Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф75
Дата публікації Назва запиту
16/02/2017 - 13:52 Ендогенізація економічного зростання в Україні
16/02/2017 - 13:32 Розробка індивідуального підходу до лікування бронхіальної астми
16/02/2017 - 12:54 Вплив радіаційних та ростових дефектів на електрофізичні та емісійні властивості вуглецевих нанотрубок і створення на їх основі нанокомпозитів для практичного застосування
16/02/2017 - 12:48 Геометричні та аналітичні методи в теорії відображень
16/02/2017 - 12:25 Розробка експериментальних методів отримання надпоруватих наносистем на основі реалізації близькорівноважних умов конденсації
16/02/2017 - 12:22 Розробка прозорого покриття на основі Si-C-N для захисту оптичних приладів
16/02/2017 - 11:56 Механізми монетизації субсидій побутових споживачів енергетичних ресурсів
16/02/2017 - 11:51 Синтез суміші етилових та бутилових естерів жирних кислот алкогольною переестерифікацією рослинної олії
16/02/2017 - 10:34 Канторівські динамічні системи та їх класифікація
16/02/2017 - 09:53 Розроблення збалансованої системи показників управління внутрішніми комунікаціями підприємства як основи формування довгострокової стратегії розвитку в умовах мінливості ринку
16/02/2017 - 09:47 Лікувально-профілактична дія пробіотичних штамів мікроорганізмів при дієт-індукованому ожирінні
16/02/2017 - 03:53 Задачі з нелокальними умовами за часом для еволюційних рівнянь над полями дійсних та р-адичних чисел
15/02/2017 - 21:24 Репродуктивний потенціал інвазійних гідробіонтів водойм Придніпров’я та їх вплив на формування біопродуктивності
15/02/2017 - 21:05 Квантові обчислення та їх реалізація на основі спінових систем з різними типами взаємодії
15/02/2017 - 19:20 Вплив дефектів планарної текстури холестеричних рідких кристалів на характеристики їх лазерної генерації.
15/02/2017 - 18:39 Похідні тіаміну та його структурні аналоги як інгібітори холінестераз
15/02/2017 - 18:22 Вплив фізичних процесів на формування та властивості гранульованих сплавів на основі магнітних та благородних металів
15/02/2017 - 16:52 ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
15/02/2017 - 15:33 Дослідження оптичних спектрів комплексів рідкісноземельних іонів, що використовуються в якості зондів кристалографічного стану наночастинок
15/02/2017 - 15:32 Процеси квантової електродинаміки в інтенсивних силових полях