Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф74
Дата публікації Назва запиту
14/09/2016 - 14:19 Інструментарій інформаційної аналітики як превентивний механізм політико-правової деструкції територіальних громад
14/09/2016 - 13:40 Доклінічні дослідження механізмів дії дерматотропного препарату «Меланін-гель»
14/09/2016 - 13:08 Доклінічні дослідження механізмів дії дерматотропного препарату «Меланін-гель»
14/09/2016 - 11:03 Регуляторний потенціал нерівномірного вживання кодонів у геномах: нові способи виявлення й практичного застосування
14/09/2016 - 00:35 Відновлення розривних щільностей обєктів за відомими їх інтегралами вздовж заданих ліній
13/09/2016 - 23:48 Графен-на-сегнетоелектрику для новітніх комірок енергонезалежної пам'яті і надчутливих cенсорів
13/09/2016 - 17:11 Розробка нових способів і енергоефективних технологій шліфування валків та оправок для виготовлення високоточних труб
13/09/2016 - 17:04 Нікельвмісні цеолітні каталізатори ізомеризації н-парафінів
13/09/2016 - 16:06 Створення моделі суб'єктивації студента у процесі інтенсивної іншомовної підготовки
13/09/2016 - 15:57 Електрофізичні та магніторезистивні властивості термостабільних металевих спін-вентилів як компонентів функціональної електроніки
13/09/2016 - 12:27 Дослідження анти-фібрилогенних властивостей макроциклічних сполук
13/09/2016 - 10:33 реформування поліції
13/09/2016 - 02:13 Управління інтернет-маркетинговими комунікаціями в роздрібній торгівлі України
12/09/2016 - 22:33 Формування інформаційно-аналітичного ресурсу діагностування випереджальних змін інноваційного розвитку підприємницьких систем на фоні структурних зрушень у соціально-демографічному секторі суспільства
12/09/2016 - 21:51 Створення програмно-діагностичного комплексу вивчення рівня розвитку загальнопрофесійних компетентностей викладача вищого навчального закладу
12/09/2016 - 20:31 Світовий досвід управління банківськими ризиками в ординарних та кризових умовах
12/09/2016 - 17:28 Механізми фоточутливості та електропровідності в гетероструктурах SiGe/Si та InGaAs/GaAs з нанорозмірними об`єктами
12/09/2016 - 15:34 Швидкодіючі частотно-селективні мікрохвильові пристрої на основі спінтронних магнітних наноструктур
12/09/2016 - 15:07 Розробка енергоресурсозберігаючих технологій виробництва металопродукції складної форми при спрощенні конструкцій деформуючого інструменту
12/09/2016 - 12:10 Aктивація нейтрофільних гранулоцитів та модулювання імунної відповіді за дії природних нанокристалів