Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф76
Дата публікації Назва запиту
26/04/2017 - 07:13 Низькотемпературні сцинтиляційні болометри для нейтринних експериментів
26/04/2017 - 01:04 Теоретичне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції
25/04/2017 - 23:41 Наукове обґрунтування ефективного використання рибогосподарських водних об’єктів та отримання високоякісної рибної продукції з метою зростання добробуту населення
25/04/2017 - 23:15 Механізм стабілізації геному рослин із зони ЧАЕС як основа біотехнологічних процесів підвищення стійкості сільськогосподарських культур
25/04/2017 - 22:58 Розробка лантаноїдовмісних люмінофорів на основі хелатуючих фосфориловмісних лігандів для нових функціональних матеріалів
25/04/2017 - 22:07 Вплив наночастинок металів на продукцію астаксантину мікроводоростями
25/04/2017 - 21:54 Агроекологічна оцінка стану відновленого агрофітоценозу за нульового обробітку ґрунту, прямого всівання багаторічних бобових трав і застосування різних доз азотного удобрення
25/04/2017 - 21:47 Наноплівки з локалізованими впорядкованими магнітними наночастками як перспективний матеріал для магнітооптичного запису інформації
25/04/2017 - 21:10 Кореляційні залежності властивостей високоточних ахроматичних та суперахроматичних хвильових пластин істинно нульового порядку
25/04/2017 - 20:56 Отримання сучасних біоактивних покриттів на основі гідроксиапатиту для дентальних імплантантів
25/04/2017 - 20:49 Лікування хронічного запального болю за допомогою новітніх модуляторів глутаматних рецепторів
25/04/2017 - 20:27 Нові функціональні феримагнітні матеріали зі структурою шпінелі та гранату і композиційні структури на їх основі для керування електромагнітним випромінюванням надвисокочастотного і оптичного діапазонів
25/04/2017 - 20:22 Кінетика рентгенолюмінесценції та рентгенопровідності
25/04/2017 - 19:04 Вплив змін клімату на середовище існування популяцій раритетних видів рослин високогір'я Українських Карпат
25/04/2017 - 18:29 Розробка і дослідження наноструктурованих оптичних середовищ і аморфних надграток для одноступеневого виготовлення високоефективних елементів голографії та нанооптики
25/04/2017 - 17:10 Створення науково-методичних основ забезпечення живучості мережевих систем обміну інформацією в умовах зовнішнього впливу потужного НВЧ випромінювання
25/04/2017 - 16:59 Дослідження високопорогових фотоядерних реакцій на середніх ядрах
25/04/2017 - 16:55 Створення нових функціональних матеріалів шляхом модифікації та легування в процесі опромінення їх поверхонь потоками плазми
25/04/2017 - 15:57 Вивчити антиамілоїдогенний і протизапальний ефекти ліпосомної форми мікроРНК (miR-101) на експериментальних моделях хвороби Альцгеймера
25/04/2017 - 15:26 Сорбційно-сцинтиляційні матеріали з попереднім концентруванням ізотопів та їх використання для реєстрації іонізуючого випромінювання