гетероструктури з гібридними бар'єрами для генерації та реєстрації випромінювання субтерагерцового діапазону частот
26/04/2017 - 23:19 Раціональний дизайн інгібіторів мускаринових рецепторів ацетилхоліну як потенційних компонентів комбінованої терапії СOPD та астми
26/04/2017 - 22:26 Антибактеріальна активність комбінованого застосування фітопрепаратів та пробіотиків для корекції мікробіоти ротової порожнини
26/04/2017 - 21:33 Спрямований пошук протизапальних агентів серед конденсованих та спіро-конденсованих похідних хіназоліну.
26/04/2017 - 20:53 Вплив змін клімату на біотичні взаємодії прісноводних молюсків як чинник формування паразитологічної ситуації у різнотипних водних об’єктах Житомирського Полісся
26/04/2017 - 20:43 Керування структурою точкових дефектів оксидних і халькогенідних сцинтиляторів для оптимізації їх оптичних та електричних характеристик
26/04/2017 - 20:12 Дослідження закономірностей впливу наночастинок діоксиду церію та електромагнітного випромінювання оптичного діапазону спектра на процеси резорбції та регенерації біоімплантатів
26/04/2017 - 20:00 Дослідження закономірностей впливу наночастинок діоксиду церію та електромагнітного випромінювання оптичного діапазону спектру на процеси резорбції та регенерації біоімплантатів
26/04/2017 - 19:41 Використаннятехнології інтенсивної пластичної деформації для створення струмопровідних полімерних нанокомпозитів з покращеними механічними характеристиками
26/04/2017 - 19:38 Популяційно-генетичний аналіз впливу змін клімату на інвазійність адвентивних рослин в Степовому Придніпров’ї.
26/04/2017 - 19:04 Вуглецепоглинальна та киснетвірна роль лісових насаджень Львівської області в умовах змін клімату
26/04/2017 - 18:51 Децентралізація управління природними ресурсами в умовах змін клімату
26/04/2017 - 18:39 Управління ґрунтотворними процесами сірих лісових ґрунтів альтернативними й традиційними системами удобрення в короткоротаційних сівозмінах
26/04/2017 - 18:07 Синергетичні сенсорні матриці та енергоємні матеріали: синтез і застосування
26/04/2017 - 17:57 Розробка новітніх інгібіторів зсідання крові на основі фармакологічних агентів, що інгібують ензиматичну активність тромбіну та фактору Ха
26/04/2017 - 17:35 Оцінка впливу кліматогенних змін на структуру та динаміку екосистем Прут-Дністерського межиріччя
26/04/2017 - 17:14 Біологічно активний представник вуглецевих наноструктур фулерен С60 як перспективний регулятор біосинтезу оксиду азоту в мітохондріях
26/04/2017 - 17:01 Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням