Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
27/04/2017 - 13:21 Лазерно-стимульована трансформація структури і модифікація оптичних та фотоелектричних характеристик напівпровідникових кристалів на основі CdTe та формування інверсійних і варізонних шарів для фотосенсорів
27/04/2017 - 12:17 Розробка інформаційної технології управління процесами виробництва продукції рослинництва
27/04/2017 - 12:02 Виконати оцінку впливу змін клімату на вологозабезпечення рослин і розробити ГІС-систему управління зрошенням і водорегулюванням
27/04/2017 - 11:42 Одержання, структура та властивості четверних сполук Cu2ZnSiS4 та Cu2ZnGeS4 для тонкоплівкових сонячних елементів
27/04/2017 - 11:41 Високоефективні новітні фотонні системи на основі III-V і IV наноструктур для керування і детектування випромінювання у ближній та середній інфрачервоній області спектра
27/04/2017 - 11:34 Вплив зовнішніх факторів на спектральні властивості композитів із спіральною структурою для первинних перетворювачів сенсорів біологічних речовин
27/04/2017 - 11:07 Створення нових функціональних наноматеріалів і гетероструктур для опто- та фотоелектроніки на основі 2D халькогенідів індію
27/04/2017 - 10:34 Пошук нових ефективних антифунгальних агентів - дизайн, синтез та тестування
27/04/2017 - 10:26 Спрямований синтез нових 6- та 8-заміщених бензопіран-2-онів (кумаринів) та дослідження їх протимікробної активності
27/04/2017 - 10:00 Нові плейотропні ефекти активних фармацевтичних інгредієнтів для лікування нейродегенеративних захворювань.
27/04/2017 - 08:49 Молекулярний дизайн, синтез та біологічні дослідження гетарилкаліксаренів з гіпоглікемічною активністю
27/04/2017 - 08:42 Дослідження закономірностей механічної поведінки сплавів з ефектом пам’яті форми з урахуванням режимів навантаження та дії водню
27/04/2017 - 08:28 Дослідження моделей урахування впливу Сонця та метеорної речовини на зміни клімату та навколишнє природне середовище як головних постійно діючих природних чинників космічної погоди на Землі та на відстані
27/04/2017 - 07:19 Мінливість видового складу вірусів економічно важливих сільськогосподарських культур за умов змін клімату та визначення механізмів стійкості сортів до стресових чинників
27/04/2017 - 07:17 Адаптивний потенціал нових біоенергетичних культур в умовах кліматичних змін та екологічних обмежень
27/04/2017 - 07:13 Формування впорядкованих мікро/наноструктур в оксидно-полімерно-вуглецевих композитах та їх фізичні властивості
27/04/2017 - 03:52 Реакція мегафауни на кліматичні зміни на півдні Східної Європи в середньому та пізньому плейстоцені
27/04/2017 - 02:32 Функціонально-орієнтований синтез та фармакологічні характеристики ефективних протипухлинних сполук платинових металів та міді на основі гетероциклічних гідразидів
26/04/2017 - 23:23 Наноструктуровані надпровідні гетероструктури з гібридними бар'єрами для генерації та реєстрації випромінювання субтерагерцового діапазону частот
26/04/2017 - 23:19 Раціональний дизайн інгібіторів мускаринових рецепторів ацетилхоліну як потенційних компонентів комбінованої терапії СOPD та астми