Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф73
Дата публікації Назва запиту
26/06/2016 - 13:22 Система квантового зв'язку по оптичному волокну з функцією виявлення каналу витоку інформації
25/06/2016 - 19:39 Вивчення дії екстрактів з клонів Deschampsia antarctica на пухлинні клітини людини різного генезису в системі in vitro як потенційних терапевтичних препаратів
25/06/2016 - 17:33 Геоекологічний потенціал прикордонного співробітництва Волинської і Брестської областей для цілей оптимізації природокористування і стійкого розвитку українсько-білоруського прикордоння
24/06/2016 - 18:57 Комплексні системи термотрансформації для об'єктів малої енергетики (теоретичні основи, експеримент, аналіз, синтез, оптимізація)
24/06/2016 - 16:54 Вплив нанокристалічної поверхні на оптичні та люмінесцентні властивості допованої шпінелі цинку
24/06/2016 - 15:32 Розробка наукових і технологічних основ виготовлення формотворного штампового інструменту на основі створення і використання нових перспективних сталей і ливарно-деформаційних методів їх обробки
24/06/2016 - 14:44 Гетеропереходи полімер-нанокремній як основа органічних композитних фотодетекторів та сонячних елементів
24/06/2016 - 14:08 Розробка високопродуктивних ітераційних і конволюційних   алгоритмів реконструкції тривимірної рентгенівської томографії
24/06/2016 - 12:36 Синтез фторвмісних N,O-гетероциклів з різними фармакобіофорами на основі 1,3-дікарбонільних сполук
24/06/2016 - 09:09 Фізико-хімічні процеси плазмового та гібридного плазмово-каталітичного реформінга водневмісних сполук
23/06/2016 - 23:39 Українські та білоруські паремії: цінності традиційні та нові, загальнолюдські та національні
23/06/2016 - 18:33 Втрата гетерозиготності і метилування генів-імуносупресорів в карциномах нирки і сечового міхура
23/06/2016 - 15:43 Створення та дослідження фізичних властивостей наногібридів біологічних молекул з оксидом графену та графеновими квантовими точками
23/06/2016 - 12:00 Проект Лисецького Лонгiна Миколайовича
23/06/2016 - 09:51 Розробка комплексної моделі з оцінки впливу глобальних кліматичних змін на лісові екосистеми Білорусі та України
23/06/2016 - 00:48 Тепло- та електропостачання підприємств агропромислового комплексу з використанням розосереджених джерел енергії та створенням мікроелектромереж
22/06/2016 - 19:19 Спектроскопічні дослідження води в обмеженому об'ємі: від низькотемпературних матриць до нано-структурованих матеріалів, що використовуються в інноваційній медицині
22/06/2016 - 18:47 Розробка науково-методичних основ інноваційного забезпечення енергоефективності на основі кластерного підходу й механізму його реалізації в економіці Білорусі та України
22/06/2016 - 17:27 Взаємодія книжкових традицій Білорусі й України в XVI – на початку XIX століття
22/06/2016 - 16:17 Розробка фізичних основ вакуумного отримання багатошарових функціональних покриттів на основі нітридів перехідних та тугоплавких металів