Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
26/04/2017 - 15:14 Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу в інтересах сільського господарства
26/04/2017 - 15:12 Розробка методики одержання нано- та мікро-композитів Cu/Cu 2O та Cu2O/Cu типу ядро-оболонка методом електроерозійного диспергування
26/04/2017 - 14:53 Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу в інтересах сільського господарства
26/04/2017 - 14:14 Розробити і вивчити дію новостворених комплексів антибіотиків у складі полімерних транспортерів для біомедичних цілей
26/04/2017 - 14:08 Розробка моделей емісії вуглецю внаслідок деструкції деревного детриту в лісових екосистемах
26/04/2017 - 14:00 Високоефективні фотоемісійні матеріали на основі металевих систем сплавів з нанокластеризованою структурою для новітніх яскравісних інжекторів електронів
26/04/2017 - 13:22 Дослідження закономірностей формування плівок ZnSe з лужних електролітів для багатошарових напівпровідникових систем приладів оптоелектроніки
26/04/2017 - 13:05 Реєстрація електромагнітного випромінювання за допомогою наноелектронних мемристорних гетероструктур
26/04/2017 - 12:40 Електромагнітні процеси у речовині при енергіях, які є досяжними на прискорювачах ЦЕРН
26/04/2017 - 11:01 Елементарні процеси взаємодії фотонів, електронів та іонів зі складними атомами в низькотемпературній плазмі
26/04/2017 - 10:57 Лазерний синтез кластерно-композитних матеріалів для нанофотоніки
26/04/2017 - 10:21 Механізм стабілізації геному рослин із зони ЧАЕС як основа біотехнологічних процесів підвищення стійкості сільськогосподарських культур
26/04/2017 - 10:17 Нові антидіабетичні функціональні харчові продукти на основі лікарських рослин
26/04/2017 - 09:53 Протон-чутливі іонні канали у якості фармакологічної мішені у лікуванні епілепсії
26/04/2017 - 09:47 Отримання біологічно активних речовин з Phallus impudicus, що виявляють протипухлинну дію
26/04/2017 - 09:47 МОДЕЛЮВАННЯ ЯКІСНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ БАСЕЙНУ р. ПРУТ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ТА АНТРОПОГЕННИХ ІМПАКТІВ
26/04/2017 - 07:13 Низькотемпературні сцинтиляційні болометри для нейтринних експериментів
26/04/2017 - 01:04 Теоретичне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції
25/04/2017 - 23:41 Наукове обґрунтування ефективного використання рибогосподарських водних об’єктів та отримання високоякісної рибної продукції з метою зростання добробуту населення
25/04/2017 - 23:15 Механізм стабілізації геному рослин із зони ЧАЕС як основа біотехнологічних процесів підвищення стійкості сільськогосподарських культур