Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф78
Дата публікації Назва запиту
04/09/2017 - 23:29 Моделювання процесів сепарації багатокомпонентних гетерогенних систем
04/09/2017 - 16:26 Методологічні основи управління трансформацією регіональної економіки через стратегію нової індустріалізації в контексті забезпечення національної безпеки
04/09/2017 - 13:00 Світовий досвід управління банківськими ризиками в умовах кризи
02/09/2017 - 10:50 Коливальна спектроскопія кластерів води в наноструктурованих матеріалах
01/09/2017 - 08:28 Стратегія впровадження електронного голосування як складова демократизації політичної системи України
31/08/2017 - 12:43 Моделювання процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень для оптимізації проектних енергозберігаючих рішень
30/08/2017 - 10:16 Гомотопічні класи Бера та деякі аспекти теорії розмірності
30/08/2017 - 02:18 Багаторівневі варіаційні задачі
28/08/2017 - 18:57 Мотиваційні механізми управління енергозбереженням та розвитком відновлювальної енергетики
28/08/2017 - 15:05 Прямі й обернені задачі для лінійних та слабко нелінійних ультрапараболічних рівнянь
28/08/2017 - 11:49 ПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ ДІАЛІЗ ТА МІКРОБІОТА КИШКІВНИКА: РОЗРОБКА НОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПОДОВЖЕННЯ ВИЖИВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ТА МЕТОДУ
28/08/2017 - 09:21 Класифікаційні методи теорії наближень, теорії крайових задач та їх застосування для керування складними механічними системами
24/08/2017 - 19:32 Формування механізму управління ефективністю діяльності медичних установ в умовах реформування системи охорони здоров’я
21/08/2017 - 15:09 Стійкість притягуючих множин імпульсних динамічних систем
16/08/2017 - 13:40 Нові 4-азолідони як біологічно активні речовини та аналітичні реагенти
16/08/2017 - 12:45 Функціоналізація електротранспортних властивостей дефектного графену комбінуванням деформацій із модифікуванням мікроструктури
15/08/2017 - 20:20 Узгоджена обробка траєкторних вимірювань в системі контролю і аналізу космічної обстановки
12/08/2017 - 21:48 Регіон Буджак як цивілізаційний фронтир в античних та середньовічних джерелах
08/08/2017 - 19:34 Міста, що навчаються: нові можливості для розвитку освіти дорослих в Україні
05/08/2017 - 11:29 Розробка методів контролю мікробіологічних ризиків в харчових продуктах на основі молекулярного аналізу та комп’ютерного прогнозу