Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф75
Дата публікації Назва запиту
15/02/2017 - 13:37 Дослідження впливу токсичних металів: свинцю, хрому та ванадію на рослинну клітину
15/02/2017 - 13:06 Колекція культур мікроводоростей (HPDP) як основа формування дослідницьких інфраструктур Європи в контексті співпраці з українськими вченими
15/02/2017 - 02:55 Глобальна розв’язність та стійкість диференціально-алгебраїчних і диференціальних рівнянь, аналіз глобальної динаміки нелінійних електричних кіл
15/02/2017 - 00:22 Електрохімічний синтез наноструктурованих біметалевих каталітично активних електродів для паливних елементів
14/02/2017 - 23:58 Розробка стратегії спрямованого синтезу нових аналітичних реагентів на основі поліфункціональних похідних 1,2,4-триазолу
14/02/2017 - 20:39 Дослідження цифрових компонентів систем критичного застосування на можливий прояв прихованих несправностей
14/02/2017 - 19:37 Розробка нової методології прогнозування індивідуального ресурсу різноманітних по конструкції та призначенню технічних систем
14/02/2017 - 19:35 Формування мотиваційного механізму випереджаючого розвитку інтелектуального капіталу у системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
14/02/2017 - 18:04 Розробка редокс-активних матеріалів на основі нанокристалів оксидів з катіонами змінної валентності для контролю рівня активних форм кисню у живій клітині
14/02/2017 - 17:52 Оцінка, облік та комерційне використання інноваційної продукції як засіб підвищення інвестиційної привабливості галузі
14/02/2017 - 17:47 КОНВЕРГЕНЦІЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ҐРУНТУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
14/02/2017 - 17:18 Контактна взаємодія мікротекстурованих тіл з гідрофобними поверхнями за наявності рідинних містків у міжконтактних просвітах
14/02/2017 - 17:13 Дослідження процесів фізико-хімічних перетворень вугілля та гірських порід та їх зв`язку з метановиділенням і самозайманням
14/02/2017 - 15:31 Протидія інформаційній війні в українських ЗМІ та інструменти боротьби з інформаційною війною
14/02/2017 - 15:22 Синтез, структура та електрохімічні властивості магній-заміщеного літієвого фериту
14/02/2017 - 14:29 Адміністративно-правові засади створення та функціонування суб’єктів поліцейської діяльності
14/02/2017 - 14:26 Теоретичні основи інерційно-фільтруючої сепарації газорідинних сумішей
14/02/2017 - 14:13 Обґрунтування ресурсоефективної технології підтримання підготовчих виробок в зоні впливу лави в умовах слабких порід
14/02/2017 - 13:09 Комплексні фізико-хімічні підходи створення полімер-неорганічних наноматеріалів з керованими спеціальними фізичними властивостями
14/02/2017 - 12:19 Розробка сучасних засобів підвищення енергоефективності та забезпечення електромагнітної сумісності в інтелектуальних електричних мережах (Smart Grid)