Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф75
Дата публікації Назва запиту
14/02/2017 - 11:42 Економіка депресивних регіонів: використання європейського досвіду в подоланні розриву соціально-економічного розвитку між центром та периферією
14/02/2017 - 11:17 Детермінанти управління та парадигмальні засади розвитку електронної торгівлі підприємств
14/02/2017 - 01:22 Структурні механізми таутомеризації біологічно-важливих Н-зв’язаних молекулярних комплексів: розвиток нових уявлень
14/02/2017 - 00:54 Використання інструментарію громадської дипломатії для формування позитивного іміджу України на міжнародній арені
14/02/2017 - 00:25 Дослідження впливу статистичних макрохарактеристик структури маршрутизації поїздопотоків на ефективність використання пропускної спроможності залізничної мережі України
13/02/2017 - 23:58 Автономна бортова система безпілотного літального апарату для розпізнавання і визначення координат об’єктів на місцевості
13/02/2017 - 23:03 Технологія багатофункціональних напівфабрикатів на основі білково-вуглеводної молочної та рослинної сировини
13/02/2017 - 18:16 Зниження технологічної собівартості обробки циліндричних отворів в пакетах вуглепластик / титановий сплав
13/02/2017 - 18:14 Механізм обґрунтування інноваційних рішень в умовах інформатизації суспільства
13/02/2017 - 16:40 Створення бази даних палеогеографічних досліджень четвертинних відкладів України в XXI столітті
13/02/2017 - 16:36 Формування механізму управління розподілом інноваційної продукції промислових підприємств в умовах ринкової економіки
13/02/2017 - 14:45 “Інноваційний нейроінженерний метод відновного лікування травми спинного мозку з використанням синтетичного біосумісного матриксу, комбінованого зі стовбуровими клітинами різного ґенезу”
13/02/2017 - 12:17 Розробка методики розрахунку довжини системи контурного екранування при зменшенні магнітного поля високовольтних кабельних ліній в обмеженій області
13/02/2017 - 11:00 Парадигмальні засади розвитку ринку туристичних послуг України в умовах поляризації світового туристичного простору
13/02/2017 - 02:02 Дослідження актуальної проблематики та методології українського академічного богослов’я
12/02/2017 - 23:26 Розробка методів редукції змісту навчання технічних дисциплін майбутніх інженерів
12/02/2017 - 22:33 Підвищення ефективності і впровадження грануляторів (пріллерів) з покращення екологічно-економічної ситуації при виробництві азотно-тукових добрив
12/02/2017 - 17:07 Властивості інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів кардіоміоцитів
12/02/2017 - 10:55 Роль обліку, звітності та аудиту сталого розвитку у забезпеченні фінансування конкурентоспроможної економіки України
11/02/2017 - 23:44 Стратегічні механізми енергетичної безпеки еколого-економічного розвитку регіонів України