Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
13/02/2016 - 22:32 Удосконалення технології пасажирських залізничних перевезень у безпересадковому сполученні
13/02/2016 - 20:33 Соціологічний моніторинг студентського життя
13/02/2016 - 20:01 Отримання мультикомпонентних градієнтних покриттів і модифікованих шарів на легованих інструментальних сталях та білих чавунах обробкою високоенергетичним імпульсно-плазмовим розрядом
13/02/2016 - 15:10 Аналіз впливу мікроструктури нетканих текстильних матеріалів на їхню міцність та інші механічні властивості
12/02/2016 - 14:40 Стратегії реалізації національних інтересів сучасної України.
12/02/2016 - 14:30 Відхилення ультрарелятивістських негативно заряджених частинок за допомогою зігнутих кристалів
12/02/2016 - 12:19 Фізичні процеси у функціональних елементах наноелектронних приладів і мікроелектронних сенсорів на основі плівкових систем із рідкоземельних та перехідних металів
12/02/2016 - 01:11 Стратегія державної еколого-економічної оцінки відтворення інвестиційного потенціалу регіону
11/02/2016 - 23:24 Моделювання, створення та вивчення ефектів просторової анізотропії для нових об'ємних та нанокристалічних матеріалів у видимому та субтерагерцовому діапазонах
11/02/2016 - 19:02 Формування зносостійкого поверхневого шару матеріалів пари тертя ендопротезів.
11/02/2016 - 16:36 Формування механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств
11/02/2016 - 16:36 Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у функціонуванні ракових стовбурових клітин молочної залози
11/02/2016 - 15:26 Очищення стічних вод та запобігання забрудненню природніх об'єктів за допомогою аніонних глин
11/02/2016 - 12:07 Інтерпретативна трансформація політичного у контексті феноменологічного переосмислення концептів публічності, приватності та влади
11/02/2016 - 12:04 Оптимізація системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області
10/02/2016 - 22:49 Розробка енергоефективних засобів компенсації реактивної потужності та активної фільтрації вищих гармонік в електричних мережах
10/02/2016 - 21:25 Розробка енергоефективних інверторних джерел живлення з активною корекцією коефіцієнта потужності
10/02/2016 - 17:52 Розробка композиційних складів з наночастинками неорганічного походження для модифікування поверхні текстильних матеріалів військового асортименту
10/02/2016 - 16:38 Удосконалення адміністративно-правових засад діяльності фінансової системи України в контексті євроінтеграційних процесів
10/02/2016 - 16:05 Дослідження кореляції між хімічними та фотометричними властивостями дискових галактик